Kolektory słoneczne

Energia z dachu

Energia prosto z dachu, a właściwie z nieba, wprost od słońca – już dzisiaj rozwiązania takie stosuje się coraz częściej, ale na razie – przy oczywistych korzyściach – wymagają one jednak sporych nakładów.

Projekt dyrektywy w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych przedstawiony przez Komisję Europejską ma między innymi zapewnić stały spadek cen. Koszt większości źródeł energii odnawialnej już spada, a w niektórych przypadkach nawet dość gwałtownie. Przewiduje się na przykład, że do roku 2020 koszt technologii wykorzystującej promieniowanie słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej spadnie o 50 procent.

Zielona energia

Projekt dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych wyznacza cele w zakresie stosowania energii odnawialnej, które do 2020 roku mają zostać osiągnięte przez państwa członkowskie UE.
Planuje się między innymi wzrost użycia energii odnawialnej o 5,5 procenta w stosunku do poziomu z 2005 roku dla każdego z państw. W Polsce udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii w 2005 roku wynosił 7,2 procenta, a celem, do osiągnięcia którego Polska będzie dążyła w perspektywie roku 2020, jest osiągnięcie udziału zielonej energii na poziomie 15 procent.

Państwa UE będą miały swobodę w doborze środków do osiągnięcia powyższych celów, przy czym będą zobowiązane do przedstawienia wybranych przez siebie instrumentów w Narodowym Planie Działania. Ponadto w przypadku ustalenia, że dane państwo nie zdoła osiągnąć wyznaczonych celów, będzie istnieć możliwość podjęcia środków prawnych przeciwko określonemu państwu jeszcze przed 2020 rokiem. Ponadto Komisja opublikowała wytyczne dotyczące przyznawania pomocy publicznej, która będzie przyznawana w formie ulg podatkowych i ma doprowadzić do większego wykorzystania państwowych środków finansowych w sektorze energii odnawialnej.

Przyjęcie projektu dyrektywy otwiera drogę do bardziej masowego rozwoju energii odnawialnej – zakłada zniesienie niepotrzebnych barier hamujących jej rozwój, między innymi poprzez uproszczenie procedur autoryzacji związanych z postępem w dziedzinie energii odnawialnej, co z kolei umożliwi zachowanie zaufania do sektora energetyki odnawialnej ze strony inwestorów, a w efekcie będzie stymulujące dla napływu nowych inwestycji w zieloną energię.

Energia prosto z dachu

Głównym celem planowanych zmian jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. Ponadto przy rosnącym uzależnieniu od importu ropy i gazu, Unia zmuszona jest do poszukiwania alternatywnych źródeł energii, musi również produkować więcej energii na swoim terytorium. Planuje się zatem, osiągnięcie w 2020 roku 20-procentowego udziału energii odnawialnej w unijnym rynku energetycznym – w porównaniu z obecnym udziałem wynoszącym 8,5 procenta. Korzyści możliwe do osiągnięcia są nie do przecenienia – ograniczenie emitowanej ilości CO2 o wielkość rzędu 600 – 900 milionów ton rocznie pozwoli na zmniejszenie tempa zmian klimatycznych. Będzie to również sygnał zachęcający do naśladowania dla innych państw. Ponadto: zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, z których większość jest importowana, o wielkość rzędu 200 – 300 milionów ton rocznie, co zwiększy pewność dostaw energii dla obywateli europejskich. Ważnym, oczekiwanym efektem będzie również obniżenie cen technologii związanych z energią odnawialną, która stanowić będzie coraz większą część dostaw energii.

Obecnie energia odnawialna jest droższa od energii ze źródeł konwencjonalnych, ale uwzględniając wzrost cen ropy może to nie potrwać długo, dlatego wiele państw członkowskich już teraz wspiera konsumentów przy ponoszeniu dodatkowych kosztów i w efekcie koszt większości źródeł energii odnawialnej spada, w niektórych przypadkach dość gwałtownie. Przewiduje się na przykład, że do 2020 roku koszt technologii wykorzystujących promieniowanie słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej spadnie o 50 procent.

Pierwsze kolektory

Kolektory słoneczne w Polsce są znane już kilkadziesiąt lat – pierwsze pojawiły się w latach 70, ale miały charakter raczej doświadczalny. W kolejnej dekadzie odnotowano pierwsze przypadki montowania systemów kolektorów słonecznych, stanowiły one jednak produkt luksusowy (poza tym dzisiaj instalacje te w większości już nie pracują). Lata 90-te minionego wieku przyniosły znaczący wzrost zarówno znajomości produktów i technologii, jak i powszechności ich użytkowania.

W warunkach polskich, szczególną przydatność kolektory słoneczne wykazują dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a także wody basenowej. Najkorzystniejszym okresem ich pracy jest czas od kwietnia do października. Pokrycie potrzeb ciepła dla podgrzewania wody użytkowej może wówczas sięgać nawet 100 procent, a kocioł grzewczy można całkowicie wyłączać z pracy. Przyjmuje się, że w skali całego roku oszczędności w zużyciu paliwa dla podgrzania ciepłej wody użytkowej mogą osiągać 60 procent. Ponadto instalacje solarne są czyste, proekologiczne i wykorzystują energię odnawialną, której potencjał w przypadku słońca jest praktycznie niewyczerpalny.

Instalacja solarna - wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Fot. ViessmannInstalacja solarna – wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
Fot. Viessmann

Warto, więc korzystajmy

Chętni na wykorzystywanie tegoż potencjału znajdują się coraz częściej. 26 lutego 2007 odbyło się uroczyste otwarcie największej instalacji solarnej w Polsce – blisko 600 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni niemal 1500 m2 zostało oddanych do użytku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie, dużej jednostce medycznej dysponującej ponad 700 łóżkami w 20 oddziałach, 35 poradniami i 6 zakładami. Inwestycja ma za zadanie przygotowywanie ciepłej wody użytkowej na potrzeby obiektów szpitala, a wykorzystanie innowacyjnych technologii wymagało od dyrekcji szpitala pozyskania środków finansowych z zewnętrznych źródeł, gdyż szpital nie był w stanie samodzielnie sfinansować tak dużej inwestycji. Zrealizowana inwestycja nie jest tania – łączna wartość wyniosła ponad 4 miliony zł – jednakże w jej finansowaniu wykorzystano środki Ekofunduszu (42 procent) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (17 procent, w formie bezzwrotnej pożyczki) oraz środki własne szpitala (w tym pożyczka z WFOŚiGW – ponad 96 procent).

Instalacja solarna - wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Fot. ViessmannInstalacja solarna – wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
Fot. Viessmann
4.9/5 - (23 votes)

Data publikacji: 20 lutego, 2012

Autor:

4.9/5 - (23 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Ines
    wtorek, 22 stycznia, 2019

    Oszczędność rzędu 60% w skali roku na energii to bardzo dużo.Świetna sprawa taki system solarny.Jestem ciekawa jaki koszt i po ilu latach zwraca się inwestycja w taki system.

  2. Ewa
    czwartek, 7 lutego, 2019

    Instalacje solarne faktycznie są czyste i ekologiczne, warto je mieć u siebie. Instalacja solarna w szpitalu w Częstochowie robi wrażenie, jest ogromna.

Podobne artykuły