Budownictwo drewniane

Nowa publikacja dla projektantów domów szkieletowych

Wśród polskojęzycznej literatury fachowej trudno znaleźć publikacje dotyczące statyczno-konstrukcyjnych aspektów projektowania budynków szkieletowych. Pojawiają się książki opisujące podstawowe zagadnienia technologiczne, jednakże nie są to źródła wiedzy projektowej w zakresie obliczeniowym. Dział techniczny firmy Simpson Strong-Tie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Energooszczędne Domy Gotowe (SEDG) opublikował poradnik, będący pierwszą tego typu publikacją przeznaczoną dla konstruktorów drewnianych budynków szkieletowych.

„Poradnik projektowania i wykonawstwa domów szkieletowych” jest już drugą, wzbogaconą wersją publikowaną pod tym tytułem przez firmę Simpson Strong-Tie. Przeznaczony jest głównie dla projektantów szkieletowych budynków drewnianych. Jest efektem doświadczeń inżynierów firmy Simpson Strong-Tie, a także badań i testów wykonanych w laboratoriach firmy na całym świecie.

Korzystając z tej wiedzy, firma Simpson Strong-Tie stara się propagować rzetelną wiedzę techniczną na temat konstrukcyjnych aspektów tej technologii budowania domów. Domy w konstrukcji szkieletowej budowane są w Polsce od lat. Pomimo coraz większej popularności tego typu konstrukcji, brakuje publikacji opisujących projektowe i wykonawcze aspekty związane ze wznoszeniem drewnianych obiektów szkieletowych.

Nowa publikacja dla projektantów domów szkieletowych

Poradnik projektowania i wykonawstwa domów szkieletowych

„Poradnik projektowania i wykonawstwa domów szkieletowych” powstał z myślą o inżynierach szukających wytycznych i dobrych praktyk, pozwalających budować trwałe konstrukcje w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne. Informacje w nim zawarte przeznaczone są zarówno dla konstruktorów zaczynających projektować budynki szkieletowe, jak również dla doświadczonych inżynierów, znających technologię szkieletową od lat. Część informacji była publikowana w cyklicznych artykułach w FD&C. Poradnik jest jednak pierwszą publikacją zbierającą komplet podstawowej wiedzy technicznej dotyczącej kształtowania konstrukcji budynków szkieletowych. Firma Simpson Strong-Tie jest członkiem Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe. Publikacja poradnika wpisuje się w działania firmy w ramach stowarzyszenia. Jednym z celów SEDG jest propagowanie wiedzy na temat technologii drewnianych budynków prefabrykowanych, jak również dbałość o jakość i rzetelność wykonywanych prac budowlanych i projektowych według ujednoliconych wytycznych technicznych opartych na przepisach prawa.

Drugie wydanie poradnika zostało wzbogacone o nowe rozdziały teoretyczne, ale przede wszystkim o informacje praktyczne. W dodanych rozdziałach prezentowane są typowe rozwiązania i dobre praktyki konstrukcyjne, które mogą stanowić punkt wyjścia do dalszej analizy projektowej. Największą wartość dodaną do nowego wydania stanowi część II przedstawiająca procedurę obliczeniową analizy przestrzennej przykładowego budynku szkieletowego. Początkujący projektanci budynków szkieletowych będą mogli traktować poradnik jako źródło podstawowej wiedzy inżynierskiej z tego zakresu.

Nowa publikacja dla projektantów domów szkieletowych

Nowe rozdziały teoretyczne

W nowym wydaniu poradnika pojawiają się dodatkowe rozdziały opisujące specyficzne rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne budynków szkieletowych. Można zapoznać się z typowymi rozwiązaniami dotyczącymi konstruowania stropów, ścian i dachów.
Omówiono zagadnienie oparcia dachów rozporowych na ścianach szkieletowych, jak również stężenia bryły dachu. Poza wskazaniem krytycznych fragmentów konstrukcji omówiono potencjalne rozwiązania i ich ograniczenia. Całość zaktualizowanej części teoretycznej zawiera 50 stron i 11 szczegółowych rozdziałów. Poszczególne rozdziały pozwalają początkującym projektantom wdrożyć się w typowe rozwiązania stosowane w technologii szkieletu drewnianego.

Część obliczeniowa – przykład analizy sztywności budynku

Bez wątpienia najtrudniejszym i najbardziej czasochłonnym aspektem projektowym domów szkieletowych jest problem analizy sztywności przestrzennej. Na tym właśnie zagadnieniu skupia się część obliczeniowa poradnika.
Przedstawiony jest szczegółowy przykład postępowania i algorytmów obliczeniowych. Przykład obliczeniowy prezentuje metody analizy możliwe do wykorzystania przy weryfikacji sztywności przestrzennej budynków szkieletowych. Sztywnością przestrzenną nazywa się zdolność budynku do przeciwstawiania się oddziaływaniom poziomym. Przy projektowaniu konstrukcji budynków szkieletowych, weryfikację sztywności przestrzennej należy traktować obligatoryjnie. Wynika to z faktu dużego ryzyka awarii lub zniszczenia konstrukcji, w przypadku braku zapewnienia odpowiedniej stateczności układu konstrukcyjnego. W przykładzie przeprowadzono analizę na układzie konstrukcyjnym dwukondygnacyjnego budynku szkieletowego.

Zachęcamy do traktowania tego jako punktu wyjścia do zgłębiania tematu i poszerzania wiedzy inżynierskiej dotyczącej konstrukcji domów szkieletowych. Należy zaznaczyć, że przedstawione przykłady obliczeniowe należy rozumieć jako jeden ze sposób przeprowadzenia analizy. Co więcej nie można go traktować jako schemat postępowania pasujący do wszelkich konstrukcji szkieletowych.
Każda konstrukcja charakteryzuje się pewną specyfiką, która może uniemożliwiać przeprowadzenie analizy obliczeniowej w przedstawiony w poradniku sposób.
Poradnik dostępny jest bezpłatnie w wersji papierowej – zainteresowane osoby prosimy o kontakt z firmą Simpson Strong-Tie. Wersję elektroniczną można pobrać ze strony firmy, stowarzyszenia i FD&C. W razie wątpliwości lub pytań co do merytorycznej zawartości podręcznika, zachęcamy do kontaktu z działem wsparcia technicznego Simpson Strong-Tie.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji! Tel: 22 865 22 00, e-mail: poland@strongtie.com

Autorzy poradnika:
mgr inż. Rafał Roszczyc
mgr inż. Tomasz Szczesiak

5/5 - (4 votes)

Data publikacji: 12 maja, 2023

Autor:

5/5 - (4 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły