Na rynku

Poprawa regularnego spłacania należności

Polscy przedsiębiorcy są w coraz lepszych nastrojach. Takie wnioski płyną z najnowszej edycji Raportu BIG.

Zebrane przez instytut badań Pentor opinie przedsiębiorców pochodzą z trzech różnych sektorów rynku. Wskazują, że znacznie poprawiło się bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej, określane wskaźnikiem BIG. Zmiany na lepsze po drugim kwartale zadeklarowali przedstawiciele wszystkich badanych grup, czyli dostawcy usług finansowych, masowych oraz przedsiębiorcy. BIG InfoMonitor publikuje raport BIG co kwartał i dzięki temu możemy zaobserwować w obecnej edycji przełamanie negatywnego trendu, który do tej pory się utrzymywał. – Prezentowany w publikacji wskaźnik BIG w kwietniu znacząco wzrósł – o 6,36 pkt. i obecnie osiąga wartość 13,34 pkt. W tym miejscu należy podkreślić, że o ile początek 2011 roku, rozpoczęliśmy ze znacznie niższym poczuciem bezpieczeństwa wśród przedsiębiorców, w stosunku do wyniku ze stycznia 2010, to po pierwszym kwartale 2011 roku wartość wskaźnika jest wyższa niż w analogicznym okresie minionego roku – komentuje Mariusz Hildebrand, Prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Trend ten poprawił się głównie za sprawą grupy przedsiębiorców, w której odnotowano wzrost o 11,8 pkt. (z 4,64 do 16,44 pkt.). W pozostałych grupach ankietowanych oceny były mniej optymistyczne, choć i tak znaczące. Wśród dostawców usług finansowych wyniósł 5,05 pkt. (wzrost z 11,61 pkt. do 16,66 pkt.), a w grupie dostawców usług masowych – o 2,94 pkt. (wzrost z 5,89 pkt. do 8,83 pkt.).

Co spowodowało te pozytywne nastroje?

Z najnowszych danych wynika, że główną przyczyną entuzjazmu wśród badanych jest poprawa terminowego regulowania należności. W opinii ponad połowy polskich firm (52%) w Polsce często występuje zjawisko nieterminowego regulowania należności – jest to aż o 13 pp. niższy wynik niż trzy miesiące temu. Tak duże zmiany na przestrzeni kwartału wskazują na znaczącą poprawę sytuacji.

Nienajgorzej wypadła również ocena zdolności własnych kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań wypada znacznie lepiej niż ocena sytuacji ogólnie w branży. 67% ankietowanych uważa, że ich kontrahenci mają dużą zdolność regulowania swoich zobowiązań. Najwyżej zdolność terminowego regulowania zobowiązań przez swoich kontrahentów oceniają przedstawiciele przedsiębiorstw finansowych (70%), najgorzej – dostawcy usług masowych (63%). Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że ustawodawca gwarantuje im możliwość odzyskiwania należności metodą miękkiej windykacji za pośrednictwem BIG. Instytucja ta dysponuje odpowiednimi narzędziami które pomagają w przeprowadzeniu całego procesu miękkiej windykacji.

Dlaczego historia współpracy jest tak istotna?

Jak wynika z Raportu BIG, warto dbać o terminowe płatności nie tylko po to, by nie znaleźć się w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, ale również by budować pozytywne relacje z kontrahentami. Najnowsze dane pokazują, że ponad połowa firm (57%) w Polsce odmawia niektórym klientom dostarczenia usługi lub wystawienia faktury z odroczoną płatnością ze względu na złą historię współpracy lub opóźnienia w realizacji wcześniejszych płatności. W przypadku przedsiębiorców jest to blisko 70%. Wśród dostawców usług masowych przeważają ci, którzy nie odmawiają mimo złej historii współpracy i opóźnień. Blisko trzy czwarte badanych firm korzysta również z prawa naliczania odsetek od przeterminowanych faktur. Przede wszystkim z tego prawa korzystają dostawcy usług masowych, mniej chętnie przedsiębiorcy – odpowiednio 81% i 61%.

Lidia Roman
BIG InfoMonitor S.A.

5/5 - (6 votes)

Data publikacji: 12 sierpnia, 2011

Autor:

5/5 - (6 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Janka
    sobota, 14 marca, 2020

    Na pewno warto terminowo spłacać zobowiązania. Nie tylko po to, aby nie znaleźć się w BIK i mieć pozytywną historię kredytową, ale także ze względu na wiarygodność firmy, a ta raz stracona nie da się tak szybko odbudować.

  2. Jacek
    czwartek, 11 czerwca, 2020

    Uczciwi przedsiębiorcy nigdy nie dopuszczą do powstawania zaległości przy zobowiązaniach.Wiarygodność firmy jest bardzo ważna na równi z fachowością,a terminowe rozliczenia mogą tylko pomóc w umacnianiu wiarygodności firmy.

Podobne artykuły