Budownictwo drewniane

Ochrona drewnianego stropu przed ogniem

Jednym z ważniejszych elementów konstrukcyjnych każdego domu są stropy. Są to przegrody poziome znajdujące się między kondygnacjami budynku, które składają się z konstrukcji nośnej, podłogi i sufitu. Ich podstawowym zadaniem jest przenoszenie obciążeń niższych i wyższych kondygnacji budynku. Stropy usztywniają także budynki w kierunku poziomym i zwiększają jego sztywność przestrzenną, chronią także poszczególne kondygnacje przed przenikaniem ciepła i dźwięków. Wykonuje się je zarówno z żelbetu, jak również z drewna. Jednak żadna z tych dwóch konstrukcji nie charakteryzuje się wystarczająca izolacyjnością akustyczną i termiczną, dlatego też zachodzi potrzeba wykonania odpowiednich warstw podłogowych i sufitowych, które wpłyną na zwiększenie izolacyjności stropu. W przypadku zastosowania stropów drewnianych, dochodzi jeszcze konieczność zabezpieczenia konstrukcji przed ogniem.

Fachowo wykonane stropy drewniane, przy zastosowaniu odpowiednich warstw dociążających i izolacyjnych, doskonale poprawiają właściwości akustycznych stropu. Tego rodzaju konstrukcje charakteryzują się 50% mniejszym ciężarem niż tradycyjne stropy ceramiczne i żelbetowe. Pozwala to na zastosowanie cieńszych ścian nośnych oraz mniejszych fundamentów.

Tego rodzaju konstrukcje używa się przede wszystkim w budownictwie jednorodzinnym. Oprócz lekkości konstrukcji, drewniane stropy są także tańszym rozwiązaniem i lepszym pod względem wizualnym niż te wykonane z żelbetu.

By tego rodzaju konstrukcje dobrze spełniały swoje funkcje, muszą być odpowiednio wykonane, a do ich budowy używa się właściwej jakości materiałów. Przede wszystkim wilgotność drewna nie może przekraczać, według normy budowlanej PN-B-03150, 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem i 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. Drewno o większej wilgotności może pękać i odkształcać się, mogą się na nim także rozwijać grzyby. Nie powinno się stosować także materiału nadmiernie wysuszonego, gdyż wchłaniając wilgoć z otoczenia pęcznieje, ulega deformacji i paczeniu.

Stropy, oprócz funkcji nośnej i usztywniającej, pełnia także rolę bariery, która chroni przed przedostaniem się ognia na sąsiednie kondygnacje w przypadku pożaru. W przypadku drewnianych konstrukcji, które szczególnie łatwo mogą przenosić ogień, konieczne jest wykonanie odpowiednich zabezpieczeń, które dadzą nam gwarancję ognioodporności i bezpieczeństwa budowli.
By strop drewniany mógł pełnić funkcję oddzielenia przeciwpożarowego musi spełniać klasę odporności ogniowej wyrażoną kryteriami REI (R – nośność ogniowa, E – szczelność, I – izolacyjność ogniowa) przy działaniu ognia z dwóch stron.

Wszelkiego rodzaju konstrukcje drewniane używane do budowy domów, chroni się przed ogniem stosując preparaty impregnujące. Niezależnie od rodzaju, są one niestety substancjami, które wymywane są przez wodę, zabezpiecza się nimi więc wyłącznie te materiały, które nie są narażone na jej bezpośrednie działanie.

By osiągnąć zadowalający efekt, czyli drugi stopień niepalności – materiały trudno zapalne – powinno nakładać się przynajmniej dwie warstwy preparatu do impregnacji. Inną metodą jest stosowanie czterostronnego strugania elementów drewnianych. Odporność stropów na ogień zwiększyć można także poprzez zastosowanie na belki stropowe drewna klejonego lub elementów o dużych przekrojach. Jednak te sposoby, choć podnoszą ognioodporność stropu dachowego, nie są jedynymi stosowanymi rozwiązaniami. Sięga się także po inne, bardziej złożone, efektywniejsze rozwiązania.

Odporność ogniową stropów wykonanych z drewna podwyższa się stosując dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na wykonaniu jako warstwy podłogowej gładzi cementowej grubości 3 – 5 cm. Można także od góry zastosować suchy jastrych, który będzie stanowić dodatkowe zabezpieczenie przed ogniem. Natomiast drugim sposobem jest wykonanie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych w wersji ognioodpornej.

Już samo odpowiednie wykonanie konstrukcji stropu, użycie określonych warstw sprawia, że górna jego część stanowi skuteczną ochronę przeciw ogniowi. Wyróżnić możemy dwa typy tego rodzaju konstrukcji: strop z podsufitką, gdzie belki nośne znajdują się pomiędzy podłogą a sufitem kondygnacji poniżej oraz strop tzw. nagi, gdzie na belkach są usytuowane poszczególne warstwy podłogi. Oprócz belek stropowych, w skład konstrukcji wchodzą: płyty wiórowe, płyty gipsowo-kartonowe, podkładki elastyczne, elastyczne ruszty, legary i oczywiście warstwa izolacyjna, którą stanowi zwykle wełna mineralna.

Jednak to właśnie dolna część stropu, jest najbardziej narażona podczas pożaru i trzeba ją odpowiednio zabezpieczyć. Trwałość ogniową tej części stropu drewnianego uzyskuje się przede wszystkim poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych warstw sufitów podwieszanych. Przy zastosowaniu jednej warstwy płyty gipsowo-kartonowej przymocowanej do spodu belki przy użyciu rusztu stalowego. Dzięki temu uzyskuje się około 25 mm przestrzeń pomiędzy belką a płytą. W ten sposób otrzymujemy strop drewniany o trwałości ogniowej na poziomie jednej godziny.

W sytuacji, gdy za pomocą rusztu przymocujemy do belki dwie warstwy płyt gipsowo-kartonowych i dodatkowo dodamy do tego jedną warstwę płyty gipsowo-kartonowej również przytwierdzoną za pomocą rusztu, wówczas czas trwałości ogniowej wydłuży się do 2 godzin. Płyty gipsowo-kartonowe, które użyte zostaną do budowy tego rodzaju stropu, powinny posiadać oczywiście podwyższoną odporność na ogień, a ich grubość powinna wynosić około 1,5 cm.

Jednak nie tylko technologia wykonania stanowi o odporności ogniowej drewnianego stropu. Warto jest także zwrócić uwagę na pewne nawyki, a mianowicie utrzymanie porządku w takich miejscach jak strych czy pawlacze. Dla większego bezpieczeństwa należy dbać o to, by nie przechowywać w nich zbyt wielu niepotrzebnych rzeczy, gdyż w razie pożaru, trudniej będzie przez to go ugasić. Warto także mieć pod ręką nawet małą gaśnicę, be w ten sposób zwiększyć szanse na szybkie zażegnanie ognia. Jeśli jesteśmy posiadaczami domu z drewnianym stropem, zwróćmy także uwagę na dzieci i dopilnujmy, by nie bawiły się zapałkami i innymi źródłami ognia.

Drewniane stropy od lat stosowane były w budownictwie. Stosując się do kilku zasad dotyczących materiałów oraz sposobu wykonania, możemy bezpiecznie i komfortowo mieszkać w domu z taką konstrukcją przez wiele lat.

5/5 - (6 votes)

Data publikacji: 1 stycznia, 2018

Autor:

5/5 - (6 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Marta
    czwartek, 7 maja, 2020

    Drewniany strop jest szczególnie narażony na zniszczenia przez ogień. Należy zastosować odpowiednie przed nim zabezpieczenie. Przede wszystkim strop musi spełniać odpowiednią klasę odporności ogniowej.

  2. Zbyszek
    środa, 8 lipca, 2020

    drewno z reguły jest materiałem łatwopalnym i uzyskanie dużej ognioodporności jest dość trudne. można zastosować kilka metod które ograniczą przenikanie ognia, jednak nadal trzeba bardziej uważać. na szczęście teraz pomaga technika, można też zamontować czujki, alarmy w razie pożaru.

Podobne artykuły