Warsztat

Jak zastosować licznik Geigera podczas budowy?

Licznik Geigera to przyrząd służący do pomiaru promieniowania jonizującego, który sprawdza się w wielu zastosowaniach. W jaki sposób jest zbudowany? Jak zastosować licznik Geigera w trakcie budowy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Licznik Geigera – budowa i sposób działania

Licznik Geigera, a zasadzie Geigera – Müllera to przyrząd przeznaczony do badania promieniowania jonizującego, który w 1928 roku wynaleźli niemieccy fizycy Hans Geiger oraz Walter Müller. Jest on zbudowany ze szklanego cylindra, w którym znajduje się mieszanina gazów o niskim ciśnieniu. W jego wnętrzu znajduje się także miedziana lub aluminiowa rura, która stanowi jedną z elektrod. Druga znajduje się natomiast wewnątrz rury, co sprawia, że układ pomiarowy jest w stanie zliczać cząstki powodujące jonizację gazu, które wpadają do wnętrza licznika. Wystąpienie wysokiego promieniowania sygnalizowane jest przez alarm dźwiękowy oraz poprzez wyświetlenie jego wartości na ekranie licznika.

licznik-geigera-budowa-i-sposob-dzialania

Zastosowanie licznika Geigera w trakcie budowy

Licznik Geigera to przyrząd, który pozwala skutecznie mierzyć zarówno wielkość naturalnie występującego promieniowania jonizacyjnego, jak i tego, które jest wytwarzane w sposób sztuczny. W związku z tym sprawdza się w wielu zastosowaniach, a jednym z nich może być pomiar promieniowania w trakcie budowy. Warto bowiem mieć świadomość, że w budownictwie występuje wiele czynników, które powodują promieniowanie jonizacyjne. Wyróżnia się w tym przypadku trzy typy promieniowania, a mianowicie beta, gamma oraz alfa. Należy jednak podkreślić, ze wyłącznie to pierwsze nie zagraża człowiekowi, a pozostałe dwa powinny być kontrolowane, ponieważ wpływają na ludzki organizm. Promieniowanie gamma to efekt obecności radioaktywnych izotopów pierwiastków, które znajdują się w materiałach budowlanych. Źródłem promieniowania alfa jest natomiast przede wszystkim radon oraz pochodne jego rozpadu, które znajdują się w glebie. Według badań aż 77,9 procent tego pierwiastka znajduje się w podłożu, na którym usytuowany jest budynek, 12% pochodzi z materiałów budowlanych, 9,3% znajduje się w powietrzu atmosferycznym, a śladowe ilości w wodzie (0,2%) oraz gazie ziemnym (0,6%). W związku z tym w trakcie budowy bardzo ważne jest wykorzystanie licznika Geigera, dzięki któremu można przeprowadzić pomiary promieniowania oraz wdrożyć rozwiązania, które pozwolą je ograniczyć.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie licznika Geigera?

Licznik Geigera to przyrząd pomiarowy, który jest dostępny zarówno w wersji dla profesjonalistów, jak i do użytku domowego, o czym można przekonać się pod linkiem: https://www.srtech.pl/licznik-geigera. Przy jego wyborze warto zatem wziąć pod uwagę przede wszystkim rodzaj zastosowania. Bardzo ważna jest także dokładność pomiaru, ponieważ to właśnie ten parametr decyduje o tym, czy uzyskany rezultat będzie wiarygodny. Uwagę warto zwrócić również na czas wykonywania badania, co wynika z faktu, że nowoczesne urządzenia są w stanie wyświetlić wynik już po kilku sekundach.

Podsumowując należy stwierdzić, że zastosowanie licznika Geigera podczas budowy pozwala przeprowadzić pomiar promieniowania emitowanego nie tylko przez materiały budowlane, ale również podłoże, na którym usytuowany został budynek. Jest to bardzo ważne, ponieważ umożliwia zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem promieniowania jonizującego.

5/5 - (2 votes)

Data publikacji: 3 grudnia, 2022

Autor:

5/5 - (2 votes)

Tagi:

Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły