Systemy odgromowe

Instalacja odgromowa na dachu – piorunochron

Burza to pozornie piękne zjawisko. Piorun może jednak wyrządzić wiele szkód, dlatego warto zabezpieczyć dom poprzez zamontowanie instalacji odgromowej.

Piorunochron to urządzenie, którego głównym zadaniem jest przejęcie i odprowadzenie, czyli uziemienie, prądu, który kumuluje w sobie piorun uderzający w budynek. Proces ten powinien odbywać się w sposób nieszkodliwy dla otoczenia oraz bezpieczny dla ludzi wewnątrz budynku. Ponadto instalacja odgromowa coraz częściej pełni dodatkową funkcję – zapewnia bezawaryjne działanie urządzeń elektronicznych i elektrycznych, znajdujących się na terenie chronionego obiektu. Na bezpośrednie wyładowania piorunów szczególnie narażone są urządzenia umieszczone na dachach i ścianach zewnętrznych, czyli głównie anteny.

Elementy instalacji odgromowej

Instalacja odgromowa to, w uproszczeniu, zespół metalowych przewodów przymocowanych na dachu, bezpośrednio połączonych z ziemią, które umożliwiają bezpieczny odpływ energii przekazywanej przez piorun uderzający w obiekt. Są to zwody, przewody odprowadzające, przewody uziemiające oraz uziomy.

Zwody – górna część instalacji odgromowej, której celem jest bezpośrednie przejęcie prądów piorunowych w chwili uderzenia. Zwody sztuczne to metalowe druty ze stali ocynkowanej, nierdzewnej lub miedzi, których średnica powinna przekraczać 6 mm. Druty umieszcza się głównie wzdłuż kalenicy, na krawędziach bocznych dachu oraz na kominie i maszcie antenowym. Na dachu spadzistym przewody przytwierdza się za pośrednictwem wsporników. Rolę zwodów mogą także przejmować metalowe części budynku, takie jak balustrady, rynny, poręcze, ornamenty oraz metalowe pokrycia dachowe o grubości równej co najmniej 0,5 mm, o ile pod spodem nie ma materiałów łatwopalnych oraz ich konstrukcja umożliwia swobodny przepływ prądu.

Instalacja odgromowa na dachu – piorunochron

Przewody odprowadzające – elementy odprowadzające prąd od zwodów do uziomów, łączące te dwa elementy, zazwyczaj wykonywane z takich samych materiałów jak zwody, ewentualnie z ocynkowanych taśm stalowych (przekrój 20 x3 mm) i montowane na zewnętrznej elewacji budynku (w odległości równej co najmniej 2 cm od ściany), pod tynkiem (w przypadku ścian pozbawionych łatwopalnych materiałów) lub wzdłuż rynien i rur spustowych. Ważnymi elementami są zaciski probiercze, które łączą przewody odprowadzające z uziemieniem. Zaciski powinny być umieszczone w puszce ochronnej.

 

Uziomy – metalowe elementy instalowane w ziemi, których zadaniem jest rozpraszanie energii pochodzącej od pioruna. Rolę uziomów mogą przejąć żelbetowe elementy podziemnej części budynku, czyli uziomy fundamentowe, zaliczane do naturalnych, a także metalowe rurociągi. Jeśli nie można wykorzystać uziomów naturalnych, wokół całego budynku należy zainstalować droższe uziomy sztuczne w postaci płaskownika bądź ocynkowanej taśmy stalowej (na głębokości równej co najmniej 0,5 m i w odległości minimum 1,0 m od budynku). Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie uziomów pionowych, czyli metalowych prętów wbijanych w ziemię przy zejściach przewodów odprowadzających o długości średnio 3 m. Należy jednak pamiętać o tym, że wszystkie elementy, które pełnią rolę uziomów, muszą dobrze przewodzić prąd, gdyż są końcowym ogniwem instalacji odgromowej.

Instalacja odgromowa na dachu – piorunochron

Zasady montażu

Zwody są najwyżej położonymi elementami instalacji odgromowej. Montuje się je na kalenicy, krawędziach dachu i wokół kominów, przyłączając do nich wszystkie metalowe urządzenia, które są dobrymi przewodnikami prądu: anteny, drabinki, rynny, wywietrzniki. Zwody połączone są z przewodami odprowadzającymi, instalowanymi na ścianach zewnętrznych w odległościach 15–20 m (z dala od okien i drzwi).

Istnieją dwie metody montażu: standardowa oraz naciągowa. Zazwyczaj poleca się metodę naciągową, ponieważ nie wymaga użycia dużej ilości uchwytów. Na dachu, w ścianach i w podłożu umieszczane są sztywne kotwy z uchwytami naciągowymi i śrubami rzymskimi. Pomiędzy nimi instaluje się kable. Odstępy między kotwami są duże i mogą wynieść nawet kilkadziesiąt metrów. W przypadku dachu płaskiego zwykle stosuje się wsporniki dystansowe, które zapewniają zachowanie odpowiedniej odległości między przewodami a dachem.

Alternatywnym rozwiązaniem jest montaż standardowy, stosowany w przypadku dachów o niewielkich wymiarach bądź o skomplikowanym kształcie. W takim przypadku zwody i przewody odprowadzające montowane są za pomocą tradycyjnych uchwytów dystansowych, których liczba znacznie przekracza tę, która wymagana jest przy metodzie naciągowej. W ścianach i na dachach płaskich stosuje się głównie uchwyty wbijane oraz na kołki rozporowe. W przypadku dachu spadzistego zwykle konieczne jest stosowanie uchwytów gąsiorkowych, które mocowane są do połaci za pośrednictwem zaczepów lub przybijane do łat.

5/5 - (12 votes)

Data publikacji: 18 czerwca, 2014

Autor:

5/5 - (12 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Woj
    wtorek, 1 stycznia, 2019

    Bardzo częste zmienne warunki atmosferyczne , burze ,wyładowania tzw.pioruny zmuszają do zabezpieczeń naszych budynków.Często montuje się na dachach ,okolice komina ,masztów dachowych instalacje odgromowe

  2. Jacek K
    sobota, 2 lutego, 2019

    Według mnie piorunochron jest potrzebnym zabezpieczeniem domu i warto go zainstalować.Klimat się zmienia i coraz częściej mamy do czynienia z potężnymi wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie huraganowych burzy.Ja jescze nie mam na swym dachu instalacji odgromowej jednak jeszcze w tym roku planuję takową instalację zamontować.

Podobne artykuły