Izolacje dachowe

Gwarancja jakości – dostępne są wyniki badań Flagowych Pap Icopal

BMI Icopal Szybki Profil SBS

W BMI Icopal utrzymanie standardów najwyższej jakości to podstawa, dlatego firma od 2013 roku dobrowolnie poddaje swoje produkty badaniom prowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej. Co ważne, produkty nie są dostarczane przez spółkę a losowo wybierane przez Instytut w dowolnym punkcie sprzedaży. Wyniki analizy po II kwartale 2020 roku Flagowych Pap Icopal potwierdzają utrzymanie ich parametrów technicznych we właściwych normach.

Badaniu zostały poddane takie produkty jak papa Alfa Top 5,0 Szybki Profil SBS oraz Extradach Baza 4,0 Szybki Profil SBS. W obu przypadkach sprawdzano takie parametry jak: grubość, gramaturę osnowy, giętkość w określonej temperaturze, właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalną siłę rozciągającą (wzdłuż i w poprzek) oraz wydłużenie przy maksymalnej sile (wzdłuż i w poprzek). Na podstawie uzyskanych wyników Rezultaty Badań Kontrolnych uznaje się za pozytywne.

„Ten wynik to potwierdzenie, że warto nie odpuszczać i w kwestii jakości nie uznawać kompromisów. W BMI Icopal, jak i w całej grupie BMI Polska, konsekwentnie dbamy o najwyższy poziom oferowanych usług oraz produktów. Stosujemy wyłącznie surowce najwyższej jakości i zaawansowane technologie. Dlatego bez obaw poddajemy nasze produkty testom i badaniom. Dzięki ich pozytywnym wynikom nasi klienci mogą być pewni, że korzystając z oferty BMI Icopal, dostają asortyment z najwyższej półki.” – mówi Włodzimierz Kurpiński, Dyrektor Marketingu BMI Polska.

Pierwszym z produktów, który został poddany badaniom, jest Papa Alfa Szybki Profil Top 5. To papa wierzchnia na osnowie z włókniny poliestrowej. Jej zewnętrzna strona pokryta jest gruboziarnistą posypką a wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości około 80 mm. Strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Papa Alfa Szybki Profil Top 5 jest przeznaczona do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych.

Extradach  Baza 4,0 Szybki Profil SBS to drugi produkt, który został poddany badaniom. Jest to papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej, z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, natomiast strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.

Jakość potwierdzana od lat

BMI Icopal od 1 czerwca 2013 roku dobrowolnie poddaje swoje produkty cyklicznemu nadzorowi jakościowemu, który prowadzony jest przez Instytut Techniki Budowlanej. Próbki produktów pobierane są losowo w wybranych centrach dystrybucyjnych. Następnie Instytut przeprowadza badania parametrów produktów i wystawia raport zawierający porównanie wyników uzyskanych w badaniach kontrolnych z deklarowanymi przez producenta. Tabelaryczne zestawienie tych wartości firma udostępnia wszystkim zainteresowanym poprzez publikacje w niezależnych mediach.

Instutyt Techniki Budowlanej jest jednostką badawczą, która prowadzi prace badawcze w dziedzinie budownictwa oraz w dziedzinach pokrewnych, które są ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Powołany w 1945 roku Instytut działa we współpracy z doświadczoną kadrą przy wykorzystaniu najnowszych metod badawczych i specjalistycznej aparatury pomiarowej, wspierając rozwój budownictwa zarówno w kraju jak i za granicą. Rocznie tworzy ponad 3000 raportów z badań, około 600 ekspertyz, wydaje 400 certyfikatów oraz 300 krajowych i 90 europejskich ocen technicznych.

4.9/5 - (16 głosów)

Data publikacji: 4 sierpnia, 2020

4.9/5 - (16 głosów)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Jan
    środa, 5 sierpnia, 2020

    Kontrola jakości przez ITB to doskonały pomysł. Jest to informacja zarówno dla producenta ale przede wszystkim dla inwestora. Gwarancja jakości wystawiana na podstawie badań losowo zakupionych w rożnych miejscach produktów to bezpieczny wybór potrzebnych materiałów. Popieram takie działania.

  2. kosa
    czwartek, 6 sierpnia, 2020

    Na podstawie badań widać,że papy Icopal są bardzo dobrej jakości i spełniają wszelkie normy.Warto na budowie wykorzystać takie sprawdzone materiały aby mieć pewność co do ich jakości jaki i bezpieczeństwa.

Podobne artykuły