Warsztat

Metody asekuracji

Praca na wysokościach jest zaliczana do szczególnie niebezpiecznych. Wedle obowiązujących przepisów, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, każdy przedsiębiorca budowlany ma obowiązek zapewnić bezpośredni nadzór nad tego rodzaju pracami. Może to zrobić na dwa sposoby – poprzez zagwarantowanie asekuracji środkami ochrony zbiorowej oraz wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, jak m.in. szelki bezpieczeństwa, amortyzatory, czy kaski ochronne.

Środki ochrony przed upadkiem z wysokości

Sprzęt asekurujący powinien być dobrany w zależności od charakteru wykonywanej pracy oraz usytuowania obszaru, po którym porusza się pracownik. Najważniejszym elementem systemu ochrony pracownika, który wykonuje prace na wysokości jest wybór odpowiedniej metody asekuracyjnej. Praca na powierzchni, która znajduje się co najmniej 1 metr nad ziemią wymaga zainstalowania balustrad z ochronnymi poręczami, poprzeczek lub odgrodzenia, które uniemożliwi wypadnięcie pracownika.
Jeżeli pracodawca nie dysponuje środkami ochrony zbiorowej (takimi jak stałe konstrukcje chroniące przed upadkiem, czy balustrady ochronne), ma obowiązek wyposażyć pracownika w środki ochrony indywidualnej, jak chociażby system powstrzymywania spadania. Tego rodzaju zabezpieczenie jest wymagane także podczas pracy na wszelkiego rodzaju konstrukcjach wieżowych (słupach, masztach, kominach itp.).

System powstrzymywania spadania

Kluczowym elementem tego rodzaju indywidualnego zabezpieczenia jest stabilny punkt kotwiczący – stały (m.in. systemy poziome z linią stalową) lub przenośny (np. statywy bezpieczeństwa, belki zaczepowe, zaczepy linkowe, taśmowe itp.), który jest połączony ze stałym elementem konstrukcyjnym. Kolejną częścią składową systemu powstrzymywania spadania jest podzespół łącząco-amortyzujący, w postaci amortyzatorów z linką bezpieczeństwa, urządzeń samohamownych lub samozaciskowych, które zatrzymują upadek i służą do połączenia klamry zaczepowej szelek bezpieczeństwa z punktem kotwiczącym. Trzecim, równie istotnym elementem, są szelki bezpieczeństwa, które utrzymują ciało człowieka podczas spadania oraz w bezpieczny sposób amortyzują rozłożenie sił dynamicznych, które towarzyszą w trakcie podtrzymywania spadania. Pełne bezpieczeństwo gwarantują jedynie szelki wyposażone w pasy barkowe i udowe.

Czynniki ryzyka

Aby system powstrzymywania spadania działał w pełni bezpiecznie, należy zwrócić uwagę na czynniki ryzyka, takie jak:
– minimalna wolna przestrzeń – jej określenie umożliwia uniknąć uderzenia o przeszkodę w trakcie upadku;
– położenie punktu kotwiczącego – który determinuje długość drogi swobodnego spadania. Aby droga spadania była jak najkrótsza, punkt kotwiczący powinien być umiejscowiony nad pracownikiem;
– efekt wahadła – zjawisko, które polega na wahadłowym charakterze swobodnego upadku. W celu zmniejszenia zagrożenia związanego z tego rodzaju efektem, należy zadbać o odpowiednie skonfigurowanie podzespołów łącząco-amortyzujących. Niezbędne jest zapoznanie się z informacjami, które są zawarte w instrukcjach użytkowania poszczególnych urządzeń asekurujących.

Chcesz zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników? Więcej informacji na temat sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości znajdziesz poniżej:
protekt.com.pl/?page=kategoria_tekst&kat=2&menu_id=3


Data publikacji: 2 sierpnia, 2016

Autor:Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Henryk
    poniedziałek, 29 kwietnia, 2019

    Jeśli chodzi o pracę na wysokościach, to warto tu pamiętać o zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń. Ja kupowałem u ww.csaasekuracje.pl Wysoka jakość, dobre ceny i wszelkie niezbędne atesty.

Podobne artykuły