Na rynku

Budując zrównoważony świat dla obecnych i przyszłych pokoleń – nowy Raport CSR Grupy TERREAL & CREATON

Czy obecnie możliwe jest prowadzenie zrównoważonego biznesu, zapewniającego trwałe korzyści dla ludzi, środowiska i gospodarki? Jak być pionierem w wyznaczaniu trendów i promowaniu działań, które pomagają zmieniać nasze otoczenie na lepsze w perspektywie kolejnych dekad i dla następnych pokoleń? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu znajdziemy w Raporcie CSR 2021 opublikowanym przez Grupę TERREAL & CREATON. Wydana właśnie publikacja „Z Ziemi do Słońca” jest kompleksowym podsumowaniem społecznie odpowiedzialnych praktyk, realizowanych w ramach działalności organizacji.

Grupa TERREAL & CREATON zwraca szczególną uwagę na uwzględnianie w swoim funkcjonowaniu nie tylko czynników ekonomicznych, ale również kwestii środowiskowych i społecznych, tym samym czyniąc społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz zrównoważony rozwój jednymi z filarów swojej działalności. Takie podejście do prowadzenia biznesu widoczne jest w Raporcie CSR za rok 2021, który stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat Grupy, jej działań społecznie odpowiedzialnych oraz kluczowych wskaźników środowiskowych i społecznych. 

W raporcie zaprezentowane zostały nie tylko sukcesy organizacji w obszarze zrównoważonego rozwoju i najlepsze praktyki CSR, ale również kwestie wyzwań przed jakimi stanęła Grupa w obliczu pandemii i transformacji gospodarczej, środowiskowej i społecznej. Publikacja przedstawia również główne założenia nowej strategii zrównoważonego rozwoju TERREAL & CREATON do 2030 roku. Jest ona odpowiedzią na globalne wyzwania oraz stanowi wkład w budowę bardziej zrównoważonego świata dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Raport CSR Grupy TERREAL & CREATON
Raport CSR Grupy TERREAL & CREATON

„Jako Grupa jesteśmy dumni z tego, co udało nam się osiągnąć, zwłaszcza w obszarze rozwoju i poprawy kompetencji naszych pracowników, odpowiedzialnej gospodarki surowcowej i eko-projektowania. Zdajemy sobie jednak sprawę z konieczności zintensyfikowania naszych wysiłków, szczególnie w zakresie redukcji emisji CO2 i dalszego wzmacniania kultury bezpieczeństwa w naszej Grupie” – zaznacza Joanna Sobótka-Klimczak, CSR Project Manager w Grupie TERREAL & CREATON.

Świadomość zmieniających się warunków, wymagań rynkowych oraz stojących przed firmami produkcyjnymi globalnych wyzwań wyznacza słuszny kierunek w zakresie prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Zmiany klimatu, wyczerpujące się zasoby naturalne czy nowe trendy społeczne to zagadnienia, obok których nie można przejść obojętnie.

Raport 2
Raport CSR Grupy TERREAL & CREATON

Raport CSR 2021 „Z Ziemi do Słońca” Grupy TERREAL & CREATON dostępny jest na stronie internetowej www.creaton.pl/csr


Data publikacji: 21 czerwca, 2022

Autor:Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły