Pokrycia dachowe

Dach – naprawa czy wymiana

Niekiedy koszty naprawy dachu mogą być wyższe niż jego wymiana na nowy. Kluczową kwestią jest rzetelna ocena istniejącego pokrycia dachowego. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o wymianie pokrycia, warto dokładnie ocenić jego stan, bo może się okazać, że wymiana nie musi dotyczyć całego dachu, lecz wystarczy na przykład wymienić pojedyncze dachówki lub ułożyć nowe jedynie na części połaci. Zły wygląd pokrycia nie zawsze zresztą świadczy o takiej potrzebie – czasem niektóre pokrycia dają się odnowić specjalnymi farbami lub oczyścić odpowiednimi preparatami.

Wstępne krycie dachu

Deskowanie kryte papą

To sposób wstępnego krycia dachów często spotykany w starszych domach, gdyż przed pojawieniem się na rynku folii dachowych nie było innego sposobu zabezpieczania strychu przed ewentualnym przeciekaniem pokrycia dachowego. Przy wymianie istniejącego pokrycia deskowanie kryte papą można pozostawić tylko wówczas, gdy i papa, i deski są w dobrym stanie. Jeżeli zniszczona jest tylko papa, należy ją usunąć, a na jej miejsce na dotychczasowym deskowaniu ułożyć folię wysokoparoprzepuszczalną. Gdy spróchniałe bądź zagrzybione jest poszycie z desek, należy usunąć je razem z papą, a zamiast nich ułożyć na krokwiach membranę dachową.

Folia dachowa

W przypadku wymiany pokrycia na dachu zabezpieczonym wcześniej folią dachową, po zdjęciu starego pokrycia należy sprawdzić nie tylko jej stan (czy nie jest porwana, popękana lub krucha), ale przede wszystkim jej rodzaj (czy jest nisko-, czy wysokoprzepuszczalna). Folię o niskiej paroprzepuszczalności najlepiej wymienić na nową – wysokoparoprzepuszczalną, natomiast w przypadku, gdy folia jest dobra, ale ma niewielkie rozdarcia, można je naprawić specjalną taśmą klejącą przeznaczoną właśnie do takich napraw. Jeżeli ubytki są większe, w uszkodzone miejsca można wkleić wstawki z nowej folii.

Dachówki ceramiczne i cementowe

Dachówki pokryte mchem czy porostami

Dachówki pokryte mchem lub porostami czyści się specjalnymi preparatami i zmywa wodą. W tym celu można je zdjąć, oczyścić i ułożyć ponownie lub wykonać zabieg bez zdejmowania ich z dachu. Po oczyszczeniu warto zabezpieczyć dachówki przed ponownym porastaniem – na przykład na dachówki cementowe niemalowane można nanieść bezbarwny impregnat, a malowane odnowić warstwą farby akrylowej. Jednak producenci dachówek ceramicznych przestrzegają przed pochopnym stosowaniem takich preparatów – nieodpowiednie mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Innym rozwiązaniem jest zamontowanie w kalenicy dachu miedzianych taśm (woda deszczowa z jonami miedzi niszczy mech).

Uszkodzone lub zniszczone dachówki

W przypadku uszkodzenia pojedynczych dachówek wystarczy je po prostu wymienić na nowe. Jeśli wymiany wymaga całe pokrycie, to po zdjęciu starych dachówek trzeba także usunąć stare łaty, nawet jeśli są w dobrym stanie, co zdarza się dość rzadko. Jest bowiem mało prawdopodobne, by ich rozstaw był odpowiedni pod nowe pokrycie. Przed ułożeniem nowych łat (pod nowe pokrycie z blachy lub dachówek ceramicznych i cementowych) lub wykonaniem sztywnego poszycia (pod pokrycie bitumiczne) na krokwiach powinna zostać ułożona membrana dachowa. Do takiej folii może bezpośrednio przylegać izolacja z wełny mineralnej, dzięki czemu łatwiej będzie wykonać ocieplenie dachu. Dopiero wówczas mocuje się ruszt z kontrłat i łat lub wykonuje poszycie z desek, a na nich układa nowe pokrycie.

Pokrycia dachów z blachy

Skorodowana blacha ocynkowana

Choć na rynku są farby do nakładania bezpośrednio na rdzę, to silnie skorodowanego pokrycia przeważnie nie warto odnawiać i lepiej je wymienić. Jeśli stary podkład z desek – ułożonych zwykle z odstępami od 2 do 5 cm – jest w dobrym stanie, można je pozostawić i wykorzystać pod nowe pokrycie. Jeśli ma to być blacha płaska, na poszyciu najlepiej ułożyć specjalną folię stosowaną pod taką blachę. Folia taka składa się z trzech warstw: górnej zapewniającej ciągłą wentylację blachy, tłumiącej odgłosy deszczu oraz drgań arkuszy i dwóch dolnych, chroniących poszycie i ocieplenie przed wodą ze skapujących z pokrycia skroplin. W przypadku, gdy blachę płaską ma zastąpić inne pokrycie, niewymagające pełnego deskowania, lecz jedynie łat, to na poszyciu z desek układa się wysokoparoprzepuszczalną folię dachową i mocuje ją do deskowania kontrłatami. Na nich układane są łaty i nowe pokrycie, na przykład dachówki ceramiczne. W przypadku, gdy deskowanie jest w złym stanie (zbutwiałe), należy je rozebrać, a na jego miejsce ułożyć zależnie od rodzaju nowego pokrycia albo pełne poszycie (gont bitumiczny, papę), albo ruszt z kontrłat i łat, zamocowawszy wcześniej do krokwi membranę dachową (dachówki, blachodachówki, blacha).

Uszkodzone blachodachówki

Uszkodzone blachodachówki trzeba zdemontować, a razem z nimi również stare łaty, nawet jeśli są w dobrym stanie (co jest raczej mało prawdopodobne) – ich rozstaw zwykle nie jest odpowiedni pod nowe pokrycie. Przed ułożeniem nowych łat należy sprawdzić stan wysokoparoprzepuszczalnej folii dachowej i jeśli jest zły, ułożyć na krokwiach nową. Dopiero wówczas mocuje się nowe kontrłaty i łaty, a na nich nowe pokrycie.

Pokrycia bitumiczne

Pokrycie z papy

Jeśli papa na poszyciu jest w dobrym stanie, nie warto jej zrywać i wymieniać na nową – ewentualne zburchlenia i pofałdowania można naciąć, przykleić i zasmarować lepikiem. Jeżeli pokrycie dobrze trzyma się podłoża, nie jest złożone ze zbyt wielu warstw i nie było już wiele razy uszczelniane lepikiem, można na nim ułożyć nowe pokrycie z papy, najlepiej termoutwardzalnej.

Pokrycie z gontów bitumicznych

Jeżeli uszkodzeniu uległo tylko kilka gontów (na przykład odkleiły się i zostały porozrywane przez wiatr), można je wymienić, zwłaszcza jeśli zostawiliśmy sobie ich zapas lub udało nam się kupić podobne. Jeśli jednak w złym stanie jest już całe pokrycie, powinno się je zdjąć, oczyścić dokładnie deskowanie i położyć nowe.

Pokrycie z płyt falistych

Uszkodzoną płytę falistą ostrożnie zdejmuje się z dachu i na jej miejsce montuje nową, zachowując takie same zakłady.

Płyty azbestowo-cementowe

Zabezpieczanie płyt

Płyty z azbestem odświeża się specjalnymi preparatami, takimi jak na przykład Alubit lub Repac. Niestety przed ich zastosowaniem powierzchnia płyt zwykle wymaga oczyszczenia, a wtedy może dojść do uwolnienia dużej ilości pyłu azbestowego do otoczenia. Malowanie ma jednak sens tylko wtedy, gdy płyty są w naprawdę dobrym stanie, a takich – po tylu latach użytkowania – nie ma zbyt wiele.

Demontaż pokrycia

Zdjęcie płyt z dachu oraz ich utylizację powinniśmy zlecić firmie specjalizującej się w tego typu usługach. Przed rozpoczęciem zdejmowania płyt należy ogrodzić teren prac i wywiesić tablice ostrzegawcze. Ponadto konieczne jest uszczelnienie wszystkich otworów okiennych i drzwiowych – nie tylko w domu, z którego usuwane jest szkodliwe pokrycie, ale także w budynkach sąsiednich. Aby podczas rozbiórki stężenie włókien azbestu w powietrzu nie było zbyt wysokie, powierzchnię płyt należy zraszać wodą, najlepiej z dodatkiem środka neutralizującego, wiążącego włókna azbestu. Demontaż płyt z azbestem powinien być wykonywany jak najostrożniej – o ile to możliwe – bez ich uszkadzania. Odpady pakuje się w folię z polietylenu lub polipropylenu o grubości co najmniej 0,2 mm, a następnie zamyka w taki sposób (na przykład przez zgrzewanie), by uniemożliwić ich przypadkowe otwarcie. Pakunki przed wywiezieniem na specjalne składowisko muszą być odpowiednio oznakowane, a teren po zakończeniu prac uprzątnięty z resztek azbestu, na przykład oczyszczony na mokro.

4.3/5 - (3 votes)

Data publikacji: 20 października, 2014

Autor:

4.3/5 - (3 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły