Fotowoltaika

Jakie zmiany w fotowoltaice w 2022 roku? Dowiedz się, jak wpłyną na twoją instalację!

Żegnamy dotychczasowy system opustów

Zainwestowałeś w fotowoltaikę i zastanawiasz się, jak zmiany w ustawodawstwie wpłyną na twoje rachunki i stopę zwrotu? Kluczowa data dla twojego rozliczania fotowoltaiki to 1 kwietnia 2022 r. Sprawdź, dlaczego i zapoznaj się z nowym systemem net-billingu.

W styczniu 2022 r. prezydencki podpis pod nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r. miał bardzo duże znaczenie. Funkcjonujący przez 7 lat w rozliczaniu prądu z fotowoltaiki system opustów został zastąpiony nowym systemem net-billingu.

Datą graniczną, od której wszystkie nowe instalacje fotowoltaiczne będą podlegały nowemu systemowi jest 1 kwietnia 2022 r. Jeśli założyłeś instalację i zgłosiłeś do operatora przed tym terminem, możesz dalej korzystać z systemu opustów. Przyjrzyjmy się bliżej obu systemom.

Obowiązujący wszystkie instalacje zgłoszone przed 1 kwietnia 2022 r. system opustów polegał na dwustronnym rozliczaniu jednostek prądu pobranego i oddanego do sieci dystrybucyjnej w oparciu o ustawową proporcję. Każda jednostka energii elektrycznej wprowadzonej do sieci uprawniała użytkownika do poboru 0,8 lub 0,7 jednostki. Niedomiar był rozliczany na rachunkach z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD).

Proporcja 1:0,8 obowiązywała dla instalacji o mocy do 10 kWp, a te pomiędzy 10 a 50 kWp rozliczano w proporcji 1:0,7.

Nowe warunki rozliczania energii z fotowoltaiki

Na mocy nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadzone zostały nowe zasady rozliczania fotowoltaiki. Zobacz zmiany, które obowiązują już teraz dla wszystkich nowych instalacji fotowoltaicznych on grid.

Net-billing i konta prosumentów

System stosowany obecnie to tzw. net-billing (czyli rozliczenie netto). Jego naczelnym założeniem jest rozliczanie prosumentów w oparciu o wartość jednostek energii wprowadzonej do sieci.

Prosumentom założone zostały konta, na których powstaje comiesięczny depozyt w wysokości wartości energii wprowadzonej do sieci. Z tego depozytu użytkownicy fotowoltaiki korzystają, aby opłacić prąd pobrany z centralnej sieci dystrybucyjnej. Jest on ważny 12 miesięcy.

Ceny w net billingu

W systemie net-billingu do 30 czerwca 2024 r. za odprowadzaną do sieci energię obowiązują ceny hurtowe jednostki energii z poprzedniego miesiąca. Ogłaszane są one w częstotliwości miesięcznej. Od 1 lipca 2024 r. rozliczenie przebiegać będzie po stawkach godzinowych.

Za energię pobraną z sieci prosument będzie płacił po cenach rynkowych. Tym samym proporcja cenowa między jednostką energii odprowadzaną do sieci a pobieraną będzie upłynniona i zależna od czynników rynkowych.

Zmiany – czy fotowoltaika jest nadal opłacalna?

Dla nowych instalacji (założonych po 1 kwietnia 2022 r.), w nowym systemie rozliczeń okres zwrotu inwestycji pozostaje na porównywalnym poziomie 7 lat, bez uwzględnienia dofinansowań, a z wykorzystanie Mojego Prądu 4.0 i ulgi termomodernizacyjnej może wynieść niespełna 4,5 roku

Wariant odsprzedaż EE

Zapotrzebowanie roczne na EE w MWh

5

Moc instalacji kWp

5

cena instalacji

26 000,00 zł

Cena instalacji z Mój Prąd i Ulga termo II próg

14 960,00 zł

Oszczędności wygenerowane przez PV/rok

3 513,40 zł

Stopa zwrotu bez dofinansowań

13,51%

Stopa zwrotu po dofinansowaniach

23,49%

okres zwrotu w latach bez dofinansowania

7,40

okres zwrotu w latach z dofinansowaniem

4,26

Zmiany w dotychczasowych instalacjach – które zasady?

Jeśli masz już instalację fotowoltaiczną i dokonasz w niej zmian po 1 kwietnia 2022 r., zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska będziesz mógł dalej korzystać z systemu opustów. Trzeba zauważyć, że zachowana została zasada lex retro non agit (prawo nie działa wstecz) i uprawnienia nabyte wcześniej mogą zostać zachowane.

Jeśli zakładałeś fotowoltaikę późną wiosną 2022 r., naprawdę nie musisz się martwić. Inwestycja nadal pozostaje opłacalna. Ceny prądu drastycznie rosną, co nadal czyni instalację jak najbardziej perspektywicznym rozwiązaniem. Gospodarstwo domowe raz wyposażone w niezależne źródło energii będzie przynosić oszczędności przez kilkadziesiąt następnych lat. Fotowoltaika w 2022 r. jest wciąż zdecydowanie dobrą inwestycją.


Data publikacji: 28 kwietnia, 2022

Autor:Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły