Wole oko Dietrich’s

 

Nasze dachy są coraz bardziej urozmaicone pod względem formy, a architekci w poszukiwaniu dodatkowych form ekspresji, na nowo odkrywają stare elementy architektoniczne – lukarny wole oko.

Konstrukcja wolego oka może być realizowana w kilku wariantach, a każde z rozwiązań posiada swoje zalety, ale również i mankamenty.

Twardy kosz na krążynach

Najbardziej pracochłonnym rozwiązaniem jest konstrukcja wykonywana w formie łukowatych elementów zwanych krążynami, połączonych w podstawie z deską koszową wyciętą w formie dzwonu. Kształt wszystkich krążyn jest w tym przypadku jednakowy, różnią się jedynie wysokością.

Miękki kosz na krążynach

Nieco prostsza, lecz nadal bardzo pracochłonna jest konstrukcja oparta na krążynach mocowanych do krokwi koszowych. Każda z krążyn posiada w tym rozwiązaniu inny kształt, co sprawia, że każdą z nich należy obliczyć, przygotować szablon i wyciąć. Dopasowanie geometrii krążyn do ich położenia zapewnia płynne przejście z połaci dachu na połać lukarny.

Rys. 2 Model konstrukcji wolego oka (2).
Rys. 2 Model konstrukcji wolego oka (2).

Miękki kosz na krokwiach

Najbardziej efektywna pod względem nakładów pracy jest konstrukcja wolego oka oparta na krokwiach. Rozmieszczone promieniście krokwie w dolnej części oparte są na desce czołowej, a w górnej na wymianie. Choć nakłady pracy na wykonanie samej konstrukcji są najmniejsze, to sporym problem jest tu „odwiązanie” krokwi – krzywizna połaci wolego oka sprawia, że krokwie nachylone są pod różnymi kątami i dodatkowo rozchodzą się promieniście. Wyznaczenie długości elementów, nie wspominając o kątach trasowania, jest w związku z tym zadaniem bardzo trudnym.

Kombi-blok wole oko

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników systemu Dietrich’s opracowano specjalny kombi-blok. KB Wole Oko realizuje konstrukcję wolego oka w oparciu o przednią krążynę i układ krokwiowy, posiada stałą proporcję wysokości do długości pierwszej krążyny wynoszącą 1 do 5 dedykowaną dla dachówki karpiówki, a długość krążyny jest zdefiniowana w przedziale od 2,0 do 12,0 m z gradacją co 50 cm.

Rys. 3 Model konstrukcji wolego oka (3).
Rys. 3 Model konstrukcji wolego oka (3).

Kombi-blok Wole Oko można wstawić wyłącznie w modułach: Dach, Dach Konstrukcja. Jako kombi-blok typu Dach wstawia się go na połaci dachu. Orientację ustawienia konstrukcji wolego oka definiuje układ połaci oraz punkt środkowy krążyny. Za pomocą funkcji 7 System – 8 Wstaw – 6 KB Dach aktywowany jest Kombi-Blok.

Rys. 4 Kombi-blok wole oko.
Rys. 4 Kombi-blok wole oko.

Pierwsza sekcja daje użytkownikowi możliwość zdefiniowania położenia oraz gabarytów lukarny. Dla ułatwienia prac długość krążyny WL została ustandaryzowana – długość pierwszej krążyny użytkownik wybiera, korzystając z rozwijanej listy, a jej wartość wyrażona jest w centymetrach. Kolejny parametr, związany z połacią dachu, na której zostanie umieszczona lukarna, to kąt nachylenia połaci dachu NP determinujący poprawne dopasowanie lukarny do konstrukcji dachu. Jednym z kluczowym parametrów jest kąt odchylenia grzbietu lukarny od połaci dachu – im mniejsza wartość NG, tym łagodniejsze przejście między lukarną a połacią dachu. Wytyczne dekarskie zalecają wartości poniżej 12 stopni. W celu ułatwienia procesu wstawiania KB lukarna wole oko, linia okapu została przyjęta jako linia bazowa, a użytkownik wskazując punkt na linii okapu określa jej położenie po długości połaci. Tymczasem parametr odsunięcie od okapu OK wyznacza położenie w kierunku okap – kalenica.

Rys. 5 Kombi-blok wole oko (2).
Rys. 5 Kombi-blok wole oko (2).

Sekcja wymian określa przekrój elementu, z którego wykonany zostanie wymian, oraz jego długość. Długość wymianu WWL ma wpływ na kształt lukarny, a poprawnie dobrana długość zagwarantuje estetyczny wygląd lukarny i ułatwi prace dekarskie. Elementy koszowe są konstrukcją nośną dla lukarny, ich przekrój jest prostokątny i obrócony, dopasowany do połaci dachu.

Rys. 6 Kombi-blok wole oko (3).
Rys. 6 Kombi-blok wole oko (3).

Krokwie środkowe wypełniają pola między krokwiami stałymi oraz elementami koszowymi. Stosowane są przy dużych konstrukcjach, a o ich liczbie decyduje użytkownik, maksymalnie mogą być 3.

Wole oko Dietrich’s

Wole oko Dietrich’s
Oceń artykuł

dołącz do dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Zobacz także