Na rynku

Budujesz dom – pamiętaj o nowych wymaganiach dla okien

Od stycznia 2017 roku obowiązywać będą nowe Warunki Techniczne, zmieniające wymagane parametry techniczne okien. Firma VELUX już dziś oferuje inwestorom tylko takie okna dachowe, które spełniają nowe standardy. Jak zatem powinni zachować się inwestorzy, wybierając projekt architektoniczny, składając wniosek o pozwolenie budowlane, planując budowę domu i zakup stolarki?

Od 2017 roku zaostrzą się przepisy dotyczące parametrów okien, a konkretnie zmienią się wytyczne dotyczące współczynnika przenikania ciepła UW. Według rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury współczynnik ten jest sukcesywnie obniżany. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2014 roku w budynkach można montować okna pionowe o współczynniku przenikalności cieplnej Uw nieprzekraczającym 1,3 W/m2K, natomiast połaciowe 1,5 W/m2K. Tymczasem od 1 stycznia 2017 roku nastąpi zmiana tych wymagań na 1,1 W/m2K dla okien pionowych, a 1,3 W/m2K dla połaciowych. W kolejnym etapie, czyli od 1 stycznia 2021 roku współczynnik ten dla okien pionowych ma wynosić 0,9 W/m2K, zaś połaciowych 1,1 W/m2K.

150_10614Zaostrzenie przepisów ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, które zużywają około 40 procent energii w Europie – mówi Sławomir Łyskawka, dyrektor techniczny VELUX Polska. Dlatego też wymagania legislacyjne w stosunku do materiałów budowlanych zmierzają do poprawy energooszczędności. Jest to zarazem krok w kierunku upowszechniania budowy domów o niskim zużyciu energii.

Co powinien wiedzieć inwestor, który planuje budowę domu i zakup okien?

Po pierwsze musi mieć świadomość, że okna, podobnie jak inne materiały budowlane, są elementem projektu budowlanego, a ich parametry muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. Po wydaniu decyzji pozwolenia na budowę przez odpowiedni organ administracji lub braku sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy, inwestor zobowiązany jest budować dom zgodnie z projektem budowlanym.

Jeśli projekt budowlany był zatwierdzony w 2016 roku, a dom będzie budowany w 2017 roku, inwestora obowiązują stare zasady – tłumaczy Sławomir Łyskawka, dyrektor techniczny VELUX Polska. Warto jednak zauważyć, że ustalenia warunków technicznych dla budynków to wymagania minimalne. W projekcie budowlanym można zatem uwzględnić okna bardziej energooszczędne o lepszych parametrach niż wskazane w dokumentacji.  

Inwestorzy, którzy obecnie są na etapie ustaleń z architektem, już teraz powinni zobowiązać go do zastosowania w projekcie materiałów zgodnych z zapisami nowych Warunków Technicznych. Osoby, które kupiły projekt, na przykład domu typowego, ale do tej pory inwestycji nie sfinalizowały i nie wystąpiły o pozwolenie, powinny dokonać adaptacji projektu, uwzględniającej nowe Warunki Techniczne.

Liczy się również termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub uprawomocnienie wniosku prowadzenia robót na zgłoszenie i jeśli nastąpi po nowym roku, projekt musi spełniać wymogi nowych Warunków Technicznych. Dlatego projekty architektoniczne składne w ostatnim kwartale 2016 roku powinny spełniać nowe wymagania, w przeciwnym razie inwestor ryzykuje odrzucenie wniosku przez urząd, a tym samym wydłużenie formalności – dodaje Sławomir Łyskawka.

Jakie zmiany nastąpią w ofercie producentów?

Od stycznia 2017 roku wszyscy producenci stolarki będą musieli dostosować swoje produkty do nowych wymagań. Firma VELUX całkowicie zmieniła swoją ofertę już teraz – wszystkie oferowane przez nią okna dachowe mają współczynnik Uw niższy lub równy 1,3 W/m2K. Zatem zarówno sieć dystrybucji, jak i klienci mogą być pewni, że otrzymają produkt zgodny z obowiązującymi przepisami, bez względu na to na jakim etapie inwestycji się znajdują.

800_okna-3 800_okna-6 800_okna-5 800_okna-1 800_okna-4

4.7/5 - (4 votes)

Data publikacji: 14 sierpnia, 2016

Autor:

4.7/5 - (4 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły