Roboty termomodernizacyjne w Sosnowcu-Zagórzu

 

Zarząd SM „Górnik” w Będzinie, ul. Siemońska 9, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty termomodernizacyjne budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Braci Śniadeckich 5 i 5A w Sosnowcu-Zagórzu

Oferty należy składać do dnia 12.08.2014 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Spółdzielni (p. nr l) Materiały przetargowe należy pobrać w Dziale Technicznym (p. nr 13) tel.32/7626438, po dokonaniu zapłaty i okazaniu dowodu wpłaty na konto.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2014 r. o godz. 12.00 w Siedzibie Spółdzielni. Wadium w kwocie 12.000,- zł oraz 100 zł za materiały przetargowe należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP nr 14 1020 2498 0000 8102 0017 5208.

Zmiana lub wycofanie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.

SM „Górnik ” w Będzinie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Roboty termomodernizacyjne w Sosnowcu-Zagórzu
5 (100%) 1 głos[ów]

dołącz do dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Zobacz także