Porady

Kto odpowiada za organizację egzaminu na uprawnienia budowlane?

Organizacja oraz przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane są kompetencjami specjalnie powołanych do tego celu komisji. Są to organy samorządowe architektów lub inżynierów budowlanych. Polska Izba Inżynierów Budownictwa odpowiada za egzaminy z zakresu:

 • konstrukcyjno-budowlanego,
 • inżynierii drogowej, mostowej, kolejowej, hydrotechnicznej i wyburzeniowej,
 • instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

Izba Architektów RP organizuje natomiast procedury zaliczeniowe dla osób o specjalności architektonicznej.

Gdzie należy złożyć wniosek o egzamin na uprawnienia budowlane?

Kandydaci ubiegający się o uprawnienia budowlane powinni złożyć stosowny wniosek do komisji kwalifikacyjnej. Organ ten sprawdza wymagane wykształcenie oraz odbyte praktyki zawodowe, które muszą być zgodne z uprawnieniami, o jakie stara się dana osoba. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, składanie podania o egzamin powinno odbywać się w punkcie adekwatnym do aktualnego miejsca zamieszkania. 

Okręgi samorządów zawodowych zostały powołane w każdym województwie. Warto jednak zaznaczyć, że w praktyce nie ma konieczności ścisłego przestrzegania zasady terytorialnej. Zależy to przede wszystkim od wykonywanej przez kandydata pracy, która często odbywa się w ramach delegacji w innej części kraju. Oznacza to, że kandydaci mają możliwość przystąpienia do egzaminu w miejscu, w którym aktualnie przebywają, bez konieczności powrotu do lokalizacji zamieszkania.

Data oraz miejsce egzaminu na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane odbywa się zazwyczaj dwa razy w roku. Terminy ustala Krajowa Komisja Kwalifikacyjna. 

 • Polska Izba Inżynierów Budownictwa organizuje pierwszy egzamin w sesji wiosennej, najczęściej przypada on na koniec maja. Drugi ma miejsce w sesji jesiennej, zazwyczaj w listopadzie. 
 • Izba Architektów RP pierwszy egzamin organizuje w sesji letniej, początkiem czerwca. Drugi egzamin odbywa się w sesji zimowej, najczęściej początkiem grudnia.

Wszystkie daty egzaminów podawane są do informacji publicznej przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej na 90 dni wcześniej. Osoby, które przeszły proces kwalifikacyjny otrzymują również listem poleconym dokładne informacje dotyczące miejsca oraz godziny egzaminu z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Kandydaci mogą do przystąpić do egzaminu pisemnego i ustnego we właściwej dla miejsca zamieszkania Okręgowej Izbie Budownictwa:

 • Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Wrocław,
 • Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Bydgoszcz,
 • Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Lublin,
 • Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Gorzów Wielkopolski,
 • Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Łódź,
 • Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Kraków,
 • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Warszawa,
 • Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Opole
 • Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Rzeszów,
 • Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Białystok,
 • Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Gdańsk,
 • Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Katowice,
 • Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Kielce,
 • Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Olsztyn, 
 • Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Poznań,
 • Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Szczecin.

Sam przebieg egzaminu zależy od wybranej specjalności. W zależności od uprawnień, o jakie starają się kandydaci, otrzymują oni inną liczbę pytań testowych. Przysługuje im także inny czas egzaminu. Przygotowując się do niego, warto więc sprawdzić dokładne informacje na ten temat.

5/5 - (1 vote)

Data publikacji: 17 kwietnia, 2024

Autor:

5/5 - (1 vote)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły