Budownictwo tradycyjne

Na co zwrócić uwagę zlecając budowę domu?

Dom pod klucz, to bardzo wygodne rozwiązanie. Podczas budowy domu trudno jednak uniknąć pomyłek. Warto zadbać, aby ich następstwa nie były bardzo szkodliwe dla naszych nerwów oraz finansów. Należy dołożyć wszelkich starań, aby niemiłych niespodzianek było jak najmniej. Aby kompleksowo i szybko zbudować dom, warto rozpocząć współprace z firmą budowlaną. O czym należy pamiętać w takim przypadku?

Budowa domów pod klucz

Budowa domu to wieloetapowy proces, który wymaga sporządzenia umowy. Co prawda nie ma powszechnego obowiązku zawierania umów pisemnych z wykonawcami. Dzieje się tak, gdyż umowa ustna ma taką samą wartość w świetle prawa. Jednak problem pojawia się wtedy, gdy następuje konieczność udowodnienia swojej racji. Zlecając więc budowę domu warto zawrzeć umowę w formie pisemnej.

To szczególnie ważne, gdy budowa domu od podstaw to przedmiot zlecenia. Taka umowa powinna zawierać dokładny czas realizacji, zgodnie z przedstawionym projektem i zachowaniem wszelkich norm i przepisów budowlanych.

Zleceniodawca powinien natomiast przygotować plac budowy. W zakres takiej czynności może wchodzić doprowadzenie prądu, ogrodzenie działki czy zaopatrzenie budowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

Domy pod klucz – z materiałami czy bez

Przed podpisaniem umowy, warto upewnić się, czy umowa zawiera cenę robocizny razem z materiałami czy bez nich. Praktyka wyceniania tylko i wyłącznie swojej pracy oraz użytych podczas niej narzędzi, dotyczy głównie mniejszych firm. Czasami może dojść również do różnych naliczeń z tytułu rozładunku ciężkich materiałów.

Aby uniknąć niespodzianek, warto omówić te kwestie, jeszcze przed podpisaniem umowy i zawrzeć je w tym dokumencie.

Gdy budowanie domów przez firmy, obejmuje również zakup wszystkich materiałów, to w aneksie do umowy, powinniśmy mieć wyszególnione wszystkie parametry towaru, tak aby nie zostały np. zastąpione tańszymi zamiennikami.

Ważne jest również to, aby wszelkie zmiany w projekcie czy zakresie wykonywanych prac, były wypisywane w formie aneksu do umowy.

Współpraca kluczem do sukcesu

Budowa domów to bardzo skomplikowana procedura. Niezależnie od etapu budowy, współpraca między zleceniodawcą a zleceniobiorcą jest najważniejsza. Optymalne zarządzanie pracami pozwala uniknąć dodatkowych problemów i kosztów.

Zarówno zlecający, jak i wykonawca, powinni informować o wszelkich zmianach w projektach, napotkanych trudnościach, czy zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na dalsze pracę.

Odstąpienie od umowy

Każda ze stron, z przyczyn, które powinny zostać zapisane w umowie, powinna mieć prawo do odstąpienia od umowy. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy budowa nie przebiega zgodnie z umową lub budowlaną sztuką.

Umowa może zostać również rozwiązana np. gdy inwestor opóźnił pracę budowlane na tyle, że ich zakończenie jest niemożliwe w terminie umowy.

5/5 - (10 votes)

Data publikacji: 26 lutego, 2021

Autor:

5/5 - (10 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Jan
    środa, 3 marca, 2021

    Budowa domu to zawsze trudny temat niezależnie od tego kto to realizuje. Dziś w czasach Googla dosyć łatwo można zebrać podstawowe informacje. Weryfikacja faktów, kontakt z innymi inwestorami i tym podobne działania minimalizują ryzyko ale oczywiście trzeba wszystko rzetelnie sprawdzać. W przypadku jasnych reguł wszystko kończy się sukcesem.

Podobne artykuły