Rynny

Montaż rynny względem połaci dachu

Nie ma wątpliwości co do tego, że nawet najlepsza rynna nie spełni swoich zadań jeżeli nie jest odpowiednio zamontowana. Stąd też na etapie instalowania systemu odprowadzania wody z dachu dekarz powinien zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników.

W pierwszej kolejności warto zadbać o odpowiednią instalację w odniesieniu do wysokości połaci dachu. Stąd też ważne jest, aby rynna nie wystawała poza płaszczyznę stanowiącą przedłużenie dachu. Unika się wtedy sytuacji, gdzie rynna stanowi jedyne oparcie dla zalegającego na połaci śniegu. Należy pamiętać, żeby pokrycie dachowe wchodziło w rynnę na głębokość wynoszącą przynajmniej 1/3 szerokości rynny. Niejednokrotnie zdarza się, że zachowanie wymagań w tym zakresie nie jest możliwe do spełnienia, stąd też należy zastosować płotki przeciwśniegowe. Zwraca się uwagę, aby były one montowane w miejscach, gdzie połać dachu jest skierowana w kierunku południowym i przewidziano śliskie pokrycie, takie jak np. blacha. Z kolei na terenach, gdzie występują obfite opady śniegu płotki przeciwśniegowe zazwyczaj montuje się bez względu na pokrycie i kierunki.

Warto zadbać o to, aby rynny wystawały poza zakończenie połaci dachowej nie więcej niż połową swojej szerokości. Tym sposobem spływająca woda będzie zawsze spływała do rynny.

Przekroje i spadki

 

Bez wątpienia na skuteczność odprowadzania wody z dachu wpływa przekrój rynny oraz odpowiednie pochylenie stanowiące spadek w kierunku spustu wody. Zazwyczaj nie powinien być on mniejszy niż 0,3% – co stanowi 3 mm na każdy metr bieżący rynny.

Kolejna sprawa: ułożenie rynny na haku rynnowym. Otóż w tej materii ważne jest, aby tylna część rynna była wyżej w stosunku do przedniej. Tym sposobem podczas silnego wiatru woda nie będzie rozwiewana poza rynnę i zapobiegnie przelewaniu się wody na ściany.

Jak wiadomo każdy teren cechuje się innym przeważającym wiatrem. Właściwość w tym zakresie jest szczególnie istotna w odniesieniu do dachów spadzistych. Pamiętać należy, że na połać dachową najwięcej deszczu pada od strony nawietrznej.

Podsumowanie

Zarówno wybór poszczególnych elementów systemu odprowadzania wody z dachu, jak i ich montaż nie jest skomplikowany pod warunkiem uwzględnienia kilku istotnych czynników. Przede wszystkim kluczową rolę odgrywa znajomość budowy oraz fachowego nazywania elementów instalacji.

Podstawą każdego systemu odprowadzania wody z dachu są rynny poziome oraz pionowe rury spustowe. Istotną rolę odgrywa szereg akcesoriów pozwalających na montaż rynien i rur spustowych. Nie mniej ważne są elementy łączące. Rynny z rurami spustowymi łączone są za pomocą lejów.

Damian Żabicki

4.7/5 - (3 votes)

Data publikacji: 14 marca, 2015

Autor:

4.7/5 - (3 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły