Rynny

Jak prawidłowo zamontować system rynnowy?

Systemy rynnowe są niezbędnym elementem budynku gwarantującym prawidłowe odprowadzanie wody z dachu. Na rynku dostępnych jest wiele ich rodzajów zróżnicowanych pod względem estetycznym, technicznym i materiałowym. Aby spełniały swoją funkcję, zarówno praktyczną, jak i wizualną, muszą być odpowiednio dobrane oraz zamontowane.

Przebieg montażu

Poprawny montaż systemu rynnowego to bardzo ważny aspekt wpływający nie tylko na szczelność całego układu. Rynna powinna być odpowiednio umiejscowiona względem linii okapu, tj. jej przednia krawędź nie powinna być zamontowana wyżej niż tylna (zasada przelewania wody podczas intensywnych opadów). Nie może też wychodzić poza linię przedłużenia połaci dachowej, czyli stanowić bariery dla zsuwającego się z połaci śniegu.

Spadek w rynnie wpływa na prędkość spływu wody – im jest on większy, tym lepiej, bo nieczystości nie zalegają w poziomie rynnowym. Dopuszczalne jest zastosowanie rynien w systemie bezspadkowym (od 0 do 1 mm na 1 m rynny), ale wymaga to zachowania paru zasad – odległość lejów spustowych względem siebie nie może być większa niż 8 m i/lub odcinek rynny, z której woda jest zbierana do pionu, nie powinien być dłuższy niż 6–8 m.

Przed przystąpieniem do instalacji należy dokładnie przeanalizować instrukcję montażu danego systemu.

Montaż skrajnego haka nakrokwiowego oraz rozciągnięcie sznurka, który pomoże wyznaczyć linie dla prawidłowego montażu pozostałych haków.
Montaż skrajnego haka nakrokwiowego oraz rozciągnięcie sznurka, który pomoże wyznaczyć linie dla prawidłowego montażu pozostałych haków.

Mocowanie haków

Podczas montażu należy pamiętać o tym, że rynny nie mogą być zamontowane ponad poziomem płaszczyzny przedłużenia połaci dachowej. Przykręcając haki do deski okapowej trzeba wiec dopasować je tak, aby były wysunięte na 1/2 lub 2/3 swojej szerokości.

Hak mocowany najwyżej powinien znajdować się daleko od wlotu do rury spustowej, zaś ten, który ma być umieszczony najniżej, jest mocowany zaraz przy leju. Podczas montażu zaleca się zastosowanie sznurka dekarskiego, który rozciąga się pomiędzy hakami skrajnymi. Ułatwia to zainstalowanie pozostałych haków, które powinny być mocowane ok. 60 cm od siebie oraz ok. 10–15 cm od narożników, łączników, odpływu.

Osadzenie rynny na hakach nakrokwiowych.
Osadzenie rynny na hakach nakrokwiowych.

Łączenie rynien

Przed założeniem rynny na haki niezbędne jest jej dokładne wymierzenie i docię cie, tak aby miejsca połą czeń nie znajdowały się tam, gdzie zostały zainstalowane haki. W tym celu należy użyć specjalnych łączników rynnowych.

Montaż rur spustowych

Aby solidnie przymocować rurę spustową , przydatne będą obejmy oraz kolanka o różnym kącie załamania. Obejmy montuje się pod dolnym kolanem odsadzki, w odstępach maksymalnie 2 m. Powinny one znajdować się także pod punktami łączenia rur.

Montaż odpływu.
Montaż odpływu.

Zakończenie montażu

W sytuacji, w której wodę deszczową odprowadza się do studni, kanalizacji czy innego rodzaju zbiornika, na koń cu rury spustowej można zamontować wpust z osadnikiem i rewizją . Kiedy jednak deszczówka ma spływać na teren, wystarczy instalacja wylewki.

Podsumowanie

Na sprawne funkcjonowanie systemu rynnowego oprócz prawidłowego montażu istotny wpływ ma jego konserwacja. Jest to obligatoryjna czynność, która musi być wykonana przynajmniej dwa razy w roku. Polega ona na sprawdzeniu drożności, a tym samym na oczyszczeniu rynien i rur spustowych z zalegających liści oraz innych drobnych nieczystości mogących negatywnie wpłynąć na swobodny spływ wody opadowej.

Montaż zaślepki uszczelkowej.
Montaż zaślepki uszczelkowej.

Damian Dylewski
Doradca Techniczno-Handlowy Galeco


Data publikacji: 9 lutego, 2022

Autor:Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły