Dachówka ceramiczna

Dachówki ceramiczne Röben, a normy techniczne

Dachówki ceramiczne to jeden z najbardziej trwałych materiałów stosowanych na pokrycie dachu, odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz czynniki zewnętrzne. Wszystkie dachówki ceramiczne wyprodukowane przez firmę Röben spełniają szereg norm technicznych, które potwierdzają m.in. ich wytrzymałość, niską nasiąkliwość i mrozoodporność.

Podstawowym dokumentem potwierdzającym jakość produktów dachowych jest norma PN-EN 1304:2013 – Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne, definicje i specyfikacja wyrobów. Norma ta przewiduje wykonanie szeregu testów, które produkty muszą przejść, aby były wprowadzone do sprzedaży. Wykorzystuje się przy tym specjalne metody badań opisane w normie EN 539-1. Norma PN-EN 1304 precyzuje również wymagania względem mrozoodporności dachówek ceramicznych.

Produkty ceramiczne firmy Röben spełniają wszystkie powyższe standardy, co pozwala producentowi udzielać na nie 30 – letniej gwarancji. W przypadku gdy w tym czasie, licząc od daty zakupu pokrycia, ujawnią się wady uznane za cechy wyrobów niespełniające wymagań wskazanych w normie, producent zobowiązuje się wymienić elementy wadliwe na wolne od wad. Zarówno testy, jakim są poddawane dachówki oraz nadawane im certyfikaty, przekładają się na solidność, trwałość, a przede wszystkim bezpieczeństwo dachu.

Badania dotyczące przesiąkliwości

Parametr przesiąkliwości powinien mieścić się w wartościach przewidzianych w normie EN 1304:2013 i opisywany jest przez dwie kategorie (I i II). Produkty ceramiczne należące do grupy II charakteryzują się większą przesiąkliwością. Daną kategorię wyznacza się przez dwie metody badania (1 i 2). Metoda pierwsza polega na określeniu ilości wody, która przepływa w czasie 48 godzin przez 1 cm2 górnej powierzchni materiału dachówki, pod ciśnieniem słupa wody o wysokości 10 cm, utrzymywanym stale podczas badania. Metoda druga polega na badaniu przesiąkliwości dachówki na podstawie oznaczenia upływu czasu do spadku pierwszej kropli wody pod wpływem ciśnienia słupa wody, wywieranego na jej górną powierzchnię, w normalnych warunkach atmosferycznych.

Dachówka ceramiczna Roben

Kategoria I – badanie

Zgodnie z badaniem metodą 1, wartość średnia współczynnika przesiąkliwości zbadanych próbek powinna być mniejsza lub równa 0,5 cm3/cm2/dobę. Z kolei wszystkie pojedyncze wyniki powinny wynosić nie mniej niż 0,6 cm3/cm2/dobę. W metodzie 2, wartość średnia współczynnika przesiąkliwości zbadanych próbek powinna być mniejsza lub równa 0,8 a wszystkie pojedyncze wyniki mniejsze lub równe 0,85. Pomyślne przejście badania wskazuje na niską nasiąkliwość produktu a, co za tym idzie, jego mrozoodporność.

Kategoria II – badanie

W badaniu metodą 1 wartość średnia współczynnika przesiąkliwości zbadanych próbek powinna być mniejsza lub równa 0,8 cm3/cm2/dobę, a wszystkie pojedyncze wyniki mniejsze lub równe 0,95.

Ważne jest, aby producent podał informację dotyczącą tego, którą metodę badania stosuje. Charakterystyczny dla dachówek ceramicznych poziom nasiąkliwości do 6% związany jest z mrozoodpornością, co przekłada się bezpośrednio na trwałość pokrycia dachowego. Im ten wskaźnik jest niższy, tym lepiej. Warto też wiedzieć, że w żadnym stopniu nie wpływa on na szczelność pokrycia dachowego, a jedynie na odporność dachówek ceramicznych na działanie mrozu. Jest to jedna z kluczowych cech dachówek ceramicznych.

Dachówka ceramiczna Roben BORNHOLM

Mrozoodporność

Wymagania wobec produktów w zakresie mrozoodporności zależą od strefy geograficznej, w której mają być stosowane dachówki. Wszystkie kraje UE przydzielono do poszczególnych stref. Uznaje się, że dla Polski właściwa jest strefa B obejmująca także Austrię, Finlandię, Islandię, Niemcy, Norwegię, Szwajcarię i Szwecję. Na tym terenie liczba wymaganych cykli zamrażania i odmrażania wynosi 150. Wymóg ten spełniają wszystkie produkty marki Röben. Ta metoda badania polega na odwzorowaniu występujących w warunkach naturalnych procesów zamrażania-odmrażania przy dużym nasyceniu dachówek wodą oraz przy występowaniu znacznych spadków temperatury powietrza. Wykonuje się ją na próbie 30 dachówek, dla których oznaczana jest absorpcja wilgoci po kąpieli wodnej, w stosunku do ich masy po wysuszeniu.

Z pozyskanej próbki laboratoryjnej pobiera się następnie próbkę badawczą. Ta ostatnia składa się z 6 próbek zebranych parami (po dwie o najniższej, najwyższej i średniej wartości absorpcji wody). Następnie rejestruje się występujące na nich rysy oraz uszkodzenia. Badanie mrozoodporności jest przeprowadzane w specjalnej, wcześniej wyskalowanej komorze chłodniczej. W czasie schładzania modele badawcze zraszane są zimną wodą tak długo, aż temperatura w komorze chłodniczej nie spadnie do 0°C, a następnie prowadzi się dalsze zamrażanie. W kolejnym kroku dokonuje się ich rozmrożenia poprzez zraszanie wodą o temperaturze od 5 do 10°C, aż do momentu, w którym poziom lustra wody znajdzie się na poziomie 50 mm ponad próbkami. Proces ten przeprowadza się bez przerwy, dokonując 150 cykli zamrażania-odmrażania. Próbę ocenia się jako mrozoodporną, jeżeli po 150 cyklach zamrażania-odmrażania nie wystąpią na powierzchni górnej widoczne zmiany, jak na przykład rysy czy pęknięcia. Właściwości względem przesiąkliwości i mrozoodporności dachówek ceramicznych są szczególnie istotne w strefach klimatycznych, w których występuje duża ilość przejść przez temperaturę 0°C.

Należy zaznaczyć, że oprócz testów prowadzonych na próbach, wszystkie produkty marki Röben przed wprowadzeniem do sprzedaży przechodzą dodatkową kontrolę jakości, która opiera się o szczegółowe analizy komputerowe. Monitorujące proces produkcji urządzenia wykorzystują najnowsze osiągnięcia techniki w zakresie pomiaru. Dzięki temu są one zdolne wychwycić niewidoczne gołym okiem mankamenty ceramicznego produktu. Linie sortujące odsiewają wadliwe i wichrowate dachówki. System odrzuca każdą sztukę, w przypadku której w procesie wypalania powstały nawet najmniejsze nierówności i niedoskonałości, zarówno na ich powierzchniach, jak i krawędziach. Tak precyzyjna komputerowa kontrola jakości stała się nieodzownym elementem doskonalenia procesów produkcji, zapewniającym najwyższą jakość materiałom budowlanym produkowanym w zakładach w Środzie Śląskiej.


Data publikacji: 18 maja, 2024

Autor:


Tagi:

Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły