Na rynku

Budowa domu bez pozwoleń?

Budowa domu bez pozwoleń, podań i straty czasu? Jest szansa, że jeszcze w lipcu do Sejmu trafi projekt nowelizacji ustawy Prawo Budowlane, którego głównym elementem jest zniesienie pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych.

Zgodnie z założeniami projektu, w przyszłości zamiast wnioskować o pozwolenie na budowę wystarczy przedłożyć odpowiedniemu starostwu zgłoszenie wraz z dołączonym projektem. Jeżeli starosta w ciągu miesiąca nie wyrazi sprzeciwu, zgłoszenie uznaje się za przyjęte i można rozpocząć prace budowlane. Budowę będzie można rozpocząć również, jeżeli w tym terminie nie otrzymamy dziennika budowy. W przypadku opóźnienia, wojewoda nałoży na starostę karę w wysokości 500 złotych za każdy dzień zwłoki w wydaniu dziennika.

Starosta może złożyć sprzeciw w przypadku, gdy budowa zagraża bezpieczeństwu i środowisku lub nie zostaną dostarczone wszystkie dokumenty. Na ich uzupełnienie ustawodawca przewiduje pół roku.

Pozwolenie wymagane będzie nadal w przypadku dużych inwestycji, których objętość przekroczy 5 tysięcy m3 albo wysokość 12 metrów. Pozwolenie takie będzie również konieczne, jeżeli budowa będzie miała wpływ na działkę sąsiednią.

Według obecnie obowiązujących przepisów, procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego trwa średnio dwa miesiące, a w dużych miastach czas oczekiwania wydłuża się do ponad trzech miesięcy. Proponowane ułatwienia nie oznaczają przyzwolenia na samowolę budowlaną i przewidują. Urzędnicy będą mogli zablokować budowę w przypadkach, kiedy projektowany budynek jest zbyt blisko istniejących zabudowań, utrudnia dostęp do zbiorników wodnych, lub do dróg. Ponadto projekt domu musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a dodatkowo inwestor będzie musiał zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia inwestycji swoich sąsiadów. Zdaniem ekspertów obawy o chaos architektoniczny i urbanistyczny nie są uzasadnione.

Uproszczenie procedur budowlanych premier Donald Tusk obiecywał w 2007, sprawą zajmowała się również sejmowa komisja “Przyjazne Państwo”. Ostateczny projekt nowelizacji został opracowany w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

4.8/5 - (6 votes)

Data publikacji: 17 lipca, 2014

Autor:

4.8/5 - (6 votes)

Tagi:

Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły