Systemy odgromowe

Instalacja odgromowa budynku

Prawidłowo wykonana instalacja odgromowa powinna zapewnić ochronę obiektów przed skutkami wyładowań piorunowych. Część montażową instalacji, która znajduje się w obrębie dachu bardzo często wykonują dekarze. Z kolei za część elektryczną i pomiarową odpowiadają elektrycy ze stosownymi uprawnieniami.

Wymagania

Trzeba więc mieć na uwadze fakt, że instalacja odgromowa powinna być zamontowana w budynkach jednorodzinnych o powierzchni przekraczającej 500 m² przy wysokości powyżej 15 m. Oprócz tego instalację odgromową trzeba przewidzieć w przypadku budynków wykonywanych z materiałów łatwopalnych bez względu na wysokość. Budowle znajdujące się na wzniesieniach są szczególnie narażone na wyładowania atmosferyczne.

Instalacja odgromowa – elementy

Typowa zewnętrzna instalacja odgromowa bazuje na pewnych stałych elementach. Chodzi tutaj o zwody, przewody odprowadzające oraz instalację uziemiającą. Instalacje odgromowe najczęściej przewidują zwody poziome, które są układane na kalenicy i na murowanych kominach. W razie konieczności instaluje się je także na połaci dachowej. Jako zwody mogą być również użyte zewnętrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego. Ważne jest jednak, aby materiał znajdujący się pod pokryciem był niepalny lub trudnopalny. Zwody sztuczne najczęściej są wykonane z drutu ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej oraz z miedzi. Mogą je również stanowić wewnętrzne warstwy pokrycia dachowego, metalowe dźwigary, zbrojenia żelbetowe, pokrycia dachu oraz metalowe elementy wystające ponad dach. Zwody, które zapewniają ochronę od uderzeń bocznych, stanowią niejednokrotnie zewnętrzne warstwy metalowe pokrycia ścian.

Przewody odprowadzające

Przewody odprowadzające układane są na ścianach budynku. Łączą one zwody z przewodami uziemiającymi lub z uziomem fundamentowym. Elementami łączącymi są najczęściej zaciski probiercze, które umieszcza się w obudowie ochronnej, instalowanej na ścianie lub pod tynkiem. Najczęstsze miejsce instalacji przewodów odprowadzających to elewacja budynku.

Uziomy

W praktyce wyróżnia się uziomy sztuczne i naturalne. Uziomy sztuczne mogą przybrać formę uziomów otokowych lub indywidualnych pionowych, względnie poziomych. Uziomami naturalnymi bardzo często są metalowe podziemne części chronionych obiektów budowlanych. Ważne jest, aby elementy nie były izolowane od ziemi. Uziomami mogą być również metalowe rurociągi wodne oraz osłony studni artezyjskich, które znajdują się w odległości nie większej niż 10 m od chronionego obiektu. Użyć można również sąsiednich obiektów budowlanych, znajdujących się nie dalej niż 10 m od chronionego obiektu.

Podsumowanie

Instalacja odgromowa powinna uwzględniać obowiązujące normy i przepisy. Stąd też odpowiednie założenia i kryteria powinien uwzględnić projektant branżowy. Z kolei za sprawdzenie i pomiary instalacji odpowiada uprawniony elektryk. Dekarze bardzo często wykonują montaż instalacji na dachu. Poszczególne elementy instalacji odgromowej dobiera się pod kątem rodzaju pokrycia dachowego oraz jego estetyki. Niewielka inwestycja w instalację odgromową poprawi bezpieczeństwo budynku na wiele lat.

5/5 - (22 votes)

Data publikacji: 5 stycznia, 2018

Autor:

5/5 - (22 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. PKBK65
    poniedziałek, 12 lutego, 2018

    nie boję się burzy, nie boję się burzy, nie boję….

  2. inka2
    niedziela, 20 stycznia, 2019

    Instalacja odgromowa to coś o czym często zapominamy wykonując prace budowlane. Koszt jest niezbyt duży a w razie czego korzyści są nieocenione.

Podobne artykuły