Na rynku

Książka Obiektu Budowlanego

Książka Obiektu Budowlanego to dokument, który powinien prowadzić każdy właściciel lub zarządca budynku czy też obiektu budowlanego niebędącego budynkiem. Niestety odpowiedzialne za to osoby dość często mają problemy z należytym dotrzymywaniem tego obowiązku. Książka Obiektu Budowlanego bywa prowadzona niesystematycznie lub niedokładnie, a niekiedy nawet nie zostaje założona. Dowiedz się, jak prawidłowo ją prowadzić i o jakich obowiązkach warto pamiętać.

Czym jest Książka Obiektu Budowlanego i co powinna zawierać?

Książka Obiektu Budowlanego (KOB) to dokument (co ważne, o randze dokumentu ustawowego) wymagany na podstawie ustawy Prawo budowlane. Należy w nim umieszczać zapisy dotyczące przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, a także zmian dotyczących sposobu użytkowania obiektu. Warto zapoznać się z wymogami prawnymi dotyczącymi prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego, jak też z innymi przepisami prawa budowlanego, gdyż konsekwencje dla inwestorów instytucjonalnych nie przestrzegających zasad prowadzenia inwestycji budowlanych są poważne. Dobrym sposobem jest śledzenie prasy oraz portali specjalistycznych, ale również szkolenia z prawa budowlanego, których przegląd znajdziemy m.in. na stronie https://eventis.pl/szkolenia/prawo-budowlane.

Jak wspomniano, prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego jest obowiązkowe dla wszystkich budynków, a także obiektów budowlanych. Wyjątki stanowią:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne,
 • obiekty budowlane budownictwa zagrodowego i letniskowego,
 • obiekty, których wzniesienie nie wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę,
 • drogi i obiekty mostowe (w tym przypadku obowiązkowe jest prowadzenie książki drogi lub książki obiektu mostowego – zgodnie z przepisami o drogach publicznych).

Jak prawidłowo prowadzić KOB?

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego często nie robią tego prawidłowo. Najczęściej pojawiające się błędy dotyczą trzech obszarów:

 • uzupełniania wpisów,
 • gromadzenia dokumentacji eksploatacyjnej,
 • organizacji i udokumentowania okresowych kontroli technicznych obiektu. 

Aby Księga była prowadzona zgodnie z wymogami, warto robić to osobiście lub ewentualnie upoważnić do tego zastępcę. W przeciwnym razie w zapisach może pojawić się chaos, a jednocześnie trudno znaleźć osobę odpowiedzialną za nieprawidłowości. Należy bezwzględnie pamiętać o systematyczności i gromadzić dokumentację techniczną. Nie wolno zapominać również o okresowych przeglądach i kontrolach obiektu, zwracając szczególną uwagę na właściwe udokumentowanie każdej z nich.

KOB – co jeszcze warto wiedzieć?

Książka Obiektu Budowlanego jest poniekąd kontynuacją dziennika budowy, a jednocześnie poprzednikiem dla ewentualnego dziennika rozbiórki. Wspólnie zapewniają pełną dokumentację całego okresu istnienia danego obiektu budowlanego. Książka Obiektu Budowlanego powinna być stale dostępna u właściciela lub zarządcy obiektu. W razie kontroli inspektorów Nadzoru Budowlanego musi im być przedstawiona do wglądu. Dla osób, które nie mają doświadczenia w prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego, powstał cały szereg kursów i szkoleń ze sporządzania dokumentacji dotyczącej obiektów budowlanych. Co ważne, w dobie pandemii, wiele z tych szkoleń dostępnych jest online, co pozwala na łatwy i szybki dostęp do sprawdzonej wiedzy bez względu na to, gdzie prowadzimy działalność (zobacz też: https://welearn.pl/prawo-budowlane-w-biznesie/). Oczywiście szkolenia stacjonarne wciąż są dominującym sposobem zapoznawania się z tematyką prawa budowlanego, ze względu na możliwość bezpośredniego spotkania z trenerem, uzyskania indywidualnych konsultacji itp.

5/5 - (12 votes)

Data publikacji: 14 stycznia, 2021

Autor:

5/5 - (12 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 1. Adrian
  czwartek, 14 stycznia, 2021

  Sytuacje gdy widzi się dobrze prowadzoną KOB to naprawdę rzadkie sytuacje 😉

Podobne artykuły