Na rynku

Poprawa efektywności energetycznej głównym bodźcem do remontownia domów oraz szansą na czyste powietrze

Eksperci biorący udział w debacie na temat redukcji niskiej emisji są zgodni, że to domy wpływają na jakość powietrza w Polsce, a tym samym na nasze zdrowie. Dla 70 procent Polaków głównym czynnikiem skłaniającym do remontu domu jest poprawa energooszczędności. Warto wzmacniać ten trend i szukać mechanizmów wparcia dla budynków jednorodzinnych, w trosce o środowisko i czyste powietrze.

Jak wynika z badania Barometr zdrowych domów 2016, przeprowadzonego przez Grupę VELUX, myśląc o remoncie swoich domów Polacy (70 procent), podobnie jak pozostali Europejczycy (75 procent) stawiają na poprawę energooszczędności. Na ograniczenie kosztu zużycia energii jako główną przyczynę remontu wskazało 80 procent ankietowanych Polaków i 79 procent Europejczyków. Natomiast dla 52 procent respondentów ważne byłoby ograniczenie negatywnego wpływu domu na środowisko oraz ograniczenie zależności od energii importowanych z innych krajów (51 procent).

Ankietowani wskazywali także na inne ważne kwestie. 52 procent Polaków za bardzo ważną uznała poprawę jakości powietrza we wnętrzach, 45 procent – wykorzystanie materiałów przyjaznych środowisku, 37 procent – zwiększenie ilości światła dziennego w domach.

Pilna potrzeba programowego wsparcia remontów i modernizacji budynków

Według danych Komisji Europejskiej budynki pochłaniają niemal 40 procent całkowitego zużycia energii elektrycznej w Unii Europejskiej i odpowiadają tym samym za 36 procent europejskiej emisji gazów cieplarnianych. Ich głównym emitentem są budynki, które powstały jeszcze przed wdrożeniem pierwszych ogólnoeuropejskich norm, wśród których duża część to budynki jednorodzinne.

Dyskusja na temat potrzeby wsparcia remontów i modernizacji budynków w Polsce nabrała ostatnio większego znaczenia w kontekście konieczności ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza w sektorze budownictwa mieszkalnego, które przyczyniają się do powstawania smogu.

Smog w zimie powstaje w wyniku ogrzewania budynków, przede wszystkim jednorodzinnych, odpadami komunalnymi, węglowymi i węglem najgorszego sortu – wyjaśnia Marek Zaborowski, Prezes Instytutu Ekonomii Środowiska. Jedynym rozwiązaniem problemu jest zmniejszenie lub całkowite zlikwidowanie emisji zanieczyszczeń, które powstają w wyniku ogrzewania budynków.

W przeciwieństwie do właścicieli i mieszkańców budynków wielorodzinnych właściciele budynków jednorodzinnych od lat nie otrzymywali praktycznie żadnego wsparcia na działania związane z modernizacją lub termomodernizacją budynku – zauważa przedstawiciel Instytutu Ekonomii Środowiska.

Tymczasem, jak wynika z danych GUS większość Polaków mieszka w budynkach jednorodzinnych – procentowo to niemal 90 procent mieszkańców wsi i prawie 30 procent mieszkańców miast. Zdecydowana większość budynków jednorodzinnych znajduje się na terenach wiejskich – niemal 3,3 miliona, wobec ponad 1,7 miliona w miastach. Niestety większość tych budynków jest w złym stanie technicznym, a budynki sprzed II wojny światowej (22 procent budynków mieszkalnych) cechują się blisko trzykrotnie wyższym zużyciem energii, a budynki z lat 1945-1988 (50 procent) ponad dwukrotnie wyższym zużyciem energii w porównaniu do budynków z roku 2007.

Istnieje potrzeba wdrożenia wieloletniego, ogólnokrajowego programu modernizacji polskich budynków prowadzącego do zmniejszenia zużycia energii, czego konsekwencją będzie zmniejszenie zanieczyszczeń, oraz większa skłonność do zmiany paliwa i źródła ciepła – stwierdza Marek Zaborowski.

Energooszczędność przynosi więcej korzyści

W prowadzonej debacie na temat potrzeby modernizacji budynków w Polsce istotne wydaje się także uwzględnienie faktu, że Polacy skarżą się na dolegliwości zdrowotne, które mogą być konsekwencją oddziaływania niekorzystnych warunków domowych – jak wynika z badania Barometr zdrowych domów 2016 co drugi Polak boryka się z takimi problemami jak: zatkany nos, katar lub ból głowy, z czego co piąty bardzo często lub kilka razy w tygodniu. W wielu polskich rodzinach, jeden z domowników cierpi na katar sienny (19 procent), alergiczny nieżyt nosa (19 procent), astmę (17 procent.), a schorzenia te są związane między innymi z warunkami domowymi.

W programach wspierających modernizacje budynków oprócz aspektów energooszczędności w równym stopniu powinny być brane pod uwagę czynniki wpływające na zdrowie i samopoczucie Polaków – mówi Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska. Respondenci badania Barometr zdrowych domów szczególną uwagę zwracali na dobre doświetlenie i sprawną wentylację, zapewniającą odpowiednią jakość powietrza.

Wsparcie przez rząd programów termomodernizacji budynków jednorodzinnych to umożliwienie stworzenia wielu nowych miejsc pracy w sektorze budownictwa, a także dodatkowy impuls dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem mniej zamożnych regionów – stwierdził Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska.

W 2050 roku 90 procent budynków będą stanowić obiekty, które obecnie są już w eksploatacji. Poprawa efektywności budynków oznacza zatem przede wszystkim remonty. W związku z tym, aby przyśpieszyć tempo renowacji, konieczne jest zniwelowanie barier finansowych poprzez tworzenie kompleksowych programów wsparcia inicjatyw modernizacyjnych – dodaje Jacek Siwiński. Istotna jest przy tym współpraca międzysektorowa, która będzie gwarancją tworzenia zdrowych warunków do życia.

Barometr Zdrowych domów 2016, w wersji elektronicznej można pobrać ze strony firmy Velux.

Projekt RenovActive.  Budynek jednorodzinny w Brukseli przed remontem

Projekt RenovActive. Budynek jednorodzinny w Brukseli po remoncie.

Poddasze przed i po remoncie. fot. Velux

Wnętrze przed i po remoncie. fot. Velux

Schody przed i po remoncie. fot. Velux

Wnętrze po remoncie. fot. Velux

Poddasze po remoncie. fot. Velux

Łazienka przed i po remoncie. fot. Velux

5/5 - (3 votes)

Data publikacji: 17 kwietnia, 2017

Autor:

5/5 - (3 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły