Akcesoria dachowe

Maksymalna efektywność grawitacyjnych wywietrzników Zefir-150

Jak poprawiono maksymalną efektywność wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150? Szereg wymagań stawianych przez ciągle rozwijającą się technikę powoduje, że każdy projektant systemów wentylacyjnych jest zmuszony do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań.


W efekcie wyrób istniejący albo nowoprojektowany ma wyższy poziom jakości przy zwiększonej wydajności pracy.
Jeszcze do niedawna podczas prac w tym zakresie konieczne było przeprowadzenie badań prototypowych oraz wykonanie prób w odpowiedniej, niemałej ilości. Kluczowe miejsce zajmowało montowanie szeregu stanowisk pomiarowych i wprowadzanie kolejnych zmian. Uzyskanie założonego efektu w zależności od stopnia skomplikowania problemu, wymagało czasu. Niejednokrotnie trwało to nawet kilka miesięcy, ale bardzo często optymalny efekt końcowy był kompromisem zdeterminowanym przez rachunek ekonomiczny. Dla naukowców i konstruktorów kluczową rolę odgrywał bowiem wspomniany już czas, a ze względów finansowych produkt musiał być możliwie najszybciej wprowadzony na rynek.
Obecnie konstruktor ma do dyspozycji zaawansowane oprogramowanie wspomagane wydrukiem w technologii 3D, a więc wszelkie pomysły są błyskawicznie urealniane. Oprócz tego wykorzystuje się możliwości w zakresie symulacji quasi rzeczywistej produktu. Tym sposobem warsztat pracy konstruktora ma szereg narzędzi, zatem produkty końcowe cechuje nie tylko doskonałość, ale i krótszy czas powstawania oraz, co ważne, niższe koszty związane z wykonaniem prototypu.

Tab. 1 Tabela zbiorcza wartości podciśnienia (Pa) na wlocie do wywietrznika w funkcji prędkości i kąta padania wiatru.
Siła wiatru -60° -45° -30° 0 +30° +45° +60°
2 m/s -0,40 -0,10 -0,12 -0,68 -0,21 -0,10 -0,05
4 m/s -0,52 -0,48 -0,46 -2,62 -0,41 -0,32 -0,22
6 m/s -1,75 -1,43 -1,00 -5,21 -0,90 -0,70 -0,51
8 m/s -1,96 -1,55 -1,25 -11,49 -1,24 -1,26 -1,15
Tab. 2 Wartości współczynnika j dla różnego poziomu przepływu powietrza przez wywietrznik
Lp. w ps pd ξ
1 0,5 0,09 0,15 0,66
2 1 0,53 0,6 0,88
3 1,5 1,2 1,35 0,88
4 2 2,1 2,4 0,87
5 4 7,6 9,6 0,79

Jak powstawał model?

Model został wykonany w środowisku Creo 3.0, a następnie poddano go analizie przy użyciu programu FloEFD. Wizualizacja wartości podciśnień oraz strug i turbulencji powietrza występujących we wnętrzu wywietrznika i wokół niego, przedstawiono na rys. 3 – 8. Wyniki wartości podciśnień zawiera tabela 1. Należy zaobserwować, że efektywność osiąga najwyższy poziom wraz z poziomą strugą wiatru, ale w każdym przypadku przy różnych kątach jego padania występują podciśnienia. Jest to istotne dla zapewnienia poprawnej pracy wywietrznika na obiekcie. Taka konstrukcja wywietrznika zapewnia minimalizowanie zjawiska „cofki” powietrza do kanału z zewnątrz, co jest głównym problemem wentylacji naturalnej w budynkach.
Zmiany współczynnika oporu miejscowego ξ również analizowano za pomocą programu symulacyjnego.
Wyniki zebrano w tabeli 2, a obliczony na bazie tych wartości współczynnik ξ wynosi 0,83. Jest to kilkakrotnie mniej niż przed modyfikacją żaluzji, tym samym uzyskany wynik w pełni spełnia postawiony na wstępie cel projektowy.
Rys. 9 przedstawia przykładowy profil prędkości i wartości ciśnień w przestrzeni wywietrznika w wariancie, gdy powietrze przez niego przepływa.

Co dalej zrobili konstruktorzy?

W następnej kolejności konstruktorzy analizowali wyniki w rzeczywistości pomiarowej. Już podczas pierwszych prób przeprowadzonych w tunelu aerodynamicznym wyszło, że wyniki są zbieżne z badaniami symulacyjnymi. Oprócz tego porównawcze badania przeprowadzono w odniesieniu do poprzedniej, wklęsłej wersji żaluzji wywietrznika
Zefir-150. Wyniki zostały zilustrowane za pomocą wykresu. Widoczna jest zdecydowana różnica in plus na korzyść wywietrznika z żaluzją wypukłą. Zarówno jej efektywność, jak i niższy współczynnik oporu miejscowego ξ zapewnia efekt podciśnienia przy wyższych wydajnościach przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych.

Rys. 2. Schemat pomiarowy badanego modelu wywietrznika Zefir-150/M.

Rys. 2. Schemat pomiarowy badanego modelu wywietrznika Zefir-150/M.

Rys. 3. Aksjonometryczny schemat badanego modelu wywietrznika Zefir-150/M z zaznaczonym przekrojem poddanym analizie modelowej prędkości powietrza.

Rys. 3. Aksjonometryczny schemat badanego modelu wywietrznika Zefir-150/M z zaznaczonym przekrojem poddanym analizie modelowej prędkości powietrza.

Rys. 4. Aksjonometryczny schemat badanego modelu wywietrznika Zefir-150/M z zaznaczonym przekrojem poddanym analizie modelowej ciśnienia.

Rys. 4. Aksjonometryczny schemat badanego modelu wywietrznika Zefir-150/M z zaznaczonym przekrojem poddanym analizie modelowej ciśnienia.

Rys. 5. Wizualizacja prędkości powietrza oraz występujących stref przyspieszeń i kierunków w bezpośredniej bliskości zamontowanego wywietrznika.

Rys. 5. Wizualizacja prędkości powietrza oraz występujących stref przyspieszeń i kierunków w bezpośredniej bliskości zamontowanego wywietrznika.

Rys. 6. Wpływ działania poziomej strugi wiatru na prędkość powietrza w korpusie wywietrznika. Widoczna strefa przyspieszenia strugi oraz turbulencje na żaluzji od strony kierunku naporu wiatru.

Rys. 6. Wpływ działania poziomej strugi wiatru na prędkość powietrza w korpusie wywietrznika. Widoczna strefa przyspieszenia strugi oraz turbulencje na żaluzji od strony kierunku naporu wiatru.

Rys. 7. Linie strugi oraz miejsca występowania turbulencji w przestrzeni żaluzyjnej wywietrznika.

Rys. 7. Linie strugi oraz miejsca występowania turbulencji w przestrzeni żaluzyjnej wywietrznika.

Rys. 8. Wizualizacja poziomu ciśnienia w przestrzeni wywietrznika w strudze omywającego go wiatru.

Rys. 8. Wizualizacja poziomu ciśnienia w przestrzeni wywietrznika w strudze omywającego go wiatru.

Rys. 9 . Wizualizacja poziomu ciśnienia w przestrzeni wywietrznika w strudze omywającego go wiatru.

Rys. 9 . Wizualizacja poziomu ciśnienia w przestrzeni wywietrznika w strudze omywającego go wiatru.

Wykres charakterystyki podciśnień i wydajności Zefira-150/M dla różnej prędkości wiatru.

Wykres charakterystyki podciśnień i wydajności Zefira-150/M dla różnej prędkości wiatru.

Wykres porównawczy wywietrznika Zefir-150 oraz wywietrznika Zefir-150/M. Widać wyraźny wzrost efektywności nowej konstrukcji.

Wykres porównawczy wywietrznika Zefir-150 oraz wywietrznika Zefir-150/M. Widać wyraźny wzrost efektywności nowej konstrukcji.

Uniwersal sp. z o.o.
40-219 Katowice, ul. Zakopiańska 1a
tel. +48 32 203 87 20
www.uniwersal.com.pl

5/5 - (1 vote)

Data publikacji: 5 października, 2016

Autor:

5/5 - (1 vote)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły