Szkolenia

Fakro od lat kształci zawodowców

Firma FAKRO już od dwudziestu lat wspiera szkolnictwo zawodowe i czynnie uczestniczy w wielu wydarzeniach związanych ze kształceniem zawodowym.

Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego

W wydarzeniach edukacyjnych podejmowanych przez FAKRO uczestniczą uczniowie średnich szkół budowlanych oraz nauczyciele praktycznej i teoretycznej nauki zawodu. Współpracujemy z placówkami edukacyjnymi, które są otwarte na poznawanie nowoczesnych technologii budowlanych oraz podnoszenie kwalifikacji zarówno uczniów, jak i pedagogów.
Aktywnie wspieramy wiele innych działań prowadzonych na rzecz rozwoju edukacji, zarówno na terenie całej Polski, jak i na rynku lokalnym – komentuje Paweł Kołbon, Kierownik Centrum Szkoleń i Współpracy z Wykonawcami.
Firma od dwunastu lat jest także jednym ze strategicznych sponsorów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej, jak również Sekcji Szkół Budowlanych Polskiej Izby Budownictwa.

Fakro od lat kształci zawodowców

Mamy klasy patronackie

W minionym roku szkolnym firma FAKRO posiadała dwie klasy patronackie w zawodzie „DEKARZ” zlokalizowane w Zespole Szkół Zawodowych w Bobowej, a także w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu. Uczniowie byli wspierani poprzez profesjonalne szkolenia, materiały dydaktyczne dzięki czemu cały czas podnosili swoje kwalifikacje zawodowe przygotowując się do zawodu dekarza.
Firma FAKRO jest również patronem w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu, w którym objęła patronatem klasę w zawodzie „technik automatyk”.
W ramach współpracy wyposażyliśmy pracownię w komplet materiałów edukacyjnych – uzupełnia Paweł Kołbon.

W marcu uczniowie odbyli dwudniowe praktyki na wydziałach automatyki i budowy maszyn, podczas których mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy na tych wydziałach.
Firma FAKRO sponsorowała także piknik podczas Festiwalu Zawodów organizowanego przez Stowarzyszenie Sądecki Elektryk.

Fakro od lat kształci zawodowców

Szkolimy młodzież

Corocznie eksperci z FAKRO realizują cykliczne szkolenia w szkołach budowlanych dotyczące nowości produktowych. Uczniowie mają także możliwość uczestnictwa w praktycznych ćwiczeniach z zakresu montażu produktów FAKRO.

Od 10 lat bierzemy udział w turnieju budowlanym „Złota Kielnia” rozgrywanym podczas targów BUDMA.

Przeprowadzamy szkolenia teoretyczne i praktyczne w szkołach, które uczestniczą w kampanii „Dobry montaż” oraz w programie „Akademii Budowlanej”.

Fakro od lat kształci zawodowców

Organizujemy wizyty zawodoznawcze

Firmę FAKRO odwiedziło kilkadziesiąt szkół w ramach wizyt zawodoznawczych, podczas których uczniowie mieli okazję zapoznać się z działalnością firmy FAKRO. W trakcie wizyt uczniowie zwiedzają zakład, mają także okazję do spotkań z ekspertami w danej dziedzinie. Dzięki temu poznają firmę „od kuchni” oraz specyfikę pracy na poszczególnych stanowiskach.
Aby umożliwić lepsze zapoznanie się z działalnością, firma FAKRO organizuje Dni Otwarte dla uczniów szkół średnich i studentów. Podczas wydarzenia chętni mają możliwość zgłaszania się na letnie praktyki lub do pracy wakacyjnej. Mogą także skorzystać z doradztwa HR, konsultacji CV, posłuchać wykładów ekspertów lub porozmawiać z osobami pracującymi w FAKRO.

Wychodzimy na zewnątrz

Warto też zwrócić uwagę na uczestnictwo firmy w targach pracy. W tym roku stoisko FAKRO licznie odwiedzili uczestnicy Inżynierskich Targów Pracy w Krakowie. Podczas targów pracy absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych mają okazję zapoznać się ze specyfiką pracy w FAKRO i niejednokrotnie znaleźć dla siebie atrakcyjną ofertę pracy.

Zaangażowanie się firmy FAKRO w edukację nie jest podyktowane współczesnymi trendami, ale istniejącą od wielu lat potrzebą integracji rynku pracy z edukacją.

Dzięki zaangażowaniu się przedsiębiorców w model kształcenia zawodowego możliwe jest stworzenie takiego systemu edukacji, który będzie odpowiadać na realne zapotrzebowanie rynku. Przedsiębiorcy zyskają wykwalifikowanych pracowników, a pracownicy, jako specjaliści, będą wykonywać swoją pracę z zaangażowaniem. Potrzebna jest tylko praca u podstaw – efektywne połączenie wiedzy podręcznikowej z realiami życia zawodowego i praktyką w danym fachu.

www.fakro.pl

5/5 - (30 votes)

Data publikacji: 7 lipca, 2019

Autor:

5/5 - (30 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Jacek
    poniedziałek, 8 lipca, 2019

    Bardzo dobrze się stało,że porządna firma opiekuje się klasami młodych dekarzy.Jest to dodatkowa motywacja dla tych młodych ludzi aby mieć lepsze wyniki jeśli widzą,że jest to doceniane przez dojrzałych fachowców,dobrym pomysłem są także szkolenia w szkołach budowlanych.Taka praktyczna nauka jest bardzo cenna w przyszłej pracy.

  2. Piotr
    poniedziałek, 8 lipca, 2019

    Dobrze, że to producent okien dachowych angażuje się w szkolenia i praktyki uczniów. Kto bedzie lepiej znał się na produkcji i montażu jak Fakro? Dzięki takim działaniom uczniowie są na bieżąco z nowościami z rynku. Po za tym szybciej mogą wejść na rynek.

Podobne artykuły