Na rynku

Modelowa wentylacja dachu

fot. 1 modelowa-wentylacja-dachu

W poprzednim wydaniu DiC opisaliśmy firmę KoDar, która we współpracy z marką Braas pomogła niepełnosprawnemu Mirosławowi Jeznachowi i jego rodzinie spełnić marzenie o własnym domu. Teraz przedstawiamy szczegóły dotyczące technicznej strony kładzenia dachu.

Każdy, kto planuje budowę domu staje przed licznymi, nowymi wyzwaniami związanymi z wyborem materiałów budowlanych oraz doborem pokrycia dachowego. Informacji dotyczących producentów, a także modeli i kolorów dachówek często poszukuje się w katalogach, punktach handlowych oraz, coraz częściej w Internecie.

Szczelność i odporność

Zadaniem dobrze skonstruowanego i wykonanego dachu jest przede wszystkim zapewnienie szczelności i odporność na czynniki atmosferyczne oraz zagwarantowanie prawidłowej wentylacji połaci dachowej. Wszystkie wymienione cele zostały osiągnięte podczas układania pokrycia na dachu domu Mirosława Jeznacha. Przed rozpoczęciem montażu dachówki ekipa dekarzy rozłożyła i przymocowała membranę wysokoparoprzepuszczalną Divoroll Kompakt na deskowanie. Membrana stanowić będzie warstwę wstępnego krycia na której ułożono kontrłaty i łaty, aby zapewnić prawidłową wentylację od okapu do kalenicy. (Fot. 1) Okap, jak również kalenica są elementami szczególnie ważnymi dla poprawnego funkcjonowania każdej połaci dachowej. Trwałość pokrycia dachowego, bez względu na to czy jest to dachówka cementowa czy ceramiczna, w dużej mierze uzależnione jest od prawidłowej wentylacji naszego pokrycia.

Modelowa wentylacja dachuFot. 2 Montaż taśmy wentylacyjnej okapu

Zadaniem poprawnie wykonanego okapu jest odprowadzenie do systemu rynnowego wody z opadów atmosferycznych, a także wody z ewentualnych przecieków lub roztopionego śniegu który może dostać się pod dachówki do rynny lub na pas podrynnowy. Na omawianym dachu dekarze zastosowali w okapie pas dorynnowy i podrynnowy. Kanał wentylacyjny, a więc przestrzeń pomiędzy pokryciem a folią dachową ma swój początek w okapie, a zakończenie w kalenicy (w przypadku zastosowania folii niskoparoprzepuszczalnej lub deskowania z papą niezbędny jest drugi kanał pomiędzy folią lub papą a termoizolacją, zwany dolnym kanałem wentylacyjnym). Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie tych elementów dachu, jak również na rodzaj niezbędnych do ich wykonania akcesoriów dachowych. Dlatego też, aby kanał wentylacyjny działał prawidłowo w okapie dekarze zamontowali grzebień okapu z kratką wentylacyjną na łacie oraz taśmę wentylacyjną okapu do czoła kontrłat i pierwszej łaty. (Fot. 2) Grzebienie okapu z kratką wentylacyjną zabezpieczają także dach przed przedostawaniem się pod jego połać ptaków i drobnych gryzoni, które mogą wyrządzić szkody. (Fot. 3) Elementy te są odpowiedzialne za wpuszczenie pod połać odpowiedniej ilości powietrza. W przypadku okapu szczelina wlotowa do kanału wentylacyjnego musi mieć przekrój wynoszący co najmniej 0,2% powierzchni dachu nad okapem, jednak nie mniej niż 200 cm2 na jeden metr bieżący okapu. W kalenicy szczelina wylotowa z kanału wentylacyjnego musi mieć przekrój wynoszący co najmniej 0,05% powierzchni rozpatrywanej połaci dachu, jednak nie mniej niż 50 cm2 na 1 mb kalenicy na każdą stronę połaci. We wszystkich miejscach połaci dachowej wolna przestrzeń wentylacyjna musi mieć co najmniej 200 cm2 na 1 metr okapu oraz dodatkowo w każdym miejscu musi pozostać minimum 2 cm wolnej przestrzeni. Aby powietrze mogło właściwie cyrkulować pod połacią dachu, nie wystarczy zapewnienie odpowiedniego wlotu powietrza w części okapowej. Należy pamiętać również o odpowiedniej wentylacji kalenicy. Do tego celu posłuży nam specjalna taśma wentylacyjna, która oprócz doskonałych właściwości wentylacyjnych zabezpieczy kalenicę przed przedowstawaniem się pyłu śnieżnego i wody pod pokrycie.

Modelowa wentylacja dachuFot. 3 Montaż grzebienia okapu z kratką wentylacyjną

Obecnie najnowszym tego typu rozwiązaniem w ofercie Braas jest taśma Figaroll Plus, która została zastosowana na kalenicy omawianego dachu. (Fot. 4) Taśma ta posiada na obrzeżach pasy z marszczonego aluminium, dzięki czemu możliwe jest wydłużenie jej bocznych krawędzi o ponad 50%, tak aby można ją było idealnie dopasować do dowolnego profilu pokrycia. Duży przekrój wentylacyjny taśmy (150 cm2/m) zapewni nam skuteczną wentylację połaci, nawet przy krokwiach o długości do 15 m. Zaletą tego produktu jest również możliwość rozciągnięcia taśmy Figaroll Plus z szerokości 28 cm do 32 cm. Podane wyżej szerokości pozwalają ją idealnie dopasować do każdego profilu dachówki jak i do dachówek płaskich. (Fot. 5) Oprócz zapewnienia właściwego wlotu powietrza przy okapie, pamiętajmy, że jest to miejsce szczególnie narażone na podwiewanie wiatrem. Wszystkie dachówki znajdujące się w tej części dachu powinny być zatem przymocowane do łat, czy to za pomocą wkrętów, czy też specjalnych klamer, które zahaczamy za boczny zamek dachówki.

Właściwie ułożona dachówka

Podobnie jak przy okapie, również przy kalenicy, warto dachówki przymocować, aby nie narażać ich na zerwanie przez silne podmuchy wiatru. Dobrze wykonany i prawidłowo zabezpieczony dach powinien chronić wnętrze budynku również w przypadku mechanicznego uszkodzenia fragmentu dachu. Na przykład, gdy podczas wichury spadnie na połać złamana gałąź i potłucze kilka dachówek, prawidłowo ułożona warstwa wstępnego krycia w takiej sytuacji skutecznie zabezpieczy ocieplenie i wnętrze budynku. Właściwie ułożona dachówka, akcesoria systemowe, skuteczna wentylacja podpołaciowa i bardzo dobrej jakości membrana są zatem bardzo ważnymi elementami dla prawidłowego funkcjonowania na budynku dachu. PK

Modelowa wentylacja dachuFot. 4 Montaż taśmy uszczelniająco-wentylacyjnej Figaroll Plus na kalenicy
Modelowa wentylacja dachuFot. 5 Montaż klamry do gąsiora Braas
5/5 - (4 głosów)

Data publikacji: 19 grudnia, 2012

5/5 - (4 głosów)

Tagi:

Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły