Windy, dźwigi i wciągarki dekarskie

IMS – dealer marki Vicario – oferuje zakup żurawia Vicario OMV 380 w ramach pomocy de minimis z oszczędnością nawet do 55 000 zł

Działająca od 2008 roku firma IMS International Machinery Stock z siedzibą w podwrocławskiej Ligocie Pięknej konsekwentnie rozwija swoją ofertę żurawi wieżowych, obejmującą wyroby wielu znanych producentów. Oprócz świetnej jakości żurawi budowlanych, firma IMS oferuje coś jeszcze: wsparcie na każdym etapie transakcji oraz pomoc w finansowaniu, która dla popularnego żurawia Vicario OMV 380 przyjęła postać zakupu w ramach pomocy de minimis, poprzez zastosowanie jednorazowej amortyzacji.

Istota oferty dealera marki Vicario

Wśród wielu klientów firmy IMS istotną grupę stanowią tzw. mali podatnicy, czyli przedsiębiorcy, których przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 milionów EUR w polskich złotówkach. Wielu z nich jest na początkowym etapie rozwoju swojej działalności i zaopatrzenie się w niezbędny środek trwały, jakim jest promowany przez IMS popularny żuraw Vicario OMV 380, to spore wyzwanie finansowe. By im to ułatwić firma aktywnie wspiera ich w uzyskaniu pomocy na zasadach de minimis. Oznacza to, że wszyscy tzw. mali VATowcy – za wyjątkiem przedsiębiorców na ryczałcie – przy zakupie żurawia OMV 380 mogą uzyskać zmniejszenie obciążeń podatkowych w wysokości 54 970,00 złotych w przypadku kalkulacji dla podatku liniowego (w przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych lub spółek wyliczenia są nieco inne), z czego kwotę 43 700 złotych stanowi podatek, a 11 270,00 złotych składka zdrowotna. Gwarantuje im to pomoc de minimis w postaci jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Żuraw Vicario OMV 380 – krótka charakterystyka

Vicario OMV 380 to żuraw o małych gabarytach, osadzony na przyczepie, sterowany bezprzewodowo joystickiem i bardzo popularny w branży dekarsko-ciesielskiej. Zasilany jest prądem z sieci (3kVA / 230 V) lub własnego agregatu prądotwórczego. Wbrew pozorom sprawdza się nie tylko przy małych i średnich domach jednorodzinnych, ponieważ dzięki wysokości pod hakiem do 20 metrów umożliwia wykonywanie pracy nawet na 4 i 5 piętrze. Jego maksymalny udźwig wynosi 1500 kg w promieniu 4 metrów od osi, zaś na końcu 15-metrowego i zabezpieczonego antykorozyjnie wysięgnika można uwiesić nawet 350 kg. Ten zmontowany hydraulicznie dźwig posiada cztery prędkości podnoszenia, trzy prędkości przesuwu wózka oraz trzy prędkości obrotu wokół własnej osi. Dzięki wadze 3498 kg żuraw ten może jechać na własnych kołach za samochodem dostawczym, busem bądź pickup’em o masie do 3,5 tony z maksymalną prędkością 80 km/h.

IMS – dealer marki Vicario – oferuje zakup żurawia Vicario OMV 380 w ramach pomocy de minimis z oczczędnością nawet do 55 000 zł

Pomoc de minimis w postaci jednorazowej amortyzacji od wartości środków trwałych

Pomoc de minimis to specyficzny rodzaj wsparcia publicznego dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, obecny w wielu programach pomocowych państw członkowskich UE. Polscy przedsiębiorcy również korzystają z tej formy pomocy, która może przyjmować postać dotacji ze środków unijnych, jak też ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz wielu innych form wsparcia ze strony państwa i organów UE. Pomoc de minimis jest w gruncie rzeczy podstawowym rodzajem pomocy publicznej, a jedną z jej popularnych form jest jednorazowa amortyzacja środków trwałych, z której mogą skorzystać mali podatnicy, o czym mówi artykuł 22k ust. 7 ustawy o PIT. Przedsiębiorcy tacy mają możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych – m.in. takich środków jak oferowany przez IMS żuraw Vicario OMV 380 – jednak do wysokości nie przekraczającej równowartości kwoty 50 000 €, przy czym ten limit dotyczy łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych w danym roku. Oznacza to, że w 2022 roku odpis taki może sięgnąć maksymalnie kwoty 230 tysięcy złotych, zaś w 2023 roku kwoty 241 tysięcy złotych. Kluczową kwestią jest to, że podatnik sam decyduje o skorzystaniu z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis i nie składa w tej sprawie żadnych wniosków do żadnych urzędów. Musi on natomiast właściwie udokumentować fakt skorzystania z tej amortyzacji w księgowości swojej firmy. Konieczne jest więc dokonanie odpowiedniego wpisu w ewidencji środków trwałych oraz podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Następnie przedsiębiorca powinien złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia, iż skorzystał z tej formy pomocy de minimis i dołączyć do niego następujące załączniki:

  • dokument potwierdzający zakup środka trwałego wraz z dowodem zapłaty,
  • ewidencję środków trwałych,
  • dowód dokonania odpisu amortyzacyjnego, takiego jak na przykład kopia KPiR,
  • oświadczenie o metodzie amortyzacji, jaka byłaby przyjęta dla środka trwałego, gdyby przedsiębiorca nie zastosował jednorazowej amortyzacji,
  • kopie zaświadczeń o ewentualnie uzyskanej wcześniej pomocy de minimis, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w poprzednim okresie rozliczeniowym,
  • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy de minimis.

International Machinery Stock
IMS24 Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Kontenerowa 6
55-114 Ligota Piękna koło Wrocławia
tel: +48 71 715 61 03
e-mail: biuro@ims24.pl
www.ims24.pl

5/5 - (1 vote)

Data publikacji: 14 lutego, 2023

Autor:

5/5 - (1 vote)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły