Dachy płaskie

Jak skutecznie odprowadzać wody opadowe z wielkopowierzchniowych dachów płaskich?

Odpowiednie odwodnienie dachu płaskiego jest jednym z kluczowych elementów związanych z funkcjonowaniem budynków. Jakie rozwiązanie warto zastosować do realizacji tego zadania? Co będzie najskuteczniejsze? Jeśli inwestorowi zależy na uniknięciu wykonywania kosztownych spadków bezpośrednio w konstrukcji dachu, projektant może zaproponować wykorzystanie płyt spadkowych BMI Icopal wykonanych ze styropianu EPS.

Optymalne rozwiązanie od zaufanego producenta

Systemy spadkowe EPS Icopal to optymalne rozwiązania, których celem jest uzyskanie spadków na płaskiej powierzchni dachów. Pełnią one również dodatkową funkcję izolacji termicznej dachu. Ich ukształtowanie oraz odpowiednie umiejscowienie grzbietów i koryt daje pewność swobodnego przemieszczania się wody opadowej w kierunku wewnętrznych spustów dachowych z ominięciem przeszkód występujących na dachu, takich jakimi są np. kominy czy klapy dymowe.

Projektant i inwestor mają do wykorzystania:

  • płyty bazowe, pełniące funkcję zasadniczego ocieplenia
  • płyty jednospadowe, kształtujące podstawowe nachylenie spadku na połaci
  • płyty grzbietowe lewe i prawe, kształtujące kierunek spływu wody opadowej
  • płyty korytowe lewe i prawe, kształtujące kierunek spływu wody opadowe
  • płyty kontrspadków, precyzyjnie kierujące spływ wody oraz profilujące spadek w kluczowych miejscach takich, jak komin, świetliki i naroża.

Powyżej prezentowane systemy to propozycje od firmy BMI Icopal, która od wielu lat specjalizuje się w rozwiązaniach termo i hydroizolacyjnych dedykowanych dachom płaskim. Układy dachowe Icopal mogą i są wykorzystywane w największych projektach inwestycyjnych, takich jak m.in. hale i magazyny przemysłowe czy hale produkcyjne, ale także w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz w budownictwie jednorodzinnym, nawet przy najbardziej skomplikowanych rozwiązaniach jak np. dachy zielone i balastowe.

Proste projektowanie

Niezaprzeczalną zaletą systemów płyt spadkowych od BMI Icopal jest profesjonalne wsparcie i prosty proces obsługi. Wystarczy, aby projekt techniczny dachu w formacie .pdf lub .dwg przesłać do BMI Icopal. Doradcy techniczni wykorzystując specjalnie zaprojektowane programy komputerowe zoptymalizują układ spadków na dachu i zaproponują najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Kominy, świetliki i wyłazy, ogniomury czy inne elementy wystające ponad połać nie stanowią problemu, ponieważ program uwzględni ich obecność i zaproponuje układ spadków uwzględniający te przeszkody. Projekt dachu zostanie odpowiednio przeliczony zapewniając prawidłowe odwodnienie dachu przy znacznej redukcji kosztów inwestycji.

Temat odprowadzania wody z dachu warto dokładnie przeanalizować już na etapie projektu budowy. Właściwie dobrany system odwodnienia pozwoli uniknąć awarii, których naprawy potrafią być bardzo kosztowne, oraz katastrof budowlanych, które często wynikają właśnie z przeciążenia opadami konstrukcji nośnej dachu.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o Systemach spadkowych EPS Icopal: www.youtube.com/watch?v=w9K1UXZXth4

Więcej  informacji na stronie: www.styropian.icopal.pl

5/5 - (18 votes)

Data publikacji: 8 kwietnia, 2021

Autor:

5/5 - (18 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. ostrożny
    środa, 14 kwietnia, 2021

    Odprowadzenie wody z płaskiego dachu jest bardzo istotną kwestią dla bezpiecznego użytkowania budynku. Właściwe zachowanie spadków i przyjęcie optymalnego systemu odwodnienia zapewnia długoletnią, trwałą żywotność pokrycia dachowego. Dlatego bardzo istotne jest opracowanie tego systemu już na etapie projektu.

Podobne artykuły