Chemia specjalistyczna

Impregnaty ogniochronne FOBOS® STRZECHA

Impregnaty ogniochronne FOBOS® STRZECHA

Trzcina należy do najczęściej wykorzystywanych naturalnych materiałów w pokryciach dachowych. Taka tradycyjna strzecha jest nie tylko zdrowa i ekologiczna, ale dzięki możliwości plastycznego kształtowania powierzchni dachu również doskonale komponuje się z otoczeniem.

Swoją szacowaną na 50 lat, trwałością trzcina dorównuje powszechnie stosowanej dachówce ceramicznej czy pokryciom z ocynkowanej blachy stalowej. Jednocześnie porowata struktura pokrycia dachu z trzciny pozwala na uzyskanie wyjątkowej izolacji akustycznej, skutecznie tłumiąc i pochłaniając dźwięki dochodzące z zewnątrz. I co najważniejsze, w domach krytych trzciną powstaje wyjątkowy mikroklimat sprzyjający człowiekowi. Dzięki wysokiej termoizolacyjności pokrycia trzcinowe chronią wnętrze przed gwałtownymi zmianami temperatury, niwelując dobowe i roczne różnice temperatur. Ponadto nie wymagają stosowania dodatkowego ocieplenia – strzecha o grubości 30 cm odpowiada 100 mm izolacji z waty mineralnej.

Stosując pokrycia z trzciny należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu więźby dachowej. Jako materiał organiczny trzcina jest w pewnym stopniu podatna na degradację biologiczną. Dlatego konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji przestrzeni pod pokryciem przy jednoczesnym zabezpieczeniu drewnianych elementów więźby przed działaniem ognia, grzybów i owadów. Ważną kwestią jest również zabezpieczenie przed ogniem samej trzciny.

Strzecha – zagrożenie pożarowe

Jednak mimo niewątpliwych zalet strzecha nie znajduje większego zastosowania w budownictwie. Jednym z głównych powodów jest łatwopalność trzciny i problemy z uzyskaniem skutecznej ochrony przed ogniem. Najczęstszą przyczyną pożaru strzechy są iskry wydostające się z komina bądź ciepło przedostające się z uszkodzonego komina. Istnieje szereg metod systemowego zabezpieczania przeciwpożarowego konstrukcji dachu i wnętrza budynku, jednak zasadnicze znaczenie z punktu widzenia parametru rozprzestrzeniania ognia ma zabezpieczenie powierzchni strzechy przed przypadkowym zapłonem pochodzącym z zewnątrz.

Podstawową metodą zabezpieczenia strzechy przed ogniem pozostaje zatem impregnacja powierzchni pokrycia dachu. Na rynku oferowanych jest wiele różnorodnych impregnatów, zabezpieczających materiały budowlane przed ogniem. Jednak należy pamiętać, że środki ogniochronne do drewna nie znajdują zastosowania przy impregnacji trzciny – zawarte w trzcinie składniki woskowe uniemożliwiają stosowanie tradycyjnych solnych impregnatów. Ponadto środki te nie są odporne na wypłukiwanie, co znacząco pogarszałoby skuteczność zabezpieczenia i wobec braku rynien w domach krytych strzechą mogłoby prowadzić do biodegradacji otoczenia.

Skuteczna impregnacja ogniochronna trzciny

Ze względu na właściwości trzciny stosowanie impregnatów ogniochronnych do strzechy wymaga takich preparatów, które stworzą trwałą powłokę na powierzchni pokrycia dachu, są odporne na wymywanie w warunkach ciągłego narażenia na opady atmosferyczne oraz są bezpieczne dla środowiska. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest FOBOS® STRZECHA – nowoczesny wodorozcieńczalny impregnat ogniochronny do pokryć dachowych z trzciny. FOBOS® STRZECHA to jedyny tego typu środek posiadający dopuszczenie do obrotu zgodnie z polskimi przepisami prawa budowlanego, co zostało potwierdzone wydaniem odpowiedniej Aprobaty Technicznej i Certyfikatu Zgodności. Należy dodać, że uzyskanie takich dokumentów dla wyrobów ogniochronnych stosowanych w budownictwie jest w Polsce obowiązkowe, a wymóg ten dotyczy wszystkich ogniochronnych środków do drewna i trzciny dostępnych na rynku.

Właściwości FOBOS® STRZECHA

Skuteczność w zakresie ochrony przed ogniem jest potwierdzona przyznaniem klasy reakcji na ogień dla pokryć dachowych Broof (T1), co oznacza, że pokrycia z trzciny o grubości co najmniej 20 cm zaimpregnowane FOBOSEM® STRZECHA i zamontowane na konstrukcji o nachyleniu co najmniej 20° spełniają warunki przekrycia dachu nierozprzestrzeniającego ognia NRO (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, p. 690)m, a ograniczenie rozprzestrzeniania ognia do stopnia NRO w przypadku obiektów krytych dachami z trzciny ma zasadnicze znaczenie, ponieważ zgodnie z w/w Rozporządzenie: „Przekrycie dachu o powierzchni większej niż 1000 m2 powinno być nierozprzestrzeniające ognia …”.

Zastosowanie FOBOSU® STRZECHA

Impregnacja pokryć dachowych z trzciny przy użyciu FOBOSU® STRZECHA powinna być prowadzona metodą dwukrotnego natrysku pod ciśnieniem roboczym 220-230 barów impregnatem w postaci 50% wodnego roztworu (proporcja FOBOS® STRZECHA : woda wynosi 1:1). W ten sposób impregnat zostaje wtłoczony w strukturę dachu na głębokość około 4 cm, jednocześnie formując cienki film ochronny na powierzchni dachu. Preparat należy nanosić w ilości 0,25 litra ( 0,5 litra wodnego roztworu 1:1) na 1 m2 powierzchni pokrycia dachowego.

Jedno opakowanie FOBOSU® STRZECHA (kanister 30 litrów) pozwala na ogniochronne zaimpregnowanie do 120 m2 strzechy. Przygotowując roztwór roboczy należy stosować rozcieńczenie wodą wodociągową w proporcji 1:1, zwracając baczną uwagę na dokładne wymieszanie. Nie należy stosować wody innego pochodzenia ze względu na ryzyko zakażenia mikrobiologicznego roztworu. Ponadto w celu uniknięcia takiego zakażenia należy jednorazowo przygotowywać taką ilość roztworu roboczego, jaką można wykorzystać w ciągu jednego dnia. Zaleca się nanoszenie FOBOSU® STRZECHA przez dwukrotny natrysk wysokociśnieniowym agregatem malarskim (220-230 bar), przy czym druga warstwa powinna zostać nałożona po wyschnięciu przy bezdeszczowej pogodzie. Preparatu nie należy stosować w temperaturach niższych niż +10°C, a przez około 48 godzin powierzchnie zaimpregnowane nie powinny być narażone na opady atmosferyczne.

FOBOS® STRZECHA w krótkim czasie osiągnąć skuteczną ochronę strzechy przed ogniem w warunkach zewnętrznych. Pełną odporność powłoka FOBOSU® STRZECHA zyskuje po upływie 48 godzin, czyli po czasie niezbędnym do całkowitego wyschnięcia i utwardzenia impregnatu. W trakcie prowadzenie impregnacji oraz w ciągu wymaganych 48 godzin do utrwalenia powłoki, należy chronić pokrycie przed opadami atmosferycznymi.

Po wyschnięciu prawidłowo nałożony impregnat tworzy wodoodporną powłokę, która dodatkowo zwiększa szczelność pokrycia. Bezbarwny, transparentny i silnie przylegający do podłoża cienki film FOBOSU® STRZECHA zapewnia jednocześnie odporność pokrycia na promieniowanie UV, znacząco spowalniając procesy starzeniowe trzciny i rozkład wierzchnich warstw strzechy.

5 lat trwałości ochrony przed ogniem

Przeprowadzone w Instytucie Techniki Budowlanej badania klimatyczno-starzeniowe potwierdziły skuteczność ochrony przed ogniem w okresie 5 lat użytkowania. Po upływie pięciu lat od nałożenia FOBOSU® STRZECHA należy przeprowadzić proces impregnacji ogniochronnej ponownie, zwracając jednocześnie uwagę na wcześniejsze oczyszczenie strzechy z uszkodzonej wierzchniej warstwy.

Niezbędnym elementem zabezpieczenia ogniochronnego strzechy jest użycie do mocowania wiązek chromoniklowego drutu odpornego na wysokie temperatury, który zabezpiecza trzcinę przed rozsypaniem się. Zwarta konstrukcja pokrycia istotnie ogranicza dostęp tlenu do kolejnych warstw pokrycia, dzięki czemu spala się jedynie zewnętrzna warstwa pokrycia.

Prawidłowo przeprowadzona impregnacja pokryć dachowych z trzciny za pomocą FOBOSU® STRZECHA pozwala na uzyskanie odpowiedniej klasy odporności dachu na działanie ognia z zewnątrz i ograniczenie rozprzestrzeniania ognia do poziomu NRO.

FOBOS STRZECHA został wycofany ze sprzedaży.

4.2/5 - (16 votes)

Data publikacji: 11 września, 2014

4.2/5 - (16 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 1. Irbis Strzecharstwo
  wtorek, 8 stycznia, 2019

  Wypadałoby podać datę publikacji artykułu – wtedy nie wprowadzalibyście Państwo potencjalnych klientów, szukających tu rzetelnych informacji, w błąd!

  • admin
   wtorek, 8 stycznia, 2019

   No cóż podanie daty nie oznacza że produkt został wycofany ze sprzedaży, tylko kiedy pisaliśmy o danym wyrobie ale przyznaję ze uwaga słuszna.

Podobne artykuły