Naprawa klatek schodowych, częściowy remont dźwigów osobowych

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III, 01-773 Warszawa ul. Braci Załuskich 7, ogłasza 3 przetargi na: Naprawę klatek schodowych w budynkach Braci Załuskich 2, Krasińskiego 34, Sady Żoliborskie 7a; w W-wie. Częściowy remont dźwigów osobowych w budynku Włościańska 16 w W-wie. Częściowy remont instalacji wodociągowej i kanalizacji w budynku Sady Żoliborskie 13 w W-wie.

Wymagany termin wykonania robót dla każdego z przetargów – 3 miesiące. Oferty należy składać: Braci Załuskich 7 w W-wie do 6.VIII.2014r. godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi 6.VIII.2014r. o godz. 1300 przy ulicy Braci Załuskich 7 w W-wie.

Wadium dla każdego z przetargów po 6000zł; należy wnieść do 6.VIII.2014r. godz. 1200 na rachunek bankowy nr 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250. Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć przy ulicy Braci Załuskich 7 w Warszawie do 6.VIII.2014r. w godzinach od 800 do 1500 . Cena Specyfikacji 200zł netto + VAT. Osoby do kontaktu z oferentami: Grzegorz Stachowiak, Renata Voight-Wojcieska (tel. 22 203 45 80). Czas związania ofertą – 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Naprawa klatek schodowych, częściowy remont dźwigów osobowych
Oceń artykuł

dołącz do dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Zobacz także