Programy komputerowe

Cyfrowe zarządzanie procesem budowlanym

Cyfrowe zarządzanie projektami budowlanymi wykorzystuje narzędzia informatyczne w celu usprawnienia procesu budowlanego, obsługi samej budowy oraz zarządzania pracownikami budowlanymi. Celem jest uczynienie poszczególnych etapów inwestycji budowlanych bezpieczniejszymi, wydajniejszymi i bardziej otwartymi na współpracę. Obecnie wykorzystywane są różne cyfrowe technologie budowlane, takie jak BIM, przetwarzanie w chmurze, modelowanie rzeczywistości, sztuczna inteligencja itp.

Cyfrowe zarządzanie projektami budowlanymi wykorzystuje narzędzia informatyczne w celu usprawnienia procesu budowlanego, obsługi samej budowy oraz zarządzania pracownikami budowlanymi. Celem jest uczynienie poszczególnych etapów inwestycji budowlanych bezpieczniejszymi, wydajniejszymi i bardziej otwartymi na współpracę. Obecnie wykorzystywane są różne cyfrowe technologie budowlane, takie jak BIM, przetwarzanie w chmurze, modelowanie rzeczywistości, sztuczna inteligencja itp.

Technologia cyfrowa na nowo zdefiniowała sposób, w jaki kontaktujemy się ze sobą i jak wybieramy produkty lub usługi. Nic więc dziwnego, że branża nieruchomości i budownictwa, choć powoli i z opóźnieniem, coraz wyraźniej zaczęła dostrzegać korzyści płynące z ciągle ewoluującego świata technologii cyfrowej, w którym dziś żyjemy.

Młodzi, znający się na technologii cyfrowej profesjonaliści, zaczęli wkraczać na rynek pracy. Świat bez technologii cyfrowej znają co najwyżej z opowiadań rodziców, więc promują korzystanie z narzędzi cyfrowych także w tak konserwatywnej branży jak budownictwo. Jeśli chodzi o bardziej doświadczonych pracowników w sektorze budowlanym, również i oni zaczęli dostrzegać korzyści płynące z zastosowania w budownictwie technologii cyfrowej.

Przyjęcie technologii cyfrowej w budownictwie może przybierać różne formy i wspierać proces budowlany na różnych etapach realizacji, ale wspólnym elementem cyfryzacji w budownictwie jest wdrożenie podejścia opartego na cyfrowych danych. Może to oznaczać, np. dostarczenie danych do sterowania sprzętem do robót ziemnych bezpośrednio przed lub nawet podczas pracy. Może ułatwić pracę pracownikom budowlanym w terenie, którzy w każdej chwili mają dostęp do potrzebnych danych cyfrowych na tablecie lub telefonie itp. Ale najbardziej ekscytujące jest wykorzystanie nowych rodzajów technologii do projektowania, planowania, rejestrowania postępów budowy. 

Cyfrowa technologia budowlana

Cyfrowe zarządzanie budową poprzez modelowanie informacji o budynku (BIM) i połączone środowisko danych umożliwia zarówno szeroką, jak i bardzo szczegółową kontrolę we wszystkich fazach realizacji projektu. Ważną zaletą pełnej cyfryzacji całego procesu konstrukcyjnego jest znacznie łatwiejsze zarządzanie budową czy przewidywanie i reagowanie na ewentualne problemy. W przeciwieństwie do wcześniej stosowanych rozproszonych formatów cyfrowych, kompleksowa cyfryzacja za pośrednictwem BIM wykracza poza zwykłe przyspieszenie procesów analogowych i prowadzi do ulepszeń w praktycznie każdym aspekcie zarządzania projektami, zmniejszając w ten sposób opóźnienia, straty i koszty.

Korzystanie z cyfrowych narzędzi, takich jak system do cyfrowej dokumentacji i komunikacji dla branży budowlanej i nieruchomości PlanRadar, od samego początku realizacji projektu pozwala zidentyfikować potencjalne problemy. Ponieważ dokumentacja i dane są stale aktualizowane podczas budowy, większość z nich można wykryć we wczesnej fazie realizacji już na etapie planowania. Zatem ich eliminacja jest znacznie szybsza, łatwiejsza i mniej kosztowna.

Dzięki cyfrowemu modelowaniu, czyli BIM, można zatem kontrolować każdy aspekt cyklu realizacji projektu. BIM wymusił nowe spojrzenie na budownictwo, zmianę sposobu myślenia i wprowadzenie nowych metod pracy, które zmieniły wiele starych analogowych praktyk. Modelowanie informacji o budynku (BIM) wymaga nowej kultury całego procesu budowlanego opartej na współpracy. Dzięki technologii cyfrowej – koncepcjom modelowania informacji, integracji danych w chmurze czy wirtualnym projektom wykorzystującym możliwości rozszerzonej rzeczywistości (AR) – branża budowlana wkracza na drogę przekraczania granic, zmierzając ku kompleksowemu projektowaniu inteligentnych miast. Narzędzia cyfrowe nie tylko ułatwiają projektowanie i usprawniają budowę, ale umożliwiają podejmowanie świadomych decyzji dotyczących eksploatacji budynków.

Cyfrowa inżynieria w chmurze

Technologia cyfrowa od dawna jest stosowana przez projektantów, ale dotąd była niejako „tłumaczona” na analogową praktykę budowlaną. Dzisiaj narzędzia cyfrowe umożliwiają pominięcie tej niepotrzebnej translacji, która prowadziła do bezpowrotnej utraty części danych. Inżynieria cyfrowa skupia się głównie na infrastrukturze, więc generalnie wykorzystywana jest w fazie projektowania, budowy i eksploatacji budynków. Inżynieria cyfrowa zwykle rozpoczyna się w fazie projektowania, w trakcie której tworzy się cyfrowe modele inżynierskie. Są one następnie przekazywane do fazy realizacji w postaci cyfrowej. Pozwala to zapobiec zarówno utracie danych, jak i kolizjom poszczególnych instalacji wykrywanym dopiero w zaawansowanej fazie budowy. Takie sytuacje zdarzały się często, gdy instalacje te projektowane były przez osobne, specjalistyczne zespoły projektowe. Dziś działania inżynierii cyfrowej przeprowadzane są na etapie projektowania, a zespoły pracują na jednym modelu, co zapobiega utracie danych i rozbieżnościom projektowym.

W procesie cyfryzacji branży budowlanej istotna jest możliwość przechowywania danych w chmurze dostępnej dla wszystkich podmiotów i zespołów zaangażowanych w proces budowy. Chmura jest bardzo ważna, ponieważ większość procesów biznesowych przenosi się do niej, a budownictwo nie jest wyjątkiem. Udostępnianie danych to duży problem i często zespół projektowy znajduje się daleko od zespołu konstrukcyjnego, więc korzystanie z chmury jako medium komunikacyjnego staje się dziś rzeczą oczywistą.

Wskaźnik wykorzystania chmury obliczeniowej w budownictwie rośnie dziś w zawrotnym tempie. Wraz ze skokiem technologicznym, jakie przyniosło cyfrowe projektowanie, obecnie dokonuje się skok całej branży budowlanej, także dzięki możliwości przetwarzania i przechowywania danych w chmurze.

To naprawdę ekscytujący czas dla branży budowlanej, która coraz bardziej zaczyna rozumieć zalety technologii cyfrowej i coraz szybciej wdraża cyfrowe narzędzia. Cyfrowe technologie budowlane mają ułatwić życie.

4.9/5 - (17 votes)

Data publikacji: 3 marca, 2021

Autor:

4.9/5 - (17 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Jacek
    czwartek, 4 marca, 2021

    Cyfrowe zarządzanie procesem budowlanym jest bardzo ciekawym rozwiązaniem pozwalający zaoszczędzić zarówno środki jak i materiały.Warto inwestować w takie technologie gdzie możemy wiele zyskać nie tracąc na wydajności,a w budownictwie jest to ważne.

Podobne artykuły