Membrana dachowa

Membrany KoraTech® Classic i KoraTech® Classic Plus – niezbędna ochrona dachu

Dachy skośne pięknie się prezentują, ale stanowią równocześnie wyzwanie dla wykonawców, gdyż w tym przypadku niebagatelną rolę spełniają odpowiednio dobrane membrany dachowe. Skuteczna izolacja przeciwwilgociowa jest kluczowym elementem zapewniającym efektywną pracę izolacji termicznej. Jej zadaniami są: ochrona przed wodą opadową i odprowadzanie pary wodnej ze środka budynku, zapobiegając zawilgoceniu. Membrany dachowe Kora-Tech® Classic lub KoraTech® Classic Plus dbają nie tylko o prawidłową izolację pokrycia dachowego, ale też zapewniają korzyści i użytkownikom i wykonawcom. Ich użycie pozwala na niezwykle efektywny dobór konstrukcji dachu, zmniejszając przy okazji zależność parametrów elementów konstrukcyjnych od wymaganej grubości ocieplenia.

Tradycyjne metody

Wełna mineralna jest zdecydowanie najczęściej używanym materiałem do izolacji termicznej dachów skośnych. Ale czy równie skutecznym co membrany? Otóż nie. Ma na to wpływ kilka czynników. Przede wszystkim aby zachować jej optymalne właściwości izolacyjne trzeba ją chronić przed zawilgoceniem. Bowiem długotrwała wilgoć w warstwie izolacji termicznej może, przy odrobinie pecha, doprowadzić nawet do zniszczenia elementów konstrukcyjnych dachu.

Drugi problem to zapewnienie prawidłowego odprowadzania pary wodnej. Zazwyczaj radzono sobie z tym poprzez zastosowanie szczeliny wentylacyjnej między izolacją termiczną a przeciwwodną. Trzeba jednak przyznać, że jest to rozwiązanie dość skomplikowane i wrażliwe na uszkodzenia, a przy tym wymusza zmniejszenie o 2 do 4 cm grubości izolacji termicznej (aby stworzyć szczelinę wentylacyjną). Konsekwencją tego są dużo gorsze parametry cieplne dachu.

Z takimi problemami doskonale radzą sobie nowoczesne membrany dachowe.

Montaż membran dachowych

Membrany montuje się poziomymi pasami (równolegle do okapu), począwszy od dołu dachu. Kolejne pasy układa się, stosując zakład wielkości 10 – 15 cm. Przy spadku dachu poniżej 20 stopni zakład należy zwiększyć do 20 cm. Cały proces montażu kończy się dociskaniem membran do krokwi za pomocą kontrłat, na których zamontowane zostaną łaty i ostateczne pokrycie dachowe.

Membrany KoraTech® Classic i KoraTech® Classic Plus – niezbędna ochrona dachu

Wszystkie elementy wystające ponad połać dachu (na przykład kominy) trzeba zabezpieczyć dodatkową „rynienką” wykonaną z membrany odpowiednio przymocowanej do łat i elementów wystających.

Membrany KoraTech®

Membrana KoraTech® Classic składa się z trzech warstw włókniny stanowiącej element nośny i zabezpieczający oraz filmu funkcyjnego pomiędzy nimi, jego zaletą są: wysoka paroprzepuszczalność i dobre właściwości izolacyjne.

KoraTech® Classic Plus ma jedną warstwę więcej, która gwarantuje znaczne zwiększenie wytrzymałości mechanicznej. Ma to znaczenie na dachach wymagających pełnego deskowania.

Warto zarekomendować też, jako element dodatkowy, jednostronną taśmę klejącą KoraTech® Multi Tape służącą do uszczelniania połączeń membran.

Podstawowe parametry membran

Paroprzepuszczalność

To najważniejszy parametr charakteryzujący membrany. Określa się ją przy użyciu współczynnika Sd wyrażonego w metrach, a odpowiadającego grubości warstwy powietrza o takim samym oporze dyfuzyjnym jak dany produkt. Jeszcze całkiem niedawno paroprzepuszczalność podawana była w g/m2/24h, czyli wyrażonej w gramach ilości pary wodnej, która może przeniknąć przez 1m2 membrany w ciągu 24 godzin. Współczynnik ten był jednak zbytnio uzależniony od warunków, przy których przeprowadzano test, i w związku z tym nie był miarodajny.

Membrany KoraTech® Classic i KoraTech® Classic Plus charakteryzują się współczynnikiem Sd równym 0,02.

Wodoszczelność

Obie membrany KoraTech® mają klasę W1 wg ujednoliconych parametrów wprowadzonych przez standardy europejskie. Co oznacza, że przeszły badanie, w którym przez 2 godziny poddawane były działaniu słupa wody o ciśnieniu 20 barów i wykazały pełną wodoszczelność.

Odporność na zmienne warunki klimatyczne

Niezwykle ważny parametr membran to jej odporność na działanie czynników zewnętrznych: promieniowania UV, wysokich i niskich temperatur.

Membrany KoraTech® Classic i KoraTech® Classic Plus – niezbędna ochrona dachu

W ciągu całego roku płaszczyzna dachu podlega niezwykłym wahaniom temperatury, od poniżej -20°C do nawet ponad +70°C. Niezwykle istotna jest więc duża odporność temperaturowa membran. W przypadku produktów KoraTech® dopuszczalny zakres temperatur sięga od -40 do +80°C.

Polipropylenowe membrany nie są obojętne na działanie promieni ultrafioletowych, zatem nie powinno się pozostawiać dachu zbyt długo bez dostatecznej osłony. Niemniej jednak, oczywiste jest, że ze względu na proces montażu membrana zawsze będzie wystawiona na bezpośrednie działanie słońca. W przypadku produktów KoraTech® czas, w którym powłoka membrany poddawana bezpośredniemu działaniu promieni UV nie traci swoich właściwości wynosi 4 miesiące. Parametr wytrzymałości został tu określony dla nasłonecznienia w warunkach pogodowych występujących na ogół w Europie Środkowej.

Odporność mechaniczna materiału

Ten parametr wyrażony jest w niutonach na 50 mm (N/50mm) i wskazuje wartość siły potrzebnej do zerwania paska membrany o szerokości 5 cm.

Jeśli chodzi o KoraTech® Classic wartość ta wynosi 220 N wzdłuż włókien i 140 N w poprzek, co oznacza, że do zerwania 5 cm paska izolacji wzdłuż włókien potrzebny byłby ciężarek o masie około 22.5 kg, zaś w poprzek włókien ciężarek ponad 14 kg.

Jeszcze lepsze wyniki osiągają membrany KoraTech® Classic Plus, które obciążane wzdłuż jak i w poprzek włókien osiągają wartość 420 N/50 mm. Masa potrzebna do zerwania paska w tym przypadku to 43 kg.

Akcesoria dachowe KoraTech® to nowoczesne i profesjonalne produkty, dzięki którym można wykonać kompletny i solidny dach.

ASZ

4.7/5 - (20 votes)

Data publikacji: 10 lipca, 2013

Autor:

4.7/5 - (20 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły