Na rynku

Co zrobić gdy klient nie płaci i jak nie dopuścić do takiej sytuacji?

Nieopłacone faktury są częstym problemem przedsiębiorców z każdej branży – również budowlanej, gdzie odroczone terminy płatności są codziennością. Dla niektórych dostawców materiałów budowlanych już kilka nieuregulowanych faktur może powodować zachwianie równowagi finansowej. Co zrobić, by zminimalizować ryzyko finansowe i jak windykować należności?

Przed podpisaniem umowy warto dowiedzieć się czegoś o swoim kontrahencie. Jeśli np. zalega z płatnościami wobec innych podmiotów na rynku lub jego sytuacja finansowa jest niestabilna, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że transakcja z nim narazi firmę na straty. Tylko 67% polskich firm weryfikuje swoich kontrahentów – pokazują badania Pentora, zrealizowane w październiku na zlecenie BIG InfoMonitor. 29% przedsiębiorców nie zbiera informacji o swoich partnerach, a 4% nie ma wiedzy na temat takich praktyk.

Jak się okazuje, wyniki badania, przeprowadzonego przez Pentor, pokazują, że głównym źródłem wiedzy o kontrahentach są: Internet, Informacje od partnerów biznesowych, Biura Informacji Gospodarczej (BIG) oraz informacje od znajomych.

Źródło: Raport BIG, październik 2010 r.Źródło: Raport BIG, październik 2010 r.

– W dzisiejszych czasach informacja nabiera dużej wartości – zwłaszcza w biznesie. Warto być przezornym, zebrać jak najwięcej danych o kontrahencie, niż działać „po szkodzie”. Duże zbiory informacji o dłużnikach oferują BIG-i. Dla przykładu BIG InfoMonitor ma dostęp do 5,6 mln danych o zadłużeniu, znajdujących się również w bazach bankowych – BIK i ZBP. Przedsiębiorcy mogą więc obecnie czerpać wiedzę o kontrahentach, taką jak banki – komentuje Mariusz Hildebrand, Prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Niestety nie istnieje 100% skuteczna metoda, pozwalająca ustrzec się przed dłużnikiem. Takie ryzyko jest naturalnym elementem działalności gospodarczej. Gdy za późno na prewencje, przychodzi czas na windykację. Badania Pentora (z kwietnia 2010 r.) pokazują, że firmy na wiele różnych sposób próbują odzyskiwać swoje pieniądze. 36% procent badanych wskazało, że w ich przedsiębiorstwie egzekwowaniem należności zajmuje się dział windykacji. Nieco mniej, bo 28% badanych deklarowało, że tymi obowiązkami ich przedsiębiorstwa obciążają dział księgowości. W niemal co piątym przedsiębiorstwie (19%) egzekwowaniem zaległych płatności zajmuje się Prezes lub właściciel. 9% badanych wskazało kancelarie prawne, jako jednostki odpowiedzialne za egzekwowanie długów.

Co zrobić gdy klient nie płaci i jak nie dopuścić do takiej sytuacji?

Warto jednak zauważyć, że nie zawsze windykacja „na własną rękę” przynosi korzyści. Zanim uciekniemy się do twardych metod, takich jak postępowanie sądowe warto rozeznać się gdzie możemy zwrócić się po pomoc. Miękka windykację można prowadzić przy pomocy różnych firm prowadzących rejestry dłużników

Dłużnik wpisany do Rejestru Dłużników BIG będzie widniał na czarnej liście, dopóki nie spłaci całości zobowiązania (nawet przez 10 lat). Tylko całkowity zwrot długu powoduje usunięcie z BIG wszelkich informacji o nieterminowym płatniku. Jeśli jego dane znajdą się w BIG InfoMonitor to będą dostępne dla całego sektora bankowego, poprzez ściśle z nami współpracujące ZBP i BIK – komentuje Mariusz Hildebrand. W Polsce funkcjonują trzy Biura Informacji Gospodarczej.

Dłużnika dopisanego rejestrów długów mogą spotkać trudności m.in. podczas ubiegania się o kredyt, pożyczkę, w trakcie przetargów i zawierania Źródło: Raport BIG, październik 2010 r. nowych umów. Wpis może być równoznaczny z odmową leasingu, brakiem możliwości zakupu telefonu, internetu, czy telewizji kablowej.

Źródło: Raport BIG, październik 2010 r.Źródło: Raport BIG, październik 2010 r.

W wielu przypadkach dłużnik spłaca dług już po otrzymaniu wezwania z informacją o zamiarze przekazania jego danych do rejestrów dłużników i o konsekwencjach tego działania. Jak podaje BIG InfoMonitor – dzieje się tak w 45% przypadków, pozostałe 30% dłużników oddaje należności już po dokonaniu wpisu.

Lidia Roman
BIG InfoMonitor SA

5/5 - (7 votes)

Data publikacji: 12 lipca, 2011

Autor:

5/5 - (7 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Janka
    sobota, 7 marca, 2020

    Niestety, bywa i tak, że nawet jak zweryfikujemy kontrahenta to okazuje się potem, że stał się on niewypłacalny. Jednak jeśli go sprawdzimy to szansa na kłopoty jest znacznie mniejsza.

Podobne artykuły