Porady

Dokumentacja powykonawcza — czym jest, kto ją sporządza i dlaczego jest tak istotna?

Budowa, rozbudowa czy instalacja rozmaitych instalacji wymagają nie tylko wykonania odpowiednich projektów, ale również dokumentacji powykonawczej. Wiele osób zastanawia się, czym jest owa dokumentacja, a także kto zajmuje się jej sporządzeniem. Sprawdź koniecznie, co warto wiedzieć na temat dokumentacji powykonawczej, jak się ją sporządza oraz dlaczego powinna być tak ważna dla inwestorów!

Dokumentacja powykonawcza to bardzo istotny zbiór materiałów, który powinien zostać przekazany inwestorowi po oddaniu instalacji do użytku bądź po zakończeniu budowy. Jak mówi polskie prawo, dokumentacja ta powinna być przechowywana przez cały okres istnienia danego budynku lub instalacji.

Czym jest dokumentacja powykonawcza i kto odpowiada za jej przygotowanie?

Jak mówi definicja, dokumentacja powykonawcza to materiały uwzględniające wszystkie zmiany, jakie zostały naniesione w trakcie montażu konkretnej instalacji lub w czasie budowy. Uwzględnia ona wszystkie zmiany, wszystkie pomiary, jest zbiorem wielu cennych informacji.

Dokumentacja powykonawcza – Co musi zawierać?

W przypadku dokumentacji powykonawczej dotyczącej budowy składają się na nią takie elementy jak:

  • projekt budowlany będący załącznikiem do pozwolenia na budowę;
  • pozwolenie na budowę, specjalny dokument administracyjny zawierający pieczęć urzędową oraz uprawniający do rozpoczęcia robót;
  • operaty geodezyjne;
  • dziennik budowy towarzyszący inwestorowi przez cały okres robót;
  • rysunki i opisy wymagane do realizacji budowy; 
  • protokoły odbiorów częściowe i całkowite;
  • książki obmiaru;
  • dziennik montażu, który potrzebny jest w sytuacji, kiedy budynek lub instalacja wznoszone są metodą montażu;
  • pomiary geodezyjne wykończeniowe. 

Do czego służy dokumentacja powykonawcza?

Wbrew pozorom dokumentacja powykonawcza jest bardzo ważnym elementem, który kończy cały etap budowy bądź instalacji. Jest dowodem prac, które faktycznie zostały wykonane. W razie jakiejkolwiek kontroli podlega weryfikacji. Dokumentacja powykonawcza jest konieczna, aby inwestor mógł złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy bądź by mógł wystąpić z wnioskiem pozwalającym na użytkowanie konkretnego budynku lub instalacji. 

Brak dokumentacji powykonawczej może wiązać się z wieloma przykrymi konsekwencjami. Dokumentacja ta niezbędna jest nie tylko w budownictwie, ale również w geodezji czy w branżach instalacyjnych. Niezależnie od tego, czy jest się inwestorem, czy wykonawcą, warto pamiętać o jej sporządzeniu. 

5/5 - (1 vote)

Data publikacji: 23 stycznia, 2024

Autor:

5/5 - (1 vote)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły