Biblioteczka

Katalog rozwiązań akustycznych – nowa publikacja Stowarzyszenia DAFA

Postęp nauki i techniki oraz rozwój przemysłu to nie tylko nowoczesne wynalazki ułatwiające życie i pracę, ale również skutki uboczne tych poczynań. Początkowo człowiek zapatrzony w siebie, w swoje coraz większe możliwości i siłę nie zwracał uwagi, że jego działania będą niebezpieczne dla niego samego i całego otaczającego środowiska. Jednym z wielu skutków ubocznych rozwoju naszej cywilizacji jest m.in. hałas.

Katalog rozwiązań akustycznych - nowa publikacja Stowarzyszenia DAFA

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych, montaż bez konieczności wykorzystywania ciężkiego sprzętu oraz łatwość demontażu i ponownego montażu, np. w przypadku zmiany przeznaczenia hal.

W związku z powyższym Stowarzyszenie DAFA powołało do życia Grupę Merytoryczną AKUSTYKA. Głównym jej celem jest prowadzenie edukacji na temat zagrożeń wynikających z otaczającego nas wszędzie hałasu, szkolenie – jak można jemu przeciwdziałać oraz uzbrajanie architektów, projektantów i wykonawców w wiedzę, a także w narzędzia, jak przed nim się chronić?

Owocem aktywności Grupy Merytorycznej AKUSTYKA jest „DAFA A 1.01. Katalog rozwiązań akustycznych” – autorskie i unikalne na polskim rynku opracowanie, stworzone z inicjatywy firm członkowskich: Arcelor- Mittal, Izopanel, Pruszyński, Rockwool, Ruukki. Publikację opracował Marek Niemas przy współpracy zespołu redakcyjnego w osobach: Daniela Juliusza Drozdowicza, Piotra Olgierda Koryckiego, Marka Krupy, Marcina Smolnika, Wojciecha Ulikowskiego.

Publikacja zawiera kilkadziesiąt rozwiązań lekkiej obudowy (konstrukcje ścienne i przekrycia dachowe) wiodących producentów tego typu systemów w Polsce, przebadanych (w europejskich akredytowanych laboratoriach) pod względem izolacyjności akustycznej, jak również pochłaniania dźwięku.

Jest to pierwsza edycja katalogu i najprawdopodobniej pierwsza publikacja na taką skalę w Polsce. Katalog określa zasady korzystania z danych w nim zawartych przy projektowaniu budynków pod kątem właściwości dźwiękoizolacyjnych i dźwiękochłonnych w celu spełnienia wymagań akustycznych obowiązujących w Polsce w odniesieniu do obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i administracyjnego. Zawarte w niniejszej publikacji zestawienia tabelaryczne oraz karty katalogowe zawierające właściwości dźwiękoizolacyjne i dźwiękochłonne konstrukcji ściennych i dachowych są wynikiem badań przeprowadzonych w laboratoriach akredytowanych przez firmy współtworzące katalog i zostały udostępnione w celu przekazania projektantom i wykonawcom istotnego narzędzia do właściwego podejmowania decyzji.

Katalog obejmuje:
– wyjaśnienie pojęć jednoliczbowych wskaźników stosowanych do określania i oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych oraz określania właściwości dźwiękochłonnych różnych rozwiązań konstrukcyjnych ściennych i dachowych,
– omówienie wyznaczania wypadkowej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych,
– omówienie wymagań akustycznych obowiązujących w Polsce,
– omówienie zasad wykorzystania jednoliczbowych wskaźników izolacyjności od dźwięków powietrznych przegród budowlanych przy projektowaniu nowych i modernizacji istniejących budynków z uwzględnieniem wymagań akustycznych,
– omówienie norm zharmonizowanych z CPR 305/2011 (zastępującym Dyrektywę 89/106/EWG),
– zestawienie tabelaryczne jednoliczbowych wskaźników uzyskanych podczas badań przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach stanowiących własność firm współtworzących katalog,
– zestawienie w załączniku pełnych charakterystyk badanych ustrojów zawierających nazwę systemową, opis zastosowanych materiałów szkic poglądowy oraz pełne charakterystyki izolacyjności akustycznej i współczynnika pochłaniania wraz z wykresami i obliczonymi wskaźnikami jednoliczbowymi odpowiednio dla konstrukcji ściennych, jak i dachowych.

Katalog przeznaczony jest dla architektów, projektantów oraz wykonawców, przy projektowaniu nowych i modernizowaniu lub remoncie już istniejących budynków, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów budownictwa ogólnego, budynków administracyjnych i przemysłowych.

Katalog dostępny jest na www.dafa.com.pl.

Piotr Olgierd Korycki
Marek Niemas
Stowarzyszenie DAFA

4.7/5 - (11 votes)

Data publikacji: 1 października, 2014

Autor:

4.7/5 - (11 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły