Dachówka ceramiczna

Normy techniczne jakie muszą spełniać dachówki ceramiczne Röben przed wprowadzeniem do sprzedaży

Jednym z najtrwalszych materiałów stosowanych na pokrycie dachu są dachówki ceramiczne. Powinny one spełniać szereg norm technicznych, które potwierdzają m.in. ich mrozoodporność, niską nasiąkliwość, czy też wytrzymałość. Dokładnie takie są dachówki ceramiczne produkowane przez firmę Röben.

Ceramiczne produkty firmy Röben przed wprowadzeniem do sprzedaży przechodzą precyzyjną kontrolę jakości, która oparta jest na szczegółowej analizie komputerowej. Urządzenia wykorzystujące najnowsze osiągnięcia techniki w zakresie pomiaru dbają o to, by proces produkcji przebiegał sprawnie, a produkty nie w pełni wartościowe zostały natychmiast odseparowane. System jest w stanie wychwycić niewidoczne gołym okiem najmniejsze mankamenty w ceramicznej powierzchni. Linie sortujące odsiewają wadliwe i wichrowate dachówki. Wychwytują każdą wadę, zarówno na ich powierzchniach, jak i krawędziach. Tak precyzyjna komputerowa kontrola jakości, będąca nieodzownym elementem produkcji w zakładach w Środzie Śląskiej, gwarantuje najwyższą jakość dachówkom ceramicznym Röben.

Wymagane normy

Oprócz wewnętrznej kontroli, dachówki muszą spełniać wymagania nakładane przez instytucje zewnętrzne. Dokumentem potwierdzającym jakość produktów dachowych jest norma PN-EN 1304:2013 – Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne, definicje i specyfikacja wyrobów. Wskazuje ona na konieczne poddanie produktów odpowiednim testom, bez których nie mogą zostać wprowadzone do sprzedaży. W normie EN 539-1 opisane są metody badań, jakie się w tym celu wykonuje.

Niska przesiąkliwość dachówek Röben

Produkty ceramiczne firmy Röben z powodzeniem przechodzą badania dotyczące przesiąkliwości. Zgodnie z wymaganiami parametr ten powinien mieścić się w wartościach przewidzianych w normie EN 1304:2013 i opisywany jest przez dwie kategorie (I i II). Produkty ceramiczne kategorii I mają mniejszą przesiąkliwość niż te zaklasyfikowane jako kategoria II. Przypisuje się je do określonej kategorii poprzez zastosowanie dwóch metod badania: 

  1. Metoda pierwsza polega na określeniu ilości wody, która przepływa w czasie 48 h przez 1 cm2 górnej powierzchni materiału dachówki, pod ciśnieniem słupa wody o wysokości 10 cm, utrzymywanym stale podczas badania.
  2. Metoda druga bada przesiąkliwość dachówki na podstawie oznaczenia upływu czasu do spadku pierwszej kropli wody pod wpływem ciśnienia słupa wody.
Normy techniczne jakie muszą spełniać dachówki ceramiczne Röben przed wprowadzeniem do sprzedaży

Kategoria I – badanie

Wartość średnia współczynnika przesiąkliwości zbadanych próbek, zgodnie z badaniem metodą 1, powinna być mniejsza lub równa 0,5 cm3/cm2/dobę. Wszystkie pojedyncze wyniki powinny wynosić nie mniej niż 0,6 cm3/cm2/dobę. W metodzie 2, wartość średnia współczynnika przesiąkliwości zbadanych próbek powinna być mniejsza lub równa 0,8 cm3/cm2/dobę, a wszystkie pojedyncze wyniki mniejsze lub równe 0,85 cm3/cm2/dobę. Pomyślne przejście badania wskazuje na niską nasiąkliwość produktu, czyli jego mrozoodporność.

Kategoria II – badanie

W badaniu metodą 1 wartość średnia współczynnika przesiąkliwości zbadanych próbek powinna być mniejsza lub równa 0,8 cm3/cm2/dobę. W badaniu metodą 2 wszystkie pojedyncze wyniki mniejsze lub równe 0,95 cm3/cm2/dobę.

Dachówki kategorii II mogą być stosowane jedynie nad wodoszczelną warstwą pokrycia dachowego. Producent powinien podać informację dotyczącą tego, którą metodę badania stosuje.

Poziom nasiąkliwości charakterystyczny dla dachówek ceramicznych wynoszący do 6% związany jest z ich mrozoodpornością, co przekłada się bezpośrednio na trwałość całego pokrycia dachowego. Im ten wskaźnik jest niższy, tym lepiej. Nie wpływa on co prawda na szczelność pokrycia dachowego, a jedynie na odporność dachówek ceramicznych na działanie mrozu, mimo tego stanowi ważny parametr materiału pokryciowego.

Normy techniczne jakie muszą spełniać dachówki ceramiczne Röben przed wprowadzeniem do sprzedaży

Mrozoodporność dachówek Röben

Wymagania dotyczące mrozoodporności dachówek ceramicznych precyzuje norma PN-EN 1304. Produkty firmy Röben spełniają wymagane standardy i w tym zakresie. Z powodzeniem przechodzą wszelkie badania dotyczące parametru mrozoodporności. Aby przybliżyć jego charakterystykę, trzeba przyjrzeć się aspektom związanym ze specyfiką miejsca stosowania ceramiki budowlanej. Wymagania wobec produktów w zakresie mrozoodporności zależą od położenia geograficznego, a wszystkie kraje UE przydzielono do poszczególnych stref. Polska należy do strefy B wraz z Austrią, Finlandią, Islandią, Niemcami, Szwajcarią, Szwecją oraz Norwegią.

Metoda badania mrozoodporności polega na odwzorowaniu występujących w warunkach naturalnych procesów zamrażania-odmrażania przy dużym nasyceniu dachówek wodą oraz przy występowaniu znacznych spadków temperatury powietrza. Wykonuje się ją na próbie 30 dachówek, dla których oznaczana jest absorpcja wilgoci po kąpieli wodnej, w stosunku do ich masy po wysuszeniu.

Z próbki laboratoryjnej pobiera się próbkę badawczą, która składa się z 6 próbek zebranych parami (po dwie o najniższej, najwyższej i średniej wartości absorpcji wody) i obserwuje się powstające na nich uszkodzenia, a wszystko odbywa się w specjalnej komorze chłodniczej. Modele badawcze zraszane są zimną wodą tak długo, aż temperatura w komorze chłodniczej nie spadnie do 0°C, a następnie prowadzi się dalsze zamrażanie. Następnie rozmraża się je zraszając wodą o temperaturze od 5 do 10°C. Proces prowadzony jest do momentu, aż poziom lustra wody znajdzie się 50 mm ponad próbkami. Pełne badanie polega na ciągłym powtarzaniu w sumie 150 cykli zamrażania-odmrażania. Jeśli po nich nie wystąpią na powierzchni górnej dachówek widoczne zmiany, takie jak rysy czy pęknięcia, mrozoodporność zostaje potwierdzona. Dachówki ceramiczne marki Röben spełniają wymagane normy względem przesiąkliwości i mrozoodporności. Jest to szczególnie istotne w polskiej strefie klimatycznej, czyli w takiej, w której występuje duża liczba przejść przez temperaturę 0°C. Spełnienie wielu norm, a także wysokie parametry techniczne składają się na najwyższej jakości produkt, na który firma Röben udziela 30-letniej gwarancji.

Normy techniczne jakie muszą spełniać dachówki ceramiczne Röben przed wprowadzeniem do sprzedaży

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.
55-300 Środa Śląska, ul. Ceramiczna 2
tel: +48 71 39 78 100
www.roben.pl

        

5/5 - (1 vote)

Data publikacji: 6 lutego, 2023

Autor:

5/5 - (1 vote)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Robert W. Dymkowski
    czwartek, 1 czerwca, 2023

    W nagłówku artykułu wzmiankuje się “mrozoodporność, niską nasiąkliwość, czy też wytrzymałość” dachówek Roben. Dwie cechy pierwsze są dość wyczerpująco omówione, ale o odporności (nośności) na zginanie, nie ma ani słowa. RWD

Podobne artykuły