Na rynku

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia DAFA

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA rozpoczęło działalność dziesięć lat temu. Jubileuszowe spotkanie odbyło się 2 czerwca 2016 roku w miejscowości Ołtarzew. W uroczystości wzięło udział 130 członków i reprezentantów firm członkowskich.

Witold Okoński

Witold Okoński

Dziesięciolecie istnienia zbiegło się z Walnym Zgromadzeniem DAFA, które otworzył Prezes Zarządu Witold Okoński, przedstawiając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2015. Witold Okoński podkreślił rolę DAFA jako organizacji, która od dekady nadaje kształt branży budowlanej w Polsce, wytyczając standard dla budownictwa oraz inspirując do innowacji. Zwrócił również uwagę na współpracę z najbardziej prestiżowymi i opiniotwórczymi organizacjami branżowymi w Europie (IFBS, IFD, FLL), która umożliwia przekazywanie wiedzy z krajów o dłuższej tradycji wykorzystywania nowych technologii w budownictwie w formie publikacji technicznych. Wskazał na dynamikę rozwoju Stowarzyszenia w kontekście siedmiu nowych firm członkowskich przyjętych w 2015 roku. Aktualnie w ramach DAFA działa osiem grup merytorycznych, które standaryzują i wytyczają jakość dla budownictwa. Efekty ich prac podsumowali ich reprezentanci.

Anna Sylwester-Czapla

Anna Sylwester-Czapla

Anna Sylwester-Czapla omówiła działania w Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE skoncentrowane na wydanej w grudniu  2015 roku publikacji Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – Wytyczne dla dachów zielonych na bazie tłumaczenia FLL. W prace merytoryczno-redakcyjne nad opracowaniem wytycznych zaangażowani zostali niezależni eksperci oraz zespół redakcyjny GM DACHY ZIELONE, na który składają się praktycy reprezentujący branżowe firmy członkowskie DAFA. Wykorzystanie w praktyce wiedzy z wytycznych wpłynie na poprawę jakości projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych.

Michał Wilk

Michał Wilk

Michał Wilk zrelacjonował spotkania zorganizowane w ramach GM LEKKA OBUDOWA, których celem jest opracowanie Wytycznych do projektowania i wykonywania konstrukcji dachowych, ściennych i podłogowych wykonanych z blach profilowanych. Spotkania poruszały ponadto istotną kwestię świadomego projektowania warstwy nośnej dachu z blachy trapezowej w oparciu o niezbędne dane producentów zawierające charakterystykę geometryczną i wytrzymałościową profili z blachy trapezowej.

Katarzyna Wiktorska

Katarzyna Wiktorska

Katarzyna Wiktorska poinformowała o powołaniu Zespołu Projektowego, skupiającego projektantów i architektów, którego celem jest propagowanie wiedzy, a także rozwiązywanie zagadnień dotyczących współczesnych obudów ścian i dachów występujących na styku obszarów związanych z obszarami działalności architektów, konstruktorów i dostawców materiałów. Działalność zespołu obejmuje ponadto konsultacje z producentami w obszarach nieuregulowanych przez wytyczne dla konstruktorów.

Jarosław Kowalczyk Jarosław Kowalczyk, występując w charakterze wykonawcy i uczestnika Paneli Wykonawców podkreślił, że są one pierwszym na polskim rynku forum dla wykonawców – nie tylko pełnią rolę integrującą, ale zmierzają także do ochrony interesów i wzmocnienia pozycji firm na rynku. Ubiegłoroczny panel w Krakowie obejmował szkolenie z dachów zielonych (zajęcia warsztatowe oraz teoretyczne), które przeprowadzili specjaliści z firm członkowskich. Po raz pierwszy szkolenie transmitowane było online dla 180 architektów i projektantów.

Mariusz Pawlak

Mariusz Pawlak

Mariusz Pawlak podsumował zorganizowaną w trakcie poznańskiej Budmy przez Stowarzyszenie Konferencję: DAchy i FAsady – Zielona przyszłość budownictwa miejskiego.. Wydarzenie stanowiło element promocji opracowywanych w Stowarzyszeniu Wytycznych dla dachów zielonych i zgromadziło wysoką frekwencję 220 osób. Kontynuując działalność edukacyjną w zakresie zielonego budownictwa, w drugiej połowie roku 2015 rozpoczęto przygotowania do Forum zielonej infrastruktury DAFA. Katarzyna Wiktorska przywołała liczne konferencje z udziałem merytorycznym ekspertów DAFA i poinformowała o zakrojonej na szeroką skalę kampanii Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA, zrealizowaną z wykorzystaniem prasy, portali branżowych i newsletterów.

Ewelina Klin

Ewelina Klin

Ewelina Klin omówiła owocną współpracę Stowarzyszenia z prasą branżową oraz dystrybutorami publikacji technicznych DAFA, a także poinformowała o uruchomieniu nowej Księgarni Technicznej DAFA. Kolejnym punktem programu były prezentacje sponsorów, przedstawione przez reprezentantów firm: Joanna Burzyńska – Koelner, Piotr Olgierd Korycki – Blachy Pruszyński, Michał Wilczek – Isola Powertekk, Roman Węglarz – Tata Steel, Agnieszka Łempińska – Nophadrain.

od prawej: Mirosław Wróblewski, Andrzej Wdowiak

od prawej: Mirosław Wróblewski, Andrzej Wdowiak

Świętowanie 10-lecia Stowarzyszenia DAFA zwieńczyła uroczysta gala. Centralnym punktem uroczystości było wystąpienie wszystkich Prezesów Stowarzyszenia: Andrzeja Wdowiaka (kadencja w latach 2006-2009), Joanny Burzyńskiej (kadencja w latach 2009-2012), Witolda Okońskiego, który piastuje funkcję Prezesa od 2012 roku, oraz Mirosława Wróblewskiego – członka I Zarządu i Katarzyny Wiktorskiej – Dyrektor Biura. Przemówienia zwieńczono gromkimi brawami i lampką szampana. Jak na okrągłe urodziny przystało, nie zabrakło także dobrej zabawy – szczególnie udany był wieczór pod hasłem Made in Poland, który poprowadził Filip Chajzer. Spotkanie było okazją do złożenia przez Prezesa Witolda Okońskiego podziękowania wszystkim członkom DAFA za inicjatywy i zaangażowanie w projekty Stowarzyszenia, które składają się na siłę organizacji i zapewniają jej dalszy rozwój i sukcesy. Patrząc z satysfakcją na dorobek organizacji z perspektywy tych 10 lat, mimo, że sukcesów i dokonań na koncie DAFA nie brakuje, chciałoby się rzec: 10 lat minęło jak jeden dzień.

doroczne201611 doroczne201612

5/5 - (4 votes)

Data publikacji: 8 lipca, 2016

Autor:

5/5 - (4 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły