Blachy dachowe

Pokrycia z blachy na rąbek stojący cz. 2 Sztywne poszycie

Panele z blachy na rąbek stojący nie wymagają budowania na dachu sztywnego poszycia z desek – mogą zostać ułożone na dachu krytym folią i przymocowane na łatach, co wpływa na obniżenie ciężaru całego dachu i pozwala zmniejszyć koszty materiału o wykonanie poszycia z desek. Konstrukcja pod panele wygląda tak samo jak pod blachodachówkę lub blachę trapezową.

W przypadku, gdy nie planujemy sztywnego poszycia, na krokwiach rozpościera się wysokoparoprzepuszczalną membranę dachową. Najpierw nabija się kontrłaty grubości nie mniejszej niż 2,5 cm, wzdłuż grzbietów krokwi tak, żeby dociskały membranę i tworzyły szczelinę wentylacyjną. Prostopadle do kontrłat mocuje się łaty, których rozstaw powinien wynosić 25-30 cm. Szerokość łat wynosi 8 cm, a ich grubość dobierana jest do rozstawu krokwi: rozstaw 60 cm – grubość łaty 3 cm, rozstaw 90 cm – grubość łaty 3,2 cm.

Montaż paneli do sztywnego poszycia

Panele mogą być również układane na sztywnym poszyciu z desek lub płyt i niektórzy producenci zalecają właśnie takie rozwiązanie. W takim wypadku, aby zapewnić wentylację pokrycia, należy między blachą a deskowaniem ułożyć warstwę rozdzielającą, na przykład folię czy membranę separacyjną zapewniającą wentylację, a także tłumiącą odgłosy deszczu oraz drgania powodowane porywami wiatru. Jeszcze innym rozwiązaniem jest budowa na sztywnym poszyciu podkonstrukcji z kontrłat i łat. Panele łączy się wówczas przez zatrzaśnięcie rąbka i mocuje do łat wkrętami o płaskich łbach lub haftrami (specjalnymi uchwytami zwanymi też żabkami lub łapkami). Do mocowania sztywnego pokrycia używane są wkręty.

WARTO WIEDZIEĆ

Na jaki dach

Podczas gdy blachę płaską można stosować do krycia dachów o minimalnym kącie nachylenia 5o, to panele nadają się na dachy o kącie nachylenia nie mniejszym niż 8o (14%). Przy wyborze rodzaju paneli, warto zwrócić uwagę na wysokość rąbka, bo im mniejsze nachylenie połaci, tym rąbek powinien być wyższy. Pionowe rąbki wyprofilowane fabrycznie wzdłuż krawędzi mają wysokość 25, 32 lub 37 mm. Jeżeli kryjemy dach tradycyjnie blachą przygotowywaną na placu budowy, możemy wykonać wyższy rąbek, a potem zagiąć go podwójnie, co gwarantuje szczelność. Długość paneli dobierana jest do wymiarów konkretnej połaci – na małych dachach (o długości połaci do 10 m) jeden panel może pokryć całą jej długość, w innych wypadkach panele łączone są wzdłuż krótszej krawędzi.

Wymagania materiału

• Panele najlepiej przewozić i przechowywać w pozycji stojącej, a podczas transportu paczki należy koniecznie zabezpieczyć przed przesuwaniem i zamoczeniem.
• Rozładunek powinien być prowadzony przy użyciu specjalistycznego sprzętu lub przez odpowiednią liczbę osób, tak aby nie dopuścić do deformacji materiału. Ponadto nie wolno przesuwać paneli jeden po drugim, bo mogłyby się porysować.
• Dowiezione elementy, o ile nie będą musiały czekać dłużej niż dwa tygodnie, można umieścić na równym, suchym podłożu i zakryć plandeką tak, by miały zapewniony dostęp powietrza. Folię lepiej zerwać, a panele przełożyć cienkimi, miękkimi przekładkami – inaczej pod wpływem wilgoci i słońca folia ochronna może przywrzeć i podczas jej usuwania uszkodzona może zostać powłoka ochronno-dekoracyjna.
• Jeśli z jakiegoś powodu konieczne jest dłuższe przechowywanie paneli, panele należy umieścić w pomieszczeniu, pamiętając jednak, że montaż musi się odbyć nie później niż pół roku od zakupu.
• Do cięcia paneli powinno się używać ręcznych lub elektrycznych nożyc (nibblerów) – nie wolno przycinać elementów pilarką ani szlifierką kątową, bo powstające wtedy iskry mogą zniszczyć powłokę i warstwę ocynku.
• Po cięciu lub wierceniu należy natychmiast zmieść z dachu wszelkie opiłki, bo mogą porysować powłokę.
• Miejsca cięcia lub wiercenia w blasze oraz wszelkie zarysowania należy zamalować dostarczaną przez producenta pokrycia farbą zaprawkową lub lakierem zaprawowym, a wcześniej oczyścić powierzchnię z brudu i tłuszczu.

4.9/5 - (9 votes)

Data publikacji: 23 stycznia, 2015

Autor:

4.9/5 - (9 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły