Szkolenia

Kwalifikacje zawodowe dekarza – nieobligatoryjne, ale częściej wymagane

Kwalifikacje zawodowe dekarza – nieobligatoryjne, ale częściej wymagane

Podstawowym dokumentem kwalifikacji zawodowych w zawodzie dekarz i blacharz jest świadectwo czeladnicze. Po ukończeniu trzyletniego stażu pracy kwalifikuje ono do przystąpienia do egzaminu o tytuł mistrza. Dyplom mistrzowski stanowi potwierdzenie najwyższych kwalifikacji dekarza, ułatwiające samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

Ostatnie przepisy dotyczące większości zawodów budowlanych w Polsce nie nakładają na wykonawców obowiązku posiadania tytułów zawodowych, jednak inne wymogi stawia rynek. W warunkach konkurencyjności wykształceni pracownicy są podstawą stabilnego funkcjonowania na rynku zarówno pracownika, któremu wykształcenie daje szersze możliwości zarobku i rozwoju planów zawodowych, jak i pracodawcy. Dla firmy wykwalifikowana kadra oznacza szybszą realizację robót, ograniczenie kosztów, możliwość zastosowania wielu technologii i silniejszą pozycję na tle innych przedsiębiorców. Wysyp firm sezonowych sprawił, że inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na uprawnienia firm wykonawczych, a do dokumentacji przetargowych oferenci nierzadko muszą dołączać informacje o kwalifikacjach pracowników. Znaczny wzrost zainteresowania zdobyciem uprawnień mistrzowskich spowodował dostępność programów wsparcia z funduszy europejskich na założenie działalności gospodarczej oraz zniesienie barier ograniczających prace na innych rynkach. Świadectwo czeladnicze przydaje się również za granicą, gdzie bez uprawnień ciężko podjąć pracę na stanowisku szeregowego pracownika, a bez tytułu mistrzowskiego nie można prowadzić działalności gospodarczej. W Niemczech i krajach skandynawskich opłaty za egzaminy mistrzowskie są kilkukrotnie wyższe niż w Polsce, a egzaminy zdaje się w języku urzędowym danego kraju.

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (Dziennik Ustaw z 2012 r., pozycja 1117).

Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełni jeden z następujących warunków:

1. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:
– co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
– co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego.

2. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzący w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

4. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza.

5. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

6. Posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Zapisy na egzaminy i szkolenia przyjmuje Ośrodek Kształcenia Dekarzy w Pruszkowie.
Kontakt – e-mail: okd@dekarz.com.pl, tel. 509  447  590, www.szkoleniadekarzy.pl.

5/5 - (3 votes)

Data publikacji: 20 września, 2014

5/5 - (3 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły