Warsztat

Nowy program tarcz pilarskich BOSCH

BOSCH zoptymalizował program tarcz do pilarek ręcznych i stołowych, aby w jeszcze większym stopniu dopasować swoją ofertę do potrzeb profesjonalnego użytkownika.

BOSCH przedstawia od wielu już lat ofertę handlową zoptymalizowanych typów tarcz pilarskich w bardzo czytelnej formie. Dobrane są najlepsze właściwości techniczne tarczy i wskazane jej przeznaczenie do obróbki ściśle określonej grupy materiałów. Dzięki temu użytkownik ma ułatwiony wybór spośród kilku typów tarcz. Oferta BOSCH zawiera ponadto jednoznaczną dedykację typu tarczy dla poszczególnych rodzajów pilarek.

Dobór właściwej tarczy pilarskiej stanowi od wielu lat coraz to większy problem w związku z napływem dużej liczby tych narzędzi z całego świata. Oferta wielu producentów tarcz pilarskich ciągle powiększa się o nowe typy. Obserwujemy coraz większą specjalizację tych narzędzi profesjonalnych. Taki stan sprawia duży kłopot użytkownikowi profesjonalnemu, który obecnie nie ma czasu na zapoznanie się z kilkoma ofertami firm i na analizę parametrów narzędzi. Potrzebna jest obszerna wiedza techniczna, aby dobrze wybrać z katalogu określony typ tarczy. A koszty za niewłaściwie dobraną tarczę ponosi użytkownik. W wypadku stosowania tarczy do produkcji mogą to być wysokie koszty. Składają się na nie: zbyt mała wydajność cięcia, pracochłonna konserwacja lub wymiana piły, częste ostrzenie, dodatkowe operacje obróbki lub zniszczenie materiału. Trudno jest przecenić wartość trafnego wyboru optymalnego typu tarczy. Oferta tarcz pilarskich BOSCH uwalnia użytkownika od wymienionych kłopotów związanych z doborem właściwego typu narzędzia, gdyż przedstawiona jest czytelna dedykacja kilku typów tarcz o zoptymalizowanych właściwościach. W ten sposób BOSCH przychodzi z dużą pomocą użytkownikom profesjonalnym w dobieraniu właściwego typu tarczy pilarskiej

Optymalnie dobrane typy tarcz pilarskich BOSCHOptymalnie dobrane typy tarcz pilarskich BOSCH

W ostatnim czasie firma Bosch kolejny raz udoskonaliła swoje tarcze pilarskie do pilarek tarczowych, przeznaczone do prac na budowie i w warsztacie. Wynikiem tego są cztery typy tarcz, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych w pilarkach ręcznych i stołowych oraz dwa typy tarcz do ukośnic. Tarcze pilarskie z zębami z węglików spiekanych posiadają nowy profil i są wykonane z wysokiej jakości materiałów. Specjalne szczeliny dylatacyjne i otwory w korpusie zmniejszają poziom drgań, tłumią hałas i ograniczają wytwarzanie ciepła. Nowy system oznaczania kolorem i nazwami ułatwia użytkownikom orientację w programie tarcz.

Do pilarek ręcznych BOSCH oferuje cztery typy tarczy pilarskiej optymalnie dobranej do rodzaju materiału oraz do każdego rodzaju zastosowań.

Optiline Wood

Tarcza do precyzyjnych cięć we wszystkich standardowych pracach związanych z obróbką drewna miękkiego i twardego, lignofolu warstwowego i drewna krzyżowo- włóknistego oraz płyt wiórowych i płyt stolarskich. Zęby naprzemianległe WZ z węglików spiekanych, o ostrym kącie nachylenia powierzchni roboczych gwarantują równomierne, szybkie i precyzyjne cięcia.

Speedline Wood

Tarcza do szybkich cięć wzdłużnych i poprzecznych we wszystkich gatunkach drewna oraz materiałów płytowych. Idealne narzędzie zarówno do cięcia zgrubnego, jak i do dokładnych cięć kątowych. Kontrolowane, w dużym stopniu pozbawione wibracji cięcie dzięki zastosowaniu specjalnego kształtu zębów FZ-WZ z wklęsłą powierzchnią: dwa zęby naprzemianległe i jeden ząb płaski.

Multi Material

Tarcza do wydajnego i czystego cięcia różnorodnych materiałów, jak: metale nieżelazne, tworzywa sztuczne, pleksiglas, płyty wiórowe laminowane, płyty ociepleniowe. Mocne uzębienie z węglików spiekanych o geometrii TR-F z ujemnym kątem natarcia. Dwa zęby ułożone naprzemiennie: ząb trapezowy wydajnie nacina materiał, a ząb płaski gwarantuje gładkie krawędzie.

Construct Wood

Tarcza do zgrubnego cięcia drewna konstrukcyjnego. Bez trudu tną drewno montażowe, deski szalunkowe (z pozostałościami betonu), gazobeton, płyty wiórowe, a nawet drewno z gwoździami. Idealne narzędzie do zastosowań profesjonalnych na budowach. Specjalny profil zębów FWF — na przemian fazowane i szeroka część grzbietowa sprawiają, że tarcza jest niezwykle wytrzymała na obciążenia dynamiczne.

Optymalne tarcze do każdego typu pilarki

Drugą cechą szczególną oferty BOSCH jest optymalne dostosowanie tarcz do typu pilarki i rodzaju prac na nich prowadzonych. Oferowane są typy tarcz dostosowane do pilarek ręcznych, ukośnic i do pilarek stołowych. Oferta tarcz do pilarek ręcznych była przedstawiona wyżej. Do ukośnic są oferowane dwa zasadnicze typy tarcz z następującym przeznaczeniem.

Ukośnice

Tarcza do bardzo czystych i precyzyjnych cięć w drewnie i płytach. Zęby naprzemianległe z ujemnym kątem natarcia typu WZ: do precyzyjnych cięć w drewnie i płytach, listwach, panelach, grubościennych profilach z tworzywa sztucznego oraz w MDF. Zęby naprzemianległe z dodatnim kątem natarcia typu WZ: do szybkich cięć w drewnie, płytach, listwach i panelach.

Special Alu

Specjalna tarcza do cięcia metali nieżelaznych, a zwłaszcza profili aluminiowych i cienkościennych tworzyw sztucznych. Mocne uzębienie z węglików spiekanych o geometrii TR-F z ujemnym kątem natarcia. Dwa zęby ułożone naprzemiennie: ząb trapezowy wydajnie nacina materiał, a ząb płaski gwarantuje gładkie krawędzie.

Do pilarek stołowych BOSCH oferuje tarcze podobnych typów jak do pilarek ręcznych. Różnica polega na większych średnicach tarcz w zakresie 250 – 500 mm z większą liczbą zębów.

Optymalizacja tarcz pilarskich według BOSCHOptymalizacja tarcz pilarskich według BOSCH

BOSCH zoptymalizował konstrukcję tarcz pilarskich głównie pod kątem najlepszego dostosowania do cięcia grupy materiałów o podobnych właściwościach oraz do określonego rodzaju cięcia. Wynika to z wymagań stawianych obecnie przez użytkowników: osiąganie dużej wydajności w procesie cięcia z jednoczesnym zachowaniem wysokiej jakości powierzchni materiału po przecięciu oraz dużą trwałością tarczy. Dla spełnienia wymienionych wymagań, w procesie optymalizacji właściwości tarczy należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: rodzaj materiału ciętego, grubość materiału, oczekiwana wydajność cięcia, rodzaj obróbki, jakość cięcia, rodzaj maszyny, konieczność wyciszenia hałasu, rodzaj węglików spiekanych zębów, geometria ostrza zębów. Z tego wyliczenia widać, jak duży problem jest z doborem optymalnej tarczy.

Dobrze jest wiedzieć, jak poszczególne czynniki wpływają na cechy tarczy i prawidłowe cięcie materiałów. Wskażemy na niektóre najważniejsze.

Geometria zębów w sposób decydujący wpływa na przydatność danego typu tarczy do cięcia określonego materiału, wpływa na wydajność i jakość cięcia, moc potrzebną do napędu, trwałość narzędzia. Wynika to z ogólnej teorii skrawania materiałów, która wyznacza zasady praktyczne.

Kształt krawędzi skrawających zębów wpływa na wydajność, a zwłaszcza jakość cięcia. Zasada ogólna stosowania różnych kształtów zębów jest następująca: zęby proste, trapezowe i szerokie są przeznaczone do cięcia zgrubnego materiałów twardych (metale). Natomiast zęby naprzemianskośne służą do cięcia dokładnego drewna i materiałów drewnopochodnych. Przy czym duże znaczenie praktyczne ma wielkość kąta natarcia.

Zgodnie z zasadami technologii skrawania materiałów, wielkość kąta natarcia zęba ma zasadniczy wpływ na prawidłowe cięcie. Kąt natarcia jest dobierany do właściwości materiału obrabianego. Generalnie, duży kąt natarcia zęba zapewnia lepsze zagłębianie się ostrza i lepsze wycinanie materiału miękkiego. Dlatego zęby z kątem natarcia 15 – 20 stopni najlepiej służą do cięcia wzdłużnego drewna z dużą wydajnością i precyzją. Wymienione zależności zdecydowały o zastosowaniu takiej geometrii w uzębieniu WZ i piłach typu Optiline Wood. Natomiast ząb z małym kątem natarcia lub ujemnym w zakresie -5 – 0 stopni mało zagłębia się w materiał i krawędzią ostrza powoduje zeskrobywanie cienkiej warstwy twardego materiału. Z tego powodu jest zastosowany w geometrii uzębieni TR-F w tarczach typu Multi Material.

Trzeba wiedzieć, że producenci tarcz stosują obecnie różne gatunki węglików spiekanych na zęby w zależności od właściwości materiału i warunków cięcia. Najważniejszymi parametrami węglików spiekanych jest ich twardość i ziarnistość. Od tych parametrów zależą w bardzo dużym stopniu ich właściwości użytkowe. A rozpiętość twardości i ziarnistości różnych gatunków węglików spiekanych jest duża. Dlatego istotny jest dobór odpowiedniego gatunku węglików spiekanych do cięcia określonego materiału i warunków procesu cięcia. Na przykład, węgliki spiekane o wysokiej twardości mają strukturę drobnoziarnistą i są bardzo odporne na ścieranie, można z nich uzyskać znacznie ostrzejsze krawędzie tnące zęba. Z tego powodu zęby z drobnoziarnistych węglików spiekanych mogą ciąć materiały bardzo twarde lepiej i dokładniej, dając powierzchnię o wysokiej gładkości przy jednocześnie wyższej prędkości skrawania. Taki gatunek węglików został zastosowany w tarczach BOSCH typu Multi Material. Liczba zębów tarczy pilarskiej W ofercie BOSCH znajduje się kilka tarcz pilarskich o jednej średnicy nominalnej z różną liczbą zębów, np. tarcza Optiline Wood o średnicy 160 mm jest oferowana z liczbą zębów 12, 24, 36, 42.

Zasada ogólna doboru liczby zębów tarczy jest następująca: im cieńszy i bardziej twardy jest materiał, tym większa powinna być liczba zębów piły. I odwrotnie, im grubszy i bardziej miękki jest materiał cięty, tym mniejsza powinna być liczba zębów piły. Taka zasada jest ważna z uwagi na liczbę zębów, jaka powinna być jednocześnie w trakcie cięcia materiału (w jego przekroju). W zasadzie dwa i nie więcej jak cztery zęby powinny znajdować się jednocześnie w procesie cięcia drewna miękkiego i grubego. Dla materiałów twardych trzy do sześciu zębów powinny być jednocześnie w procesie cięcia. Kilka zębów zagłębionych jednocześnie w materiale stabilizuje ruch obrotowy i nie pozwala na drgania poprzeczne cienkiej tarczy. W rezultacie otrzymujemy wyższą jakość powierzchni przeciętego materiału.

Liczba zębów w tarczy wpływa decydująco na jakość krawędzi przeciętego materiału i wydajność cięcia. Tarcza o średnicy 160 mm z liczbą zębów 12 jest przeznaczona do cięcia zgrubnego i szybkiego z dużym wiórem. Natomiast tarcza z liczbą zębów 42 służy do cięcia bardzo dokładne, ale z mniejszą wydajnością.

Piły BOSCH pasują do wszystkich pilarek

Program tarcz BOSCH jest przeznaczony nie tylko do pilarek tej firmy, lecz również do prawie każdej dostępnej obecnie na rynku pilarki profesjonalnej ręcznej i stołowej marki: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DeWalt, EINHELL, ELU, Fein, Festool, Hitachi, Holtz-her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, RYOBI, SKIL.

W ofercie BOSCH znajduje się każdy rozmiar nominalny tarczy w zakresie średnicy zewnętrznej od 130 mm do 700 mm. Otwory w piłach mają średnice: 16; 20; 30 mm, proporcjonalnie do wielkości. Otwór w tarczy musi dokładnie pasować do średnicy mocowania na wrzecionie pilarki. Jeśli pilarka jakiejś firmy ma inną średnicę wrzeciona niż otwór w tarczy BOSCH, to można zastosować odpowiedni pierścień redukcyjny. Dostępne są pierścienie redukcyjne ze wszystkimi potrzebnymi średnicami otworu: 12,7; 13,0; 15,0; 16,0; 20,0; 25,0 mm.

Robert Myśliwiec
Brand Manager Osprzęt Bosch

5/5 - (1 vote)

Data publikacji: 4 kwietnia, 2012

Autor:

5/5 - (1 vote)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. chiro
    czwartek, 9 listopada, 2017

    niby opis spory, niby dużo nazw własnych wymienionych, ale nadal po 4 godzinach poszukiwań nie potrafię odnaleźć konkretnej informacji, że np seria TOP PRECISION BEST FOR MULTI MATERIAL nr kat 2 608 642 098 jest w/g producenta lepsza bądź gorsza od niebieskiej EXPERT FOR MULTIMATERIAL nr kat 2608642528 ???

  2. Stefania
    sobota, 27 lipca, 2019

    Faktycznie ciężko wybrać konkretny produkt gdy na półkach jest wiele produktów podobnych. Człowiek spędza mnóstwo czasu aby wybrać produkt, który najlepiej będzie mu odpowiadać. Jeśli źle kupimy sprzęt to potem trzeba kupować kolejny, więc dodatkowe koszty. Świetnie, że firma BOSH doskonali swoje tarcze i wskazuje do jakiego zastosowania są przeznaczone konkretne typy.

Podobne artykuły