Dachy płaskie

Jak uniknąć błędów w obliczeniach obciążenia ssania wiatru na dachu płaskim?

Obliczenie obciążenia sił ssania wiatru dla mocowanych mechanicznie dachów to absolutna konieczność. W procesie obliczeniowym określa się bowiem dokładnie wielkość poszczególnych stref wiatrowych dachu, co pozwala dobrać optymalną ilość łączników w poszczególnych strefach. To o tyle ważne, że prawidłowa i przeprowadzona zgodnie ze sztuką kalkulacja to gwarancja bezpieczeństwa: tak dla wykonawcy, jak i finalnie dla użytkowników obiektu.

Szczegółowe stosowanie się do wytycznych w takich obliczeniach zapobiega znacznym szkodom, jakie mogą dachom płaskim wyrządzić na przykład burze, silne wiatry czy inne ekstremalne zjawiska atmosferyczne. A te, jak pokazuje doświadczenie, coraz częściej występują terenie całego kraju.
Tymczasem na rynku wciąż popełnia się błędów, związanych z nieprawidłowo przyjętymi założeniami do obliczeń. Mogą wynikać z różnych przyczyn, jak na brak pełnej dokumentacji, niestosowanie się do obowiązujących norm przepisów, ale często również z chęci zaprezentowania jak najbardziej ekonomicznego rozwiązania. I choć może się ono atrakcyjne, zarówno wykonawcy, inwestorowi czy sprzedawcy, niestety nie się na bezpieczeństwo użytkowania dachowego. Do najczęściej popełnianych błędów podczas obliczeń obciążenia wiatru na dachu płaskim należą:

 • nieuwzględnienie współczynnika ciśnienia wewnętrznego (Cpi),
 • nieprawidłowo określone współczynniki ciśnienia zewnętrznego (Cpe),
 • nieprawidłowo przyjęte współczynniki bezpieczeństwa,
 • niepoprawnie określona kategoria terenu,
 • nieprawidłowo przyjęta wysokość obiektu oraz wysokość terenu nad poziomem morza,
 • błędnie przyjęte wymiary obiektu,
 • niepoprawnie przyjęta bazowa prędkość wiatru,
 • błędnie oszacowana wytrzymałość całego systemu mocowania – przyjęcie siły statycznej wytrzymałości na wyrywanie z podłoża zamiast wytrzymałości na przeciąganie tulei przez materiał hydroizolacyjny.

W zależności od wysokości obiektu, jego lokalizacji w danej strefie wiatrowej oraz kategorii terenu, należy dobrać odpowiednią ilość łączników dla poszczególnych stref podziału połaci dachowej. Połać dachową dzieli się 4 strefy: strefę narożną, środkową oraz dwie strefy brzegowe – zewnętrzną i wewnętrzną. Odpowiednio dobrana i wyliczona ilość łączników dla poszczególnych stref zapewni prawidłową, bezpieczną i pewną pracę pokrycia dachowego, zbyt mała ich ilość może spowodować uszkodzenie lub zerwanie membrany hydroizolacyjnej.

Strefy podziały dachu.
Strefy podziały dachu.

Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom, występującym na dachach płaskich, zależy w dużej mierze od prawidłowego zamocowania hydroizolacji oraz warstwy termoizolacji. Właściwe mocowanie termoi hydroizolacji dachów płaskich wymaga z kolei odpowiedniego doboru łączników dla danego podłoża dachu. Równie istotne jest ustalenie właściwych ich ilości oraz ich prawidłowego rozmieszczenia w poszczególnych strefach połaci dachowej. Aby przeprowadzić poprawne wyliczenie sił, działających na poszczególne strefy dachu płaskiego, powinno uwzględnić się obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy. Niezbędne informacje, dotyczące określenia wartości sił ssących na dachu, zawarte są w normie PN-EN 1991- 1-4 „Oddziaływania na konstrukcję – oddziaływania wiatru”. Prawidłowe określenie wytrzymałości mocowania mechanicznego systemu dachowego uzależnione jest także od zbadania, porównania oraz wybrania najsłabszego punktu wytrzymałości całego systemu mocowania.
W badaniach tych trzeba zwrócić szczególną uwagę na:

 • wytrzymałość na wyrywanie elementu mocującego z podłoża wg EAD 030351- 00-0402;
 • wytrzymałość połączenia tulei z wkrętem wg EAD 030351-00-0402;
 • wytrzymałość na przeciąganie tulei przez materiał hydroizolacyjny wg EN: 16002 – wind-uplift test.

Przyjmowanie do obliczeń wartości nośności, uzyskanych z badań wiatrowych (wind-uplift test), zwiększa bezpieczeństwo całego obiektu, gdyż w wiarygodny sposób uwzględnia realny wpływ obciążenia wiatrem, a także pracę całego systemu mocowania (podłoże, łącznik mechaniczny, materiał hydroizolacyjny).
Takie obliczenia, jak widać, wymagają wielkiej skrupulatności i technicznej wiedzy. Dlatego warto powierzyć je w ręce specjalistów, a zamiast rozwiązań nastawionych jedynie na oszczędności, postawić na zaufanie i wiarygodność. Firma Klimas Wkręt-met przeprowadza obliczenia obciążenia sił ssania wiatru, korzystając z oprogramowania renomowanych producentów. Co szczególnie istotne, oprogramowanie to uwzględnia wszystkie aktualne wytyczne, nie ma więc ryzyka niedostosowania inwestycji do obowiązujących norm.

Strefy wiatrowe.
Strefy wiatrowe.

Klimas Wkręt-met dysponuje szeregiem specjalistycznych badań wiatrowych, przeprowadzonych z najpopularniejszymi producentami membran PVC i wykorzystuje je we własnych obliczeniach. Wykwalifikowany zespół inżynierów Klimas przygotuje profesjonalne i wiarygodne kalkulacje, zgodnie ze sztuką budowlaną i zachowaniem warunków bezpieczeństwa, a w razie potrzeby pomoże zweryfikować poprawność już dostarczonych obliczeń.

Marcin Duzik
Dyrektor Sprzedaży ds. Inwestycji
Klimas Wkręt-met


Data publikacji: 17 kwietnia, 2023

Autor:Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły