Biblioteczka

Ciesielstwo polskie Franciszek Kopkowicz

Reprint unikatowego podręcznika budowlanego z 1958 roku. Najlepsze z do tej pory wydanych opracowań poświęconych ciesielstwu. Napisane w okresie, w którym tradycja sztuki ciesielskiej była ciągle żywa. Szczególnie interesujący jest rozdział poświęcony konstrukcjom ścian drewnianych, w którym autor obszernie omówił konstrukcje szachulcową ( pruski mur ).

Dodatkowym atutem książki są liczne i szczegółowe ilustracje. We wstępie do tej publikacji napisano: “W książce naszkicowano rozwój konstrukcji oraz form architektonicznych budowli drewnianych na ziemiach polskich, podano podstawowe wiadomości o drzewach oraz drewnie, opisano sprzęt oraz narzędzia ręczne i mechaniczne do obróbki drewna. Szerzej opisano złącza ciesielskie. ścian, stropów, dachów oraz schodów, a ponadto rozwój i charakterystyczne cechy dachów polskich, zdobnictwo ciesielskie oraz prace konserwatorskie w zakresie budowli drewnianych. Książka przeznaczona jest dla inżynierów architektów, inżynierów i techników budowlanych oraz mistrzów ciesielskich pragnących pogłębić swe wiadomości zawodowe”

SPIS STREŚCI

Zarys historii i przegląd zabytków ciesielstwa polskiego
5 Materia i konstrukcja
20 Cechy i organizacje ciesielskie
25 Budownictwo kościelne
54 Bożnice
60 Budownictwo dworskie
68 Budownictwo miejskie

Ogólne wiadomości o drzewach i drewnie
75 Budowa drzewa
77 Budowa i części składowe pni i gałęzi
80 Gatunki drzew krajowych stosowanych w robotach ciesielskich
81 Charakterystyka i rodzaje drewna stosowanego w budownictwie
84 Wady drewna
93 Klasyfikacja materiałów tartych z drzew iglastych

Sprzęt i narzędzia ciesielskie
101 Narzędzia ciesielskie w okresie wczesnohistorycznym Polski
102 Współczesny sprzęt ciesielski
106 Narzędzia do ręcznej obróbki drewna
114 Zmechanizowane narzędzia ręczne

Złącza ciesielskie i deskowanie ścian
119 Złącza ciesielskie
120 Złącza wzdłużne poziome
123 Złącza wzdłużne pionowe
124 Złącza poprzeczne
128 Złącza narożne
129 Złącza na wrąb czołowy pod kątem
132 Złącza na gwoździe
134 Deskowanie ścian w budynkach
139 Pomocnicze materiały metalowe w złączach ciesielskich

Konstrukcje ścian drewnianych
141 Ściany szkieletowe
141 Elementy składowe ścian szkieletowych
141 Podwaliny
143 Słupy narożne
143 Zastrzały
144 Rygle
145 Słupy środkowe
145 Oczepy
148 Montaż ścian szkieletowych
151 Wypełnienie ścian szkieletowych
156 Ściany amerykańskie
160 Ściany wieńcowe
160 Ściana wieńcowa podhalańska
163 Ściana wieńcowa słowiańska
164 Ściany wieńcowe zrębowe
165 Nowoczesne ściany wieńcowe
166 Zapobieganie skutkom ujemnych właściwości technicznych drewna w konstrukcjach
167 Wpływ skurczu drewna na ściany drewniane
169 Wpływ skurczu drewna na złącza
170 Wpływ skurczu drewna na elementy konstrukcji pracujące na zginanie
170 Wpływ skurczu na kształt przekroju poprzecznego desek
171 Wpływ nieprawidłowego układu włókien na wytrzymałość elementów pracujących na zginanie
171 Wpływ zgrupowania sęków na wytrzymałość drewna

Stropy
174 Belki stropowe
174 Belki stropowe masywne
179 Belkowanie stropów
181 Belki o przekroju złożonym
182 Belki o przekroju dwuteowym
184 Belki skrzynkowe
184 Belki wielokrotne
189 Rodzaje stropów
189 Stropy o konstrukcji tradycyjnej
190 Ulepszone stropy tradycyjne
192 Stropy o ulepszonych właściwościach dźwiękochronnych i cieplnych
195 Stropy deskowe
198 Układanie podłóg
202 Podciągi

Typy i formy dachów w budownictwie drewnianym

Konstrukcje dachowe
227 Wiadomości ogólne
229 Elementy składowe dachów
229 Więźby dachowe ciesielskie
230 Krokwie
230 Płatwie
232 Jętki
234 Zastrzały
234 Kleszcze
234 Wiązary dachowe
235 Dachy płatwie
239 Konstrukcje wiązarów i więźby dachów płatwiowych
247 Dachy o wiązarach krokwiowo-belkowych i krokwiowo-jętkowych
252 Dachy krokwiowo-jętkowe i płatwiowo-kleszczowe o pochyłych ścianach stolcowych
252 Dachy o ustroju wieszarowym
254 Wiązary jednowieszakowe
258 Wieszary wduwieszakowe
260 Dachy o ustroju rozporowo-zastrzałowym
261 Oszczędnościowe dachy płatwiowe pomysłu autora

Rozwiązywanie połaci dachowych
265 Wykreślenie rzeczywistej długości krokwi narożnej Kn dachu czterospadowego
269 Wykreślenie połaci dachowych
273 Korekta kalenicy dachu o jednakowym pochyleniu połaci
274 Rozwiązanie dachów o rzucie trapezoidalnym

Wyznaczenie elementów i złącz więźby dachowej
277 Czynności wstępne
277 Wykonanie profilu
278 Odwiązanie więźby dachowej o jednakowych pochyleniach połaci i regularnym rzucie
283 Wyznaczanie wrębów siodłowych w krokwi narożnej
286 Wyznaczanie głębokości żłobka w krokwi koszowej
286 Wyznaczanie wrębów siodłowych w krokwi koszowej
287 Odwiązywanie więźby dachowej o jednakowych pochyleniach połaci, lecz nieregularnym rzucie
291 Wyznaczanie ukosów na końcach krokwi narożnych i koszowych
292 Wykreślne wyznaczanie ukosów i długości kulawek
296 Odwiązanie więźby dachów o niejednakowym pochyleniach połaci
301 Wyznaczanie krokwi koszowej dachów o niejednakowym pochyleniu połaci dachowych

Schody
303 Zasady projektowania schodów
310 Konstrukcja schodów drewnianych
310 Policzki
311 Stopnie
316 Konstrukcje schodów dwubiegowych
318 Metody wyznaczania kształtu i wymiarów skrętu
323 Konstrukcja schodów zabiegowych
324 Korekta stopni klinowych schodów zabiegowych
327 Wykonawstwo i montaż schodów
327 Sprzęt i urządzenia
328 Wyznaczanie kształtów i wymiaru elementów schodów klinowych przy ich korekcie
331 Łączenie przednóżków z policzkami i podnóżkami
332 Łączenie i pasowanie policzków ze skrętem
334 Poręcze schodów drewnianych
338 Schody strychowe i o skróconym biegu
339 Zdobienie klatek schodowych

Zdobnictwo ciesielskie
Zagadnienia konserwatorskie
Wykaz piśmiennictwa

Format: 240x 170 mm. Oprawa twarda. Stron: 380. Ilustracji: 561 + liczne tablice.

Książka dostępna na aukcjach serwisu Allegro

4.4/5 - (17 votes)

Data publikacji: 21 grudnia, 2012

Autor:

4.4/5 - (17 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły