Porady

Co powinno zawierać ubezpieczenie mieszkania?

Co powinno zawierać ubezpieczenie mieszkania

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała w 2021 roku raport pod hasłem Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków, który opisywał wpływ branży ubezpieczeniowej m.in. na nasze życie. Wykazano w nim, że w Polsce jest około 10 mln ubezpieczeń domów i mieszkań wraz z ruchomościami domowymi. Świadczy to o dużej popularności takich polis. Co powinno zawierać ubezpieczenie mieszkania? Jak dopasować ofertę do własnych potrzeb?

Ochrona domu i mieszkania istotna dla Polaków

Z roku na rok, jak informuje PIU, rośnie świadomość Polaków co do zagrożeń dla ich majątku. Dlatego chcą oni chronić go przed zniszczeniem, uszkodzeniem i utratą. Stopniowo wzrasta liczba domów oraz mieszkań objętych ochroną ubezpieczeniową. Częściej wykupują ją właściciele domów jednorodzinnych – 76 proc. osób ma taką polisę. Natomiast ubezpieczenia mieszkania ma 66 proc. właścicieli takich nieruchomości.

W ostatnich latach, a zwłaszcza w 2020 i 2021 roku, wiele mieszkań było kupowanych z udziałem kredytów hipotecznych. Rekordowo niskie stopy procentowe spowodowały, że oprocentowanie hipotek zmalało, a kredyty stały się rekordowo tanie dla zaciągających je klientów. Jednym z wymogów banków udzielających kredytowania hipotecznego jest ubezpieczenie mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych. Jak wybrać taką ochronę?

Zakres ochrony w ubezpieczeniu mieszkania

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają dowolność w kształtowanie ofert i wariantów ochrony czy rozszerzeń dotyczących ubezpieczenia mieszkania. Podstawowa ochrona obejmuje najczęściej same mury nieruchomości, stałe instalacje – wodną, kanalizacyjną, elektryczną czy centralnego ogrzewania. W ramach ubezpieczenia mieszkania powinniśmy być chronieni przed uszkodzeniem czy zniszczeniem swojego mienia w wyniku pożaru, zalania czy innych działań losowych, jak przepięcia czy powódź.

Dopasowując zakres ochrony ubezpieczeniowej, jednocześnie kształtujemy wysokość składki. Nie wszystkie rozszerzenia odpowiedzialności ubezpieczyciela przy ubezpieczeniu mieszkania będą nam potrzebne, np. w związku z powodzią, kiedy nasze mieszkanie znajduje się na najwyższej kondygnacji wieżowca. Natomiast z pewnością warto, by w takiej sytuacji nasza polisa obejmowała szkody wynikające z pożaru czy zalania wodą opadową.

Kompleksowe ubezpieczenie mieszkania powinno obejmować też ryzyko kradzieży z włamaniem oraz rabunku. W pierwszym przypadku chodzi o wszelkiego rodzaju zdarzenia, które dotyczą zniszczenia mienia przez złodzieja i utraty rzeczy w wyniku kradzieży. Natomiast rabunek to zdarzenie innego charakteru, wymuszenie czy użycia groźby w stosunku do ubezpieczonego , np. gdzie cenne przedmioty oddaliśmy przestępcy sami – w obawie o życie oraz zdrowie własne lub najbliższych nam osób.

Najważniejsze elementy ubezpieczenia mieszkania

Jeśli zależy nam na tym, by ochrona zapewniona w ubezpieczeniu mieszkania była jak najszersza, to możemy zdecydować się na wykupienie dodatkowych ryzyk do polisy podstawowej np. ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych. Wiele osób poprzestaje jednak na standardowym ubezpieczeniu mieszkania.

Ubezpieczenie mieszkania powinno obejmować:

  • Adekwatną do wartości nieruchomości sumę ubezpieczenia , która wskazuje  górną granicę odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela, np. przy strawieniu ubezpieczonego mieszkania przez pożar.
  • Odpowiedni zakres ochrony ubezpieczeniowej.
  • Potrzebne klientowi rozszerzenia, np. w przypadku zawierania umowy ubezpieczenia mieszkania w UNIQA klient może wybrać też ubezpieczenie  OC w życiu prywatnym  czy ubezpieczenie wyposażenia oraz ciekawy pakiet Assistance.

Wybierając ubezpieczenie mieszkania, nie warto kierować się wyłącznie ceną, która może wynikać z niskiej sumy ubezpieczenia czy licznych ograniczeń zakresu ochrony w polisie, czego przykładem jest karencja dla określonych ryzyk. Z kolei ubezpieczenie od wszystkich ryzyk obejmuje wszystkiego rodzaju nagłe i nieprzewidziane zdarzenia. Ubezpieczenie  nie obejmuje  jedynie konkretnych zdarzeń , które podajemy wprost w ogólnych warunkach ubezpieczenia.


Data publikacji: 17 lutego, 2022Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły