Lukarny

Ocena techniczna pokrycia dachu

Lukarny to ulubiony sposób stwarzania dodatkowej przestrzeni mieszkalnej pod dachem. Zarówno w dziedzinie modernizacji starego budownictwa, jak i w nowo wznoszonych domach stanowią urocze akcenty architektoniczne, w formie okrągłej, spiczastej, ciągłej, trójkątnej czy „wolego oka”. Mimo że dla inwestorów budowa lukarny jest droższa od wstawienia zwykłego okna połaciowego, ten sposób doświetlenia poddasza znajduje wielu zwolenników.

Zdjęcia 1-9 przedstawiają bardzo swobodne kształtowanie połączeń konstrukcyjnych (nieznajomość połączeń ciesielskich). Wykonawca konstrukcji wykazał się brakiem elementarnej wiedzy ciesielskiej, jak również bardzo dużym niedbalstwem w wykonaniu, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania. Zdjęcia 5-8 przedstawiają wykonanie elementów konstrukcyjnych (krokwie oraz kosz) – sposób zacięcia, jak również połączenie i podparcia są wadliwe. Zdjęcia 7-9 obrazują zastosowanie niesystemowych gwoździ w złączach. Zastosowane złącza ciesielskie kątowe powinny być połączone za pomocą gwoździ pierścieniowych. Powyższe uchybienia kwalifikują konstrukcję więźby do powtórnego przeliczenia przez konstruktora, który wypowie się na temat ich wytrzymałości.

Ocena techniczna pokrycia dachu

Pokrycie dachu stanowi dachówka ceramiczna zakładkowa. Kąt dachu głównego wynosi 15.5° (zdj. 10), co dla ww. dachówki stanowi wartość poniżej wartości granicznej. Ww. pokrycie można stosować poniżej kąta granicznego, lecz należy je przygotować w innej technologii wykonania warstwy wiatroizolacji (tzw. warstwę szczelną). Zastosowana na tym obiekcie membrana wiatroizolacyjna nie została wykonana w technologii szczelnego pokrycia (klejenie na złączach, pełne deskowanie itp.). W projekcie kąt dachu głównego wynosi 18° – dach wykonano niezgodnie z projektem.

Ocena techniczna pokrycia dachu

Pokrycie wykonano niestarannie, zdjęcia przedstawiają liczne błędy wykonawcze, jak również technologiczne. Pokazują niewłaściwy sposób montażu gąsiorów, które nie gwarantują szczelności pokrycia. Dalsze błędy wykonawcze uwidocznione zostały na zdjęciach 13-18 przedstawiają nieprawidłowy montaż obróbek kominów. Powyższe zdjęcia uwidoczniają efekt nieprawidłowych obróbek komina. Obróbkę wykonano z dobrego materiału, natomiast wykonanie nie spełnia podstawowego zadania – uzyskania szczelności połączenia komina z połacią. Obróbki wykonano bez odpowiednich zakładek i przewinięć. Również sposób wyprowadzenia kabli zasilających, brak właściwego listwowania, wysokość obróbki za kominem nie gwarantuje szczelności obróbek.

Zdjęcia 19-20 przedstawiają zastosowanie ołowiu, który w tym miejscu jest nieuzasadniony (łączenie rur spustowych, klejenie rynny i rury). Dalsze błędy przedstawiają zdjęcia 21-26 wykonawca, montując okna połaciowe, nawet nie zadał sobie trudu, by przejrzeć instrukcję montażu okien dostarczoną przez producenta. Tak zamontowane okno będzie powodować zacieki w partii górnej (wadliwie zamontowana rynienka okapowa), jak i w części dolnej i bocznej. Zdjęcie 23 ilustruje „dziwne” klinowanie w okolicy okna, podobne klinowania przedstawione na poniższym zdjęciu zauważono również w innych częściach dachu. Wykonany dach znajduje się na obiekcie użyteczności publicznej, więc jego wykonanie powinno być bardzo staranne. Na ww. dachu nie zastosowano dachówek wentylacyjnych, jak również prawidłowego wlotu powietrza w pasie okapowym. Zdjęcia 27-28 pokazują okap, jak również sposób wycięcia otworów w rynnach. Rozwiązania te są nieprawidłowe.

Na zdjęciu 29 przedstawiono sposób wykonania kosza. Zacieki uwidocznione na łacie ukazują miejsce ściekania wody lub wwiewanego śniegu (w momencie odwilży).

Zdjęcie 30 uwidacznia brak wentylacji połaci, pokazuje jakieś dziwne podkładki pod łaty, jak również dziwne nakładki na łacie. Nie zastosowano k.łat, jak również elementów wentylacyjnych na wlocie – okapie. W części tylnej obiektu znajduje się daszek, którego kąt wynosi 7°, co stanowi wartość poniżej wszelkich wartości dopuszczalnych, pokrycie pod dachówką stanowi membrana dachowa bez jakiegokolwiek zabezpieczenia szczelnego. Przy tej wartości pochylenia pokrycie z dachówki stanowi tylko element dekoracji, nie spełnia warunków – szczelności. Na ww. połaci nie zastosowano żadnych elementów wentylacyjnych, brak dachówki wentylacyjnej, kratki okapowej, jak również wentylacji wlotowej (w projekcie – powłoka szczelna, powłoka wykonana
– membrana paro przepuszczalna). Wykonawca nie wykonał nawet próby dostosowania wykonanej warstwy (klejenia złączy).

Ocena techniczna pokrycia dachu

Kierownik Budowy poinformował, że wykonawca konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego nie reagował na wytykane błędy i wykonywał roboty mimo braku ich odbioru (brak wpisów w dzienniku budowy).

Wnioski:
– należy kontrolować stan membrany
– czy następują zacieki – (wwiewanie śniegu lub deszczu),
– w przypadku zaobserwowania ww. usterek powinno się dostosować membranę do pokrycia szczelnego (klejenie złącz),
– obróbki kominów należy bezwzględnie wykonać na nowo, zgodnie z wiedzą i sztuką dekarską,
– kosze trzeba wykonać prawidłowo – zastosować kliny piankowe, jak również poprawić membranę dachową, zastosować dodatkowe łacenie w koszu,
– poprawić przejścia gąsiorów,
– wykonać prawidłowo warstwy na dachu z tyłu ( kąt 7o),
– wykonać prawidłową wentylację połaci
– dachówki wentylacyjne – jak również zapewnić wlot powietrza w okolicy okapu,
– wykonać prawidłowo obrobienie membraną okien połaciowych,
– w konstrukcji dachowej wskazane błędy powinien przeliczyć konstruktor, który wypowie się na temat wytrzymałości wadliwie wykonanych elementów konstrukcji dachu.

Dach znajduje się na obiekcie użyteczności publicznej, wadliwe wykonanie konstrukcji, jak również mały kąt dachu 15.5° może rodzić obawy o wytrzymałość pod obciążenie śniegu.

Ocena techniczna pokrycia dachufot. 34

Prace należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia i wiedzę, jak również zgodnie z wiedzą i sztuką dekarską oraz ciesielską.

Opinię sporządzono na podstawie:
– wizji lokalnej,
– udostępnionego projektu i dziennika budowy,
– materiałów producenta dachówki,
– wiedzy i sztuki dekarskiej,
– wytycznych producentów.

Opole, marzec 2007 r.
Dariusz Nowicki

5/5 - (8 votes)

Data publikacji: 13 grudnia, 2012

Autor:

5/5 - (8 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Magda
    sobota, 12 czerwca, 2021

    Niestety, ale wykonanie lukarny nie jest takie proste i wymaga jednak fachowej wiedzy. Tu jak widać wykonawca chyba dopiero się uczył, tyle błędów na jednej budowie, aż przykro patrzeć.

Podobne artykuły