Windy, dźwigi i wciągarki dekarskie

Finansowanie dźwigu ciesielsko-dekarskiego od Lift Polska na przykładzie modelu Klaas K17-24 TSR

Posiadanie firmy ciesielsko-dekarskiej to dla właściciela niewątpliwie – obok wymagającej i terminowo napiętej codziennej pracy – zmaganie się ze wszystkimi aspektami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym często z koniecznością ciągłego monitorowania swojej płynności finansowej. Z tego względu niejednokrotnie wielu właścicieli tychże firm, pomimo istnienia wyraźnej realnej potrzeby operacyjnej posiadania dźwigu ciesielsko-dekarskiego, ma trudności z jasnym oszacowaniem czy w danym momencie stać ich na taki zakup.

Jak pokazuje praktyka, takie wątpliwości biorą się często z faktu, że wielu przedsiębiorców nie uwzględnia w swojej kalkulacji możliwości finansowania zewnętrznego i tym samym zakłada konieczność poniesienia jednorazowego kosztu związanego z zakupem sprzętu za gotówkę lub też w swoich kalkulacjach uwzględnia błędne miesięczne koszty finansowania takiej inwestycji. W związku z powyższym, w myśl zasady, zgodnie z którą diabeł tkwi w szczegółach, postanowiliśmy zbadać z jakim rzeczywistym kosztem leasingu operacyjnego trzeba się liczyć w przypadku zakupu nowego i popularnego w Polsce dźwigu na przyczepie K17-24 TSR-H od autoryzowanego dystrybutora marki, firmy Lift-Polska Sp. z o.o.

Obiektem zainteresowania niedużych firm jest często najmniejszy dźwig na przyczepie, oznaczony symbolem KLAAS K17-24 TSR-H. To kompaktowa i lekka konstrukcja (masa całkowita 2,5 t) o maksymalnym rozstawie podpór wynoszącym 4,97 m. Żuraw ten oferuje udźwig maks. do 800 kg oraz maksymalny wysięg 17 metrów. Świetnie sprawdza się w ciasnych przestrzeniach oraz przy niewielkich inwestycjach, np. podczas budowy domów jednorodzinnych, w przypadku których średni ciężar transportowanych materiałów waha się w okolicach 400-600 kg.

Oczywiście, jak zawsze w przypadku sprzętu marki KLAAS, praca tego dźwigu sterowana jest z poziomu pilota zdalnego sterowania. Co bardzo istotne, niewielka masa tej maszyny pozwala na ciągnięcie jej typowym samochodem dostawczym, który obecnie praktycznie zawsze znajduje się na wyposażeniu firm ciesielskich i dekarskich.

Finansowanie dźwigu ciesielsko-dekarskiego od Lift Polska na przykładzie modelu Klaas K17-24 TSR

Najkorzystniejsza forma finansowania to leasing operacyjny

Oczywistym sposobem na sfinansowanie dźwigu ciesielskodekarskiego jest jego zakup w 100% ze środków własnych, lecz w przypadku niewielkiej firmy taki wydatek to duże obciążenie, które nie pozostanie obojętne dla jej płynności finansowej. Kolejną możliwością jest kredyt bankowy, jednak ta opcja często oznacza konieczność wniesienia sporego początkowego wkładu własnego, jak również bywa mniej korzystna pod względem kosztów związanych z oprocentowaniem kapitału oraz prowizją za udzielenie takiego finansowania. Dlatego najczęściej polecaną przez doradców Lift-Polska, a tym samym najczęściej wybieraną przez klientów Lift-Polska formą finansowania, jest leasing operacyjny lub leasing finansowy.

KryteriumLeasing operacyjnyLeasing finansowy
Majątek, do którego zalicza się przedmiot leasingu Przynależność do majątku leasingodawcy Przynależność do majątku leasingobiorcy
Amortyzacja Po stronie leasingodawcy Po stronie leasingobiorcy
Okres trwania umowy Minimum 40% czasu amortyzowania przedmiotu leasingu Minimum 12 miesięcy
Koszt uzyskania przychodu przez leasingobiorcę Do kosztów wlicza się raty netto i opłatę wstępną Do kosztów zalicza się część odsetkową rat oraz amortyzację
Podatek VAT Wliczany do rat leasingowych Opłacany w całości z góry z 1. ratą
Opcja wykupu Zależna od stawki amortyzacji i okresu wykupu określonego w umowie Przedmiot leasingu automatycznie staje się własnością leasingobiorcy po zapłaceniu ostatniej raty

Rozróżnienie obu form leasingu nastręcza sporo kłopotów, dlatego warto zapamiętać pewne kluczowe rozbieżności zaprezentowane w tabeli na poprzedniej stronie. Najważniejsza różnica między obiema postaciami leasingu została określona w pierwszym wierszu tabeli – to właśnie kwestia przynależności przedmiotu leasingu do majątku leasingodawcy lub leasingobiorcy warunkuje w dużej mierze pozostałe pozycje w tabeli. Jednak w praktyce, biorąc pod uwagę kwestię przepływów pieniężnych firmy, główną przewagą leasingu operacyjnego nad leasingiem finansowym jest brak konieczności angażowania w takim samym stopniu kapitału własnego firmy (brak konieczności zapłaty VAT z góry), a w związku z powyższym możliwość pełnego czerpaniem korzyści z użytkowania sprzętu bez konieczności jednorazowego nadwyrężania rezerw finansowych firmy na wpłatę własną oraz VAT.
Koszt leasingu operacyjnego dla modelu K17-24 TSR-H to mniej więcej koszt wynagrodzenia brutto jednego wykwalifikowanego pracownika.

Klienci Lift-Polska mają pełną dowolność w wyborze swojego leasingodawcy. W związku z powyższym rzeczywista wysokość raty miesięcznej leasingu operacyjnego dla poszczególnych klientów jest zależna od wysokości wpłaty własnej, okresu leasingowania, wartości końcowej, czyli kwoty wykupu oraz oczywiście warunków indywidualnych danego leasingodawcy. Różnice w warunkach finansowania u poszczególnych leasingodawców z reguły nie są znaczące, ale warto wiedzieć, że – jak pokazuje praktyka – istnieje znacząca różnica w długości i skrupulatności procesu formalnego przygotowania leasingu. Leasingodawcy współpracujący najczęściej z Lift-Polska, to najwięksi tego typu usługodawcy na rynku, którzy znają oferowane przez firmę sprzęty Klaas i tym samym proponują tzw. procedurę skróconą, skupiającą się jedynie na weryfikacji zdolności finansowej klienta, a nie ocenie rynkowej wartości sprzętów Klaas poprzez zlecanie kosztownych dla klienta wycen rzeczoznawczych. Dla potrzeb niniejszego artykułu doradcy działu sprzedaży firmy Lift-Polska przekazali nam dwie ostatnie oferty leasingu, które otrzymali klienci kupujący nowe dźwigi na przyczepie Klaas K17-24 TSR:

Klient 1
Cena katalogowa zakupu: 69 500 EUR netto
Cena zakupu po przeliczeniu walutowym: 317 615 PLN netto
Przeliczenie EUR/PLN: 4,57 z dnia 19.10.2020
Wpłata początkowa: 20%
Wykup: 20%
Stawka VAT brutto: 23%
Okres leasingu: 60 mc.

nr raty% cenynetto PLNVAT PLNbrutto PLN
wpłata początkowa120,00%63 523,00 zł14 610,29 zł78 133,29 zł
czynsze leasingowe591,2024%3 819,00 zł878,37 zł4 697,37 zł
wartość końcowa120,00%63 523,00 zł14 610,29 zł78 133,29 zł
suma110,94%352 367,16 zł81 044,45 zł433 411,61 zł

Klient 2
Cena katalogowa zakupu: 69 500 EUR netto
Cena zakupu po przeliczeniu walutowym: 309 970 PLN netto
Przeliczenie EUR/PLN: 4,46 z dnia 18.09.2020
Wpłata początkowa: 45%
Wykup: 1%
Stawka VAT brutto: 23%
Okres leasingu: 60 mc.

nr raty% cenynetto PLNVAT PLNbrutto PLN
wpłata początkowa145,00%139 486,50 zł32 081,90 zł171 568,40 złł
czynsze leasingowe591,0250%3 177,19 zł730,75 zł3 907,95 zł
wartość końcowa11,00%3 099,70 zł712,93 zł3 812,63 zł
suma106,48%330 040,56 zł75 909,33 zł405 949,89 zł

Podsumowując powyższe, rzeczywiste zestawienie finansowania ukazuje, że realny wydatek w przypadku sfinansowania zakupu przy pomocy leasingu operacyjnego dźwigu na przyczepie Klaas K17-24 TSR jest nie większy od aktualnego średniego wynagrodzenia wykwalifikowanego pracownika i zaczyna się w tej konfiguracji leasingowej już od 3 907,95 PLN brutto, a zatem jest w zasięgu nawet najmniejszych firm dekarsko-ciesielskich.

Dodatkowo warto pamiętać, że dźwigi ciesielsko-dekarskie Klaas ze względu na coraz większy popyt w skali globalnej prezentują bardzo niewielką utratę wartości i, według informacji uzyskanych od doradców działu sprzedaży firmy Lift-Polska, aktualna cena na rynku wtórnym modeli dźwigów na przyczepie Klaas K17-24 TSR-H z rocznika 2015 mieści się w przedziale 50 000–55 000 EUR netto. Oznacza to, że decydując się na sprzedaż zaraz po pięcioletnim okresie leasingu, zgodnie z obecnie panującymi cenami rynku wtórnego, firma może uzyskać zwrot 70-75% kapitału zainwestowanego w zakup, co jest wynikiem zdecydowanie ponadprzeciętnym.

Lift Polska
tel. 796 388 026
e-mail: biuro@lift-polska.pl
www.lift-polska.pl

4.9/5 - (22 votes)

Data publikacji: 16 grudnia, 2020

Autor:

4.9/5 - (22 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. planista
    środa, 16 grudnia, 2020

    Niejednokrotnie na placu budowy dźwig jest nieodzownym sprzętem umożliwiającym szybki i bezproblemowy proces wznoszenia budynku. Kwestia wynajmu, przy prowadzeniu szeregu budów, często staje się dla firm budowlanych sporym obciążeniem finansowym. Dlatego warto rozważyć zakup dźwigu w leasingu, tak by jego spłata rozkładała się na dogodne raty.

Podobne artykuły