Łączniki

Marcopol i wybrane wkręty do konstrukcji drewnianych Marcopol

Marcopol i wybrane wkręty do konstrukcji drewnianych

Firma Marcopol z siedzibą w Chwaszczynie oferuje szeroką gamę wkrętów konstrukcyjnych do drewna. Właściwie każdy z nich zasługuje na osobne omówienie, natomiast poniżej przedstawione zostaną trzy wybrane serie z gwintem na części. Są to pozycje stanowiące podstawę w pracy każdego cieśli przy łączeniu drewnianych elementów konstrukcyjnych.

Wkręty ciesielskie z łbem stożkowym z gwintem na części

Są to wkręty konstrukcyjne do połączeń elementów drewnianych i płyt drewonopochodnych, pokryte specjalną warstwą powłoki woskowej, co pozwala zredukować moment dokręcający. W praktyce ułatwia to dokręcanie, wpływa na skrócenie czasu pracy oraz mniejsze zużycie elektronarzędzi. Powłoka woskowa obniża siły tarcia, które powstają na styku powierzchni wkręta oraz struktury drewna. Wkręcany łącznik łatwiej zagłębia się w drewnie.

Konstrukcja tych wkrętów została zaprojektowana w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić ich osadzenie w drewnianym podłożu. Ostrze łącznika ułatwia wkręcanie i zapobiega pękaniu i rozwarstwieniu drewna, karby tnące na gwincie odpowiadają za przecinanie struktury drewna, zaś frez rozwiercający luzuje otwór w elemencie mocowanym, co ułatwia przejście trzpienia przez ten element redukując moment dokręcający. Dodatkowo umiejscowione pod łbem frezy poszerzają początkowy fragment otworu w taki sposób, aby łatwo osadzany łącznik zlicował się z płaszczyzną drewna. Cały montaż przebiega łatwo i stabilnie dzięki zastosowaniu gniazda montażowego Torx.

Wkręty ciesielskie Marcopol z łbem stożkowym i z gwintem na części posiadają znakowanie CE oraz charakterystyczną dla tego producenta cechę na łbie, która nawet po montażu umożliwia ich identyfikację. Wkręty pokryte są powłoką ochronną ocynku galwanicznego, która jest wystarczająca do mocowania elementów konstrukcji drewnianych. Elementy te z założenia pracują w warunkach suchych o niskiej agresywności korozyjnej środowiska. Do zastosowań w miejscach narażonych na podwyższoną wilgoć lub ekspozycję na inne niekorzystne oddziaływanie czynników korozyjnych stosuje się wkręty wykonane ze stali nierdzewnej. Na specjalne zamówienie klienta możliwe jest też nałożenie innych powłok ochronnych o podwyższonej odporności korozyjnej.

Prezentowana seria wkrętów Marcopol o łbie stożkowym znajduje zastosowanie przede wszystkim w połączeniach, w których ważne jest zlicowanie łba wkręta z powierzchnią mocowanego elementu. Z tego powodu wkręty te idealnie sprawdzają się tam, gdzie do konstrukcji drewnianej mocowane są kolejne warstwy wykończeniowe lub okładzinowe. Dostępne średnice obejmują rozmiary Ø 5, 6, 8 i 10 mm przy długościach całkowitych od 50 do 300 mm.

Wkręt ciesielski z łbem stożkowym, z gwintem na części – HUS.
Wkręt ciesielski z łbem stożkowym, z gwintem na części – HUS.
Wkręt ciesielski z łbem z podkładką, z gwintem na części – HUP.
Wkręt ciesielski z łbem z podkładką, z gwintem na części – HUP.
Wkręt do konstrukcji drewnianych z łbem 6-kątnym, z podkładką i wgłębieniem TX40 – HUK.
Wkręt do konstrukcji drewnianych z łbem 6-kątnym, z podkładką i wgłębieniem TX40 – HUK.

Wkręty ciesielskie z łbem podkładkowym z gwintem na części

Są to wkręty konstrukcyjne do połączeń elementów drewnianych i płyt drewonopochodnych, pokryte specjalną warstwą powłoki woskowej, dzięki czemu moment skręcający został obniżony. Podobnie jak w przypadku wyżej opisanej serii wkrętów z łbem stożkowym, tu również przekłada się to na szybszy i łatwiejszy montaż przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia elektronarzędzi.

Ponieważ oba opisane wkręty są w zasadzie identyczne, a odróżnić je można jedynie po łbie, tutaj również ostrze początkowe ułatwia wkręcanie i zapobiega rozwarstwianiu drewna. Karby tnące na gwincie przecinają struktury drewna, zaś frez rozwierający przyczynia się do poszerzenia otworu prowadzącego.

Wkręty ciesielskie Marcopol z łbem podkładkowym i z gwintem na części również posiadają wymagane znakowanie CE oraz charakterystyczną dla tego producenta cechę wybitą na łbie, tak aby po montażu możliwa była ich identyfikacja. Podobnie też są zabezpieczane warstwą ocynku. Odmienna konstrukcja ich łbów ma swoją określoną celowość, ponieważ wkręty o łbach talerzykowych mają zdecydowanie wyższą nośność na przeciąganie przez strukturę elementu mocowanego. Wkręty te powinno stosować się w miejscach niewidocznych, gdzie uzyskanie płaskiej powierzchni nie jest tak istotne, jak uzyskanie wysokiej wytrzymałości połączenia. Dostępne średnice obejmują rozmiary Ø 6, 8 i 10 mm przy długościach całkowitych od 80 do 400 mm.

Wkręty długie do konstrukcji drewnianych z łbem 6-kątnym z podkładką i gniazdem TX

Pod względem konstrukcji wkręty te praktycznie nie różnią się od poprzednio omówionych. Tu również użytkownicy znajdą powłokę cynkową w pasywacji żółtej. Natomiast zakres średnic obejmuje rozmiary Ø 8 i 10 mm i długości całkowite 140–400 mm. Główna różnica między tymi wkrętami i poprzednio opisanymi tkwi w łbie wkrętów, wyposażonym we wgłębienie Torx 40. Dzięki temu łatwo jest przenosić duże momenty obrotowe. Wkręty te służą głównie do wykonywania połączeń nośnych elementów drewnianych, które nie są eksponowane i dlatego nie wymagają licowania z powierzchnią materiału.

W ramach podsumowania

Cechą wspólną wszystkich trzech serii wkrętów Marcopol do konstrukcji drewnianych jest nie tylko konstrukcja trzpienia, w której poszczególne fragmenty pełnią określone role bądź zadania w połączeniu. Łączy je również oznakowanie CE, które pozwala wprowadzać te wyroby do obrotu na całym rynku europejskim. Opisane wyżej wkręty spełniają wymagania zharmonizowanej normy europejskiej EN 14592+A1:2012 „Konstrukcje drewniane – łączniki trzpieniowe. Wymagania”. Norma ta definiuje podstawowe właściwości użytkowe, takie jak: nośność na wyrywanie z podłoża, charakterystyczny moment uplastycznienia, nośność na przeciąganie łba przez mocowany element oraz wskaźnik stosunku wytrzymałości na skręcanie do niszczącego momentu skręcającego. Te parametry pozwalają właściwie zaprojektować połączenia z zastosowaniem łączników Marcopol. Gwarantują też, że użyte łączniki zapewnią bezpieczną pracę połącznia w konstrukcjach drewnianych.

Mgr inż. Janusz Kabała
Dyrektor Działu Rozwoju Produktów
Marcopol


Data publikacji: 25 kwietnia, 2022Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły