Dachy płaskie

Błędy popełniane w czasie realizacji dachów płaskich

Wykonanie dachu zamyka etap stanu surowego obiektu budowlanego. Jest to jeden z najtrudniejszych, a czasami i najdroższych elementów budowy. Od jakości wykonania zależeć będzie jego dalsze bezawaryjne użytkowanie. Ilość możliwych do popełnienia błędów jest ogromna.

Błędy projektowe – ważny początek

Zastosowanie zbyt małego spadku może spowodować kłopoty z odwodnieniem dachu, czego następstwem są zastoiny wody, prowadzące do destrukcji materiału hydroizolacyjnego. Odpowiedni spadek możemy uzyskać za pomocą konstrukcyjnych dźwigarów dachowych, betonów bądź styropianów spadkowych. Stosując styropianowy system profilowania i ocieplenia spadkowego np. od Yetico, rezygnujemy z dociążenia konstrukcji dachowej, wprowadzając jednocześnie spadki korzystniejsze dla całego systemu odwodnienia. Bonusem takiego układu jest dodatkowe docieplenie dachu.

Na etapie projektowania spadków dachowych konieczna jest ścisła współpraca z projektantem, który określi grubości poszczególnych warstw izolacyjnych. Jednym z podstawowych błędów jest nieuwzględnienie izolacji ścian i attyk, co powoduje konieczność docinania na budowie kształtek ocieplenia spadkowego w celu ich dopasowania do teoretycznie mniejszego dachu.
Kolejnym problemem jest wybór systemu hydroizolacji i określenie czy ma on być jedno- czy dwuwarstwowy. Biorąc pod uwagę błędy, które mogą się pojawić w czasie realizacji pojedynczej warstwy hydroizolacyjnej, częściej polecany jest system dwuwarstwowy. Następną kwestią jest dobór odpowiedniej ilości wpustów dachowych oraz konserwacja kratek ściekowych. W trakcie całego roku woda opadowa niesie ze sobą zanieczyszczenia, które mogą znaleźć się na dachu, takie jak liście, igliwie, pióra. Zatykają one kosze wpustowe lub siatki, w wyniku czego odprowadzenie wody zmniejsza się, prowadząc do destrukcji poszycia oraz dodatkowo obciążając dach.

Błędy inwestorskie – nie szukajmy oszczędności

Biorąc pod uwagę to, że dachy wykonywane są na końcu stanu surowego, istnieje ryzyko, że inwestorowi zacznie brakować środków i będzie on szukać pozornych oszczędności przy wyborze materiałów lub mniej profesjonalnym wykonawstwie. Trzeba jednak pamiętać, że nawet najmniejsze odstępstwo od projektu może mieć konsekwencje. Każdą ewentualną zmianę przed jej wprowadzeniem trzeba skonsultować z projektantem. Dodatkowo powierzenie pracy niefachowym wykonawcom może spowodować kosztowne i trudne do naprawy uszkodzenia. W trakcie usuwania takich usterek mogą pojawić się nadprogramowe koszty utylizacji poprawnie położonych warstw, które będziemy musieli zerwać, aby dotrzeć do wadliwie wykonanych elementów.

Błędy wykonawcze – od papy po attyki

W przypadku małych spadków, od 2 do 10 stopni, mamy do wyboru krycie papą, gontem bitumicznym lub membraną dachową. Trudno wymieniać tu wszystkie błędy, jakie mogą się zdarzyć podczas montażu. Podstawowym jest brak właściwej koordynacji robót oraz nieprzestrzeganie reżimu technologicznego, przewidzianego dla wykonania poszczególnych warstw. Jeżeli zdecydowaliśmy się na docieplenie i wyprofilowanie dachu styropianowym systemem Yetico, to przestrzegajmy instrukcji montażu, dostarczonej wraz z projektem, bo jeśli tego nie zrobimy to na dachu powstanie składowisko kształtek, których wzajemne dopasowanie i złożenie w całość jest praktycznie niemożliwe. Innym z najczęściej popełnianych błędów jest niewłaściwe wykonanie zakładów powłok, skutkujące niepełnym, nieszczelnym zgrzewem. Następnym błędem jest krzyżowanie się pap w układzie pap dwuwarstwowych. Krycie równoległe z przesunięciem zakładów pap względem siebie zwiększa bezpieczeństwo hydroizolacji. Kolejnym ważnym elementem, związanym ze szczelnością połaci dachowej, są prawidłowo wykonane obróbki blacharskie przy kominach, attykach i gzymsach. Mają one za zadanie połączenie dwóch elementów o różnej rozszerzalności, aby zagwarantować szczelność ich połączenia. Obróbka dekarska powinna być wyprowadzona min. 15 cm ponad poziom ostatniej warstwy dachu.

Bardzo istotnym elementem jest odprowadzenie wody opadowej do wpustów, rynien czy koryt dachowych. Stojąca w zastoinach woda z czasem spowoduje destrukcję materiału powierzchniowego – papy, gontów a także membran dachowych. Doprowadzi to do przecieków, a przez to zalania warstw znajdujących się poniżej. W dodatku nadmierne obciążenie połaci dachowej, w przypadku błędu projektowego lub wykonawczego, może doprowadzić do katastrofy budowlanej. Co więcej, w okresach obniżonej temperatury w miejscach zastoin tworzą się soczewki lodowe, które zagrażają bezpieczeństwu w trakcie prac związanych z obsługą techniczną obiektów.
Kolejną istotną sprawą jest właściwe zwentylowanie połaci dachowej. Brak lub nienależyte zastosowanie odpowiednich kominków wentylujących może doprowadzić do powstania pęcherzy, które popękają w trakcie eksploatacji, doprowadzając do utraty szczelności dachu.

Należy też założyć, że inwestor, po pewnym okresie, zdecyduje się na montaż na połaci dachowej kolektorów słonecznych, central wentylacyjnych, rozdzielni amoniakalnych itp. Każde takie urządzenie wymaga konserwacji i dozoru. Jeżeli nie przewidzi się pomostów eksploatacyjnych, to trzeba będzie wydeptać ścieżki, które z czasem doprowadzą do trwałego zniszczenia połaci oraz znajdującej się poniżej izolacji termicznej. Warto pamiętać, że właściwa termoizolacja zależy nie tylko od rodzaju materiału izolacyjnego, ale również od jego grubości, gdyż cienka warstwa może ulec zgnieceniu lub pokruszeniu. W konsekwencji nie będzie stanowić odpowiedniej płaszczyzny nośnej pod hydroizolację, ale również nie spełni warunków izolacji cieplnej, dla której został zastosowany.

Istotną sprawą jest też późniejszy sposób, w jaki użytkowany będzie cały obiekt. Istnieje również ryzyko, że w trakcie użytkowania dojdzie do zmiany technologii produkcji. Może to spowodować zmiany ustawienia maszyn lub zastąpienie ich innymi. Ponieważ część maszyn wymaga zasilenia w media lub odprowadzenia szkodliwych substancji ponad dach, to w konsekwencji powstaną nowe otwory i przejścia technologiczne. Stare otwory muszą zostać zaślepione tak, aby uzyskać szczelność połaci dachowej. Łatwość i szybkość naprawy w okresie pogwarancyjnym powinny optować za wyborem odpowiedniej powłoki, izolacji i elementów konstrukcyjnych. W końcu przecież część obiektów dostaje „drugie życie”, gdzie profil produkcji lub wykorzystania obiektu jest diametralnie różny od pierwotnych założeń projektowych. Poprawnie wykonanie wszystkich elementów budynku, w tym dachu, zapewni jego długowieczne i bezpieczne użytkowanie.

Profilowanie i ocieplanie dachu płaskiego przy zastosowaniu styropianowego systemu Yetico

Maciej Szymczak
kierownik ds. inwestycji Yetico S.A., producenta styropianowego systemu profilowania i ocieplania dachów płaskich

Yetico S.A.
ul. Towarowa 17A 10-416 Olsztyn dachy@yetico.com www.yetico.com
Dekarz & Cieśla 55

4.9/5 - (46 votes)

Data publikacji: 17 stycznia, 2019

Autor:

4.9/5 - (46 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Agnieszka
    czwartek, 11 czerwca, 2020

    W przypadku dachów płaskich trzeba bardzo uważać, żeby nie popełnić błędów. Każdy z nich spowalnia prace na dachu oraz może spowodować błędy w hydroizolacji i późniejsze kłopoty z przeciekaniem.

Podobne artykuły