Lukarna dwuspadowa – konstrukcje ciesielskie

lukarna-dwuspadowa-konstrukcje-ciesielskie

Lukarna dwuspadowa (szczytowa) to najbardziej popularny typ lukarny. Jej atrakcyjność wynika z umiejętnego połączenia kilku zalet: atrakcyjnego wyglądu – urozmaicającego bryłę dachu, funkcjonalności – duża powierzchnia doświetlenia poddasza, prostoty konstrukcji – konstrukcja identyczna jak w przypadku dachu dwuspadowego, oraz elastyczności w zakresie doboru materiałów pokrycia. Z powodu wymienionych walorów lukarny dwuspadowej inwestorzy oraz architekci najczęściej ją wybierają spośród wielu innych.


Geometria

Lukarna dwuspadowa przykryta jest dwoma połaciami schodzącymi się w linii kalenicy (1), [rys. nr. 1]. Przejście między połaciami lukarny a połacią dachu głównego realizowane jest za pomocą linii kosza (2). Dolna krawędź połaci lukarny tworzy okap (4), frontowa zaś okap szczytowy(3). Geometria lukarny jest dość prosta i uniwersalna. Modyfikacje bryły lukarny ograniczone są do parametrów podstawowych, czyli szerokości, nachylenia połaci oraz wielkości okapu i okapu szczytowego.

Konstrukcja

Prostota geometryczna lukarny dwuspadowej pociąga za sobą również prostotę samej konstrukcji. Oczywiście istnieje kilka możliwych rozwiązań, które wynikają z konstrukcji dachu głównego, gabarytów lukarny oraz aranżacji zabudowy lukarny od wnętrza. Mała lukarna dwuspadowa na dachu krokwiowym-kleszczowym. [rys. nr. 2]. Małe gabaryty lukarny umożliwiają oparcie konstrukcji lukarny na wzmocnionych krokwiach, bez konieczności stosowania dodatkowej konstrukcji wsporczej. Wprowadzony wymian miedzy wzmocnionymi krokwiami daje oparcie dla krokwi wyciętej otworem lukarny. Płatwie będące oparciem dla krokwi lukarny mocowane są od frontu do ramki okna oraz do wzmocnionych krokwi. Krokwie lukarny połączone są w kalenicy na nakładkę i oparte na płatwi. Aby wyeliminować rozpór od krokwi lukarny, zastosowano kleszcze. Ich umieszczenie ułatwia zabudowę lukarny. Prezentowane rozwiązanie pozbawione jest belki kalenicowej, dlatego wymaga użycia wiatrownic (deski lub taśmy stalowe) umożliwiających stężenie krokwi lukarny w kierunku prostopadłym do połaci dachu głównego. Małe wymiary kosza lukarny dają możliwości zastosowania deski koszowej zamiast krokwi koszowej. Deska koszowa nabijana jest na połać dachu głównego, a.krokwie lukarny „stoją” na.desce.

Budowa identycznej lukarny na dachu, który posiada płatew pośrednią, jest zadaniem łatwiejszym i charakteryzującym się większym ładem konstrukcji [rys. nr.3]. Płatwie oraz belka kalenicowa oparte są na ramce okna oraz płatwi pośredniej za pomocą krótkich słupków. Wycięta krokiew dachu głównego otworem lukarny spoczywa na płatwi pośredniej. Krokwie lukarny oparte są na belce kalenicowej oraz płatwi lukarny. W koszu, tak jak i w poprzednim modelu, zastosowano deskę koszową. Jednym słowem ład i porządek. Budowa dużej lukarny dwuspadowej na dachu bez płatwi pośredniej raczej nie ma sensu, ponieważ i tak będzie wymagała podparcia słupami w przestrzeni poddasza lub wzmocnienia krokwi bardzo dużymi elementami drewnianymi lub stalowymi. Z tego powodu kolejne dwa rozwiązania oparto na dachu krokwiowo- płatwiowym.

Duża lukarna dwuspadowa z krokwią koszową to najczęściej spotykane rozwiązanie w projektach [rys. nr. 4]. Duże krokwie koszowe oparte są na płatwi pośredniej. Brak możliwości oparcia krokwi koszowych w kalenicy lukarny zmusza do wydłużenia jednej z krokwi koszowych, aż do belki kalenicowej dachu głównego. Przecięcie krokwi dachu głównego krokwią koszową „wyprodukowało” ze zwykłych krokwi kilka kulawek. Krokwie lukarny w kalenicy zostały połączone na nakładkę i podparte na płatwi. Kleszcze spinają krokwie i zabezpieczają przed rozporem płatwie pośredniej. Wprowadzenie wiatrownic usztywnia całą konstrukcję. Alternatywą dla rozwiązania z krokwią koszową jest deska koszowa [rys. nr. 5]. Krokwie dachu głównego zostały przedłużone i oparte na płatwi pośredniej. Do ich górnej powierzchni została przymocowana deska koszowa, która stanowi oparcie dla kulawek lukarny. Belka kalenicowa oparta krótkimi słupkami na ramce okna oraz na płatwi pośredniej umożliwia oparcie krokwi lukarny w kalenicy i usztywnienie lukarny w kierunku pro- stopadłym do połaci dachu głównego.

Krokiew czy deska koszowa – dylemat, co włożyć do koszyka

Przeglądając wiele projektów, dostrzeżono, że podstawowym elementem konstrukcji stosowanym w koszu dachu jest krokiew koszowa. Nawet jeśli długość linii kosza oraz obciążenie, jakie przypadają na tę cześć konstrukcji, sugerowałyby zastosować element pomocniczy, a nie nośny, używane są krokwie koszowe. Zastosowanie deski koszowej w projektach jest bardzo rzadkie. Trudno powiedzieć, z czego wynika taki stan, że w każdym koszu można znaleźć jedynie krokiew koszową. Być może to przyzwyczajanie, wygoda lub brak wiedzy. Czym jest krokiew koszowa? Myślę, że każdy zawodowo zajmujący się projektowaniem i budową dachów to wie i nie wymaga to wyjaśnienia. Skupimy się więc na tym, czym jest deska koszowa. Deska koszowa, jak sama nazwa wskazuje, wykonana jest z deski lub belki, a nie z krawędziaka lub bala. Na dachu mocowana jest bezpośrednio do krokwi połaci dachu głównego, na płask w koszu. Gabaryty oraz sposób mocowania deski koszowej sprawiają, że nie jest to element samonośny, przenoszący duże obciążenia. Deska koszowa to element pomocniczy umożliwiający wykształcenie kosza oraz mocowanie kulawek. Pod względem wykonania deska koszowa jest elementem zdecydowanie łatwiejszym i wymagającym mniejszego nakładu pracy i materiału niż krokiew koszowa, mimo to jest rzadziej stosowana.

Autorzy:
mgr inż. Piotr Leń – Dietrich’s Polska Piotr Głowacki – student IV roku WTD, SGGW Warszawa
Piotr Jaczewski – student IV roku WTD, SGGW Warszawa
Literatura:
1. Franz Kramer – Grundwissen des Zim- merers
2. Hans-Jürgen Sterly, Horst Böttcher, Heino Walter – Ceramiczne pokrycia dachowe – szczegóły wykonawcze
3. Ernst Neufert – Podręcznik Projektowania architektoniczno-budowlanego
4. J. Pogorzelski, L. Urban – Ustroje budowlane, cześć II – konstrukcje drewniane
5. Janusz Kotwica – Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym

Dołącz do dyskusji

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *