Programy komputerowe

„Kosztorysowanie DEKARZ” – krok po kroku

Kosztorysowanie  usług dekarskich jest niezwykle istotne i warto z niego korzystać, szczególnie w przypadku, kiedy inwestor na temat dachów nie posiada zbyt dużej wiedzy. Jako partner medialny projektu rozpoczynamy cykl artykułów przedstawiających podstawy stworzenia czytelnego (i rzetelnego) kosztorysu w oparciu o program „Kosztorysowanie DEKARZ”

Od czego zacząć?

Dzięki zaangażowaniu się w projekt firm BRAAS, FAKRO i RHEINZINK program „Kosztorysowanie DEKARZ” jest bezpłatny w pełnej wersji i można go otrzymać kontaktując się z wymienionymi firmami lub pobrać go z internetu, wpisując w wyszukiwarkę „kosztorysowanie dekarz”. To jest pełna wersja programu, dlatego podczas instalacji akceptujemy warunki licencyjne.

Po zainstalowaniu pojawi się nam bardzo wygodne menu z opcjami podpowiedzi poszczególnych przycisków. W Danych ogólnych personalizujemy nasz kosztorys wpisując do niego dane inwestycji, stawki, jak i dołączamy dokumentację (np. rzut dachu). Warto pamiętać, że kosztorys jest nieodzownym elementem Umowy z Inwestorem i im więcej szczegółów będzie w nim zawartych, tym bardziej będziemy chronieni w przypadku jakiegokolwiek sporu. Kolejne zakładki to Pozycje, Nakłady, Obmiary, Elementy, Robocizna, Materiały i Sprzęt. Kalkulacja kosztorysowa choćby najprostszego obiektu budowlanego zawiera wiele obliczeń i zazwyczaj jest procedurą pracochłonną. Przy pracy z programem „Kosztorysowanie DEKARZ” zmiana jakiejkolwiek wielkości, od której zależy wynik kalkulacji (ilości, ceny narzutu), powoduje natychmiastową korektę wyniku kalkulacji – bez żmudnych obliczeń i przepisywania.

„Kosztorysowanie DEKARZ”- krok po kroku

Kopiuj + wklej

Program przeznaczony jest zarówno dla małych, jak i dla dużych firm dekarskich. Służy do wykonywania kosztorysów metodą szczegółową i uproszczoną zalecaną obecnie w procesie kosztorysowania inwestorskiego. Użytkownicy programu zapewne docenią program za czytelność, intuicyjność i prostotę obsługi oraz możliwości bieżącego śledzenia kosztów i bezpośredniego dokonywania zmian, czy szybkiego dostępu do podsumowania kosztorysu (struktury kosztów) w zestawieniach RMS (robocizna + materiał + sprzęt). Bardzo czytelny wygląd ekranu i prostota obsługi pozwala na dostosowanie wydruku do własnych potrzeb, łatwe tworzenie własnych katalogów norm i baz cenowych, jak i wiele innych spersonalizowanych opcji.

Praca „na legalu”

Metody kalkulacji dzieli się z grubsza na dwie metody. W kosztorysowaniu uproszczonym cena kosztorysowania jest iloczynem ilości scalonych jednorodnych robót (np. 1 m2 wykonanego pokrycia z dachówki, 1 m zamontowania rynny itp.) oraz cen jednostkowych, a także ewentualnie podatku od towarów i usług VAT.

W metodzie kalkulacji szczegółowej przy ustaleniu cen kosztorysowych robót należy posługiwać się następującą formułą kalkulacyjną:

CK = R + M + Kz + S+ Kp + Z + Pv

gdzie:
CK – cena kosztorysowa określonego zakresu rzeczowego robót
R – koszty robocizny bezpośredniej
M – koszty materiałów bezpośrednich
Kz – koszty zakupu materiałów obejmujące również koszty ich transportu zewnętrznego
S – koszty pracy sprzętu oraz środków transportu technologicznego
Kp – koszty pośrednie
Z – zysk kalkulacyjny
Pv – podatek VAT

„Kosztorysowanie DEKARZ”- krok po kroku

Na czym ja zarobię?

Kosztorys budowlany jest dokumentem finansowym realizacji inwestycji budowlanej, określającym kalkulację ceny według ustalonych metod i w oparciu o przedmiar lub obmiar robót. W przypadku kosztorysu inwestorskiego jest szacunkiem kosztów do poniesienia.

Czytelne zmiany w poszczególnych zakładkach związanych z Robocizną, Materiałem czy Sprzętem (RMS) pozwala dekarzowi stwierdzić, czy zarabia, czy dokłada do tej inwestycji. Szybki dostęp do zmian w programie „Kosztorysowanie DEKARZ” jakiejkolwiek wielkości, od której zależy wynik kalkulacji (ilości, ceny narzutu), powoduje natychmiastową korektę wyniku kalkulacji – bez żmudnych obliczeń i przepisywania. Kosztorysy budowlane w różnej formie, zakresie i stopniu szczegółowości sporządza się niemal na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej załączając je do Umowy z Inwestorem. Na koniec kosztorys jest podstawą rozliczenia zakończenia inwestycji.

Prezentacja oferty/wydruku kosztorysu

Program „Kosztorysowanie DEKARZ” stwarza duże możliwości także dla dystrybutorów pokryć dachowych – bowiem szybkie stworzenie wstępnej oferty dla zaprzyjaźnionego wykonawcy nie stanowi problemu. Forma graficzna i prezentacja spersonalizowanego kosztorysu „pod dekarza” jest niezwykle proste. Program pozwala na różnorodność wydruków: kosztorysy nakładcze, ofertowe, powykonawcze, zestawienia robocizny, materiałów, sprzętu oraz elementów scalonych.

Pobierz bezpłatnie

Program „Kosztorysowanie DEKARZ” jest bezpłatny w pełnej wersji i można go otrzymać kontaktując się z firmami BRAAS, FAKRO, RHEINZINK lub pobrać go z internetu, wpisując w wyszukiwarkę „kosztorysowanie dekarz”.

5/5 - (10 votes)

Data publikacji: 9 maja, 2014

Autor:

5/5 - (10 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. praktyk
    poniedziałek, 21 września, 2020

    Zawsze warto skorzystać z tak pomocnej usługi jak kosztorysowanie,jest to korzystne nie tylko dla fachowców ale i dla klientów.Przejrzystość takiej kalkulacji przyczynia się do poprawy zaufania u klientów jak i jest dużym ułatwieniem dla samych fachowców.

  2. kosztorysant
    piątek, 27 listopada, 2020

    Programy komputerowe wspomagające firmy budowlane są cennym narzędziem w ich pracy. Dzięki nim można ułatwić sobie wiele codziennych czynności ułatwiających proces pracy. I tak program kosztorysowy pozwala w szybki i prosty sposób określić koszt wykonania prac, co jest istotną sprawą dla każdego inwestora.

Podobne artykuły