Izolacje dachowe

Montaż płyt termoizolacyjnych firmy Recticel Dach płaski – układ mocowany mechanicznie

Montaż płyt termoizolacyjnych firmy Recticel na dachu płaskim jest łatwy i szybki. Zasady montażowe zawiera dokumentacja techniczna produktu. Trzeba pamiętać zarówno o prawidłowym przechowywaniu płyt, jak i ich odpowiednim ich mocowaniu.

Płyty przechowujmy w miejscu suchym, zapewniającym ochronę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Ponadto ważne jest, aby płyty były również suche podczas montażu. Jeżeli okładzina na płytach zawilgotnieje, to traci swoją wytrzymałość i może dojść do wypaczenia/ kurczenia się płyt.

Sposoby mocowania

Dla dachów płaskich przewidziane są dwa podstawowe sposoby montażu: mocowane mechaniczne i klejenie.
Dobór sposobu mocowania zależy przede wszystkim od rodzaju okładziny jaka występuje na płycie, a następnie od wielkości stosowanej płyty.
Płyty przeznaczone do stosowania w układach klejonych mają taki rodzaj okładziny, który łatwo i trwale łączy się za pomocą odpowiednich klejów do podłoża i z pokryciami dachowymi (w tym pokryciami samoprzylepnymi, zgrzewanymi). Takimi okładzinami są np. bituminizowany welon szklany i mineralizowany welon szklany. Płyty do układów klejonych mogą być również mocowane mechanicznie. Przykładem takiej płyty jest Powerdeck F z okładzinami z mineralizowanego welonu szklanego.
Płyty przeznaczone typowo do mocowania mechanicznego mają inny rodzaj okładzin, zazwyczaj na bazie aluminium albo wielowarstwowych laminatów. Te okładziny mają dużą gazoszczelność, przez co uzyskuje się wyższe parametry termoizolacyjne niż w przypadku mniej szczelnych dyfuzyjnie okładzin (jak te wymienione przy klejeniu). Ale z kolei ten typ okładzin nie zapewniłby nam wystarczającej wytrzymałości połączenia klejonego w strefach dachu narażonych na duże ssanie wiatru. Przykładem płyty do mocowania mechanicznego jest Eurothane Silver E, w wielowarstwowej okładzinie w kolorze aluminium.
Jeżeli dany rodzaj płyt można zarówno kleić jak i mocować, to dobór sposobu mocowania płyty zależy od ich wymiaru: duże płyty – (1200 x 2400 mm, 1200 x 2500 mm, 1200 x 1200 mm, 1200 x 1000 mm) – zawsze wymaga się mocowania mechanicznego, małe płyty (600 mm x 1200 mm, 1000 mm x 1200 mm) – możliwe mocowanie mechaniczne lub klejenie.
Przy okazji warto nadmienić, że o prawidłowości doboru systemu dachowego dla konkretnego budynku decyduje wiele różnych czynników, które uwzględniane są już na etapie projektu, w tym klasa klimatyczna pomieszczeń. W przypadku np. dachu nad basenem można zastosować tylko system klejony, a w dachu nad magazynem praktycznie dowolny system, w tym ten najszybszy w wykonaniu – mocowany mechanicznie.

Montaż płyt termoizolacyjnych fi rmy Recticel Dach płaski – układ mocowany mechanicznie

Właściwości montażu

Ilość łączników zależy od wielkości płyty oraz od obciążenia wiatrem. W przypadku dużych płyt o wymiarach 1200 x 2400 mm (+ 1200 x 2500 mm) należy przewidzieć nie niej niż 6 łączników na płytę. Rekomendowane odległości od krawędzi płyty wynoszą 100 mm/150mm. Ze względu na duże obciążenie wiatrem ilość łączników może być zwiększona.
Jeżeli montowane są małe i średnie płyty o wymiarach 1200 x 600 mm (+ 1200 x 1200 mm/1200 x 1000/600 x 600 mm) to należy przewidzieć nie mniej niż 4 łączniki na płytę.

Wzór rozmieszczenia łączników

Należy zawsze stosować naprzemienny rozstaw połączeń płyt – pomiędzy płytami w jednej warstwie oraz pomiędzy płytami w kilku warstwach jedna na drugiej. Warto pamiętać, że idealne połączenia uzyskuje się przy przesunięciu o pół płyty. Jeżeli jest to niemożliwe to połączenia przesuwa się co najmniej o 200 mm.
Podczas montażu dwóch warstw spodnia warstwa jest przymocowana tylko jednym łącznikiem, co stanowi zamocowanie tymczasowe. Łączniki z drugiej warstwy przechodzą przez obie warstwy izolacji. Pierwsza warstwa jest zamocowana przez łączniki drugiej warstwy, a łączniki drugiej warstwy muszą być blisko brzegów pierwszej.

Recticel Powerroof oryginalna nakrokwiowa termoizolacja dachu skośnego
4.9/5 - (45 votes)

Data publikacji: 24 lipca, 2019

Autor:

4.9/5 - (45 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. obywatel
    środa, 24 lipca, 2019

    Do takich specjalistycznych prac jak montaż płyt termoizolacyjnych warto zatrudnić specjalistów,którzy na stałe współpracują z firmą Rectiecel.Dachy płaskie są specyficzne i dobra termoizolacja oferowana przez firmę Recticel jest w zupełności wystarczająca aby dach spełniał swe zadanie w 100%,tylko trzeba dobrze pilnować ekipy monterskiej aby nie popełniała błędów.

  2. rafal8647
    sobota, 17 sierpnia, 2019

    super artykuł

Podobne artykuły